Gaşiye Suresi Fecr Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Beled Suresi
Fecr Suresi/NAKİLLER - Fecr Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun ki fecre
VID gryningsljuset
By the Dawn
Ve leyâli aşre
och vid de tio nätterna!
And ten nights,
Ve şef'ü vetre
Vid det jämna talet och det udda!
And the Even and the Odd,
Ve geceye: geçeceği sıra
Vid natten, när den viker!
And the night when it departeth
Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değilmi?
Räcker inte denna försäkran för [att övertyga] den som är begåvad med insikt och förstånd?
There surely is an oath for thinking man.
Görmedinmi rabbın nasıl yaptı Ade?
HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot [stammen] Aad?
Dost thou not consider how thy Lord dealt with (the tribe of) Aad,
İreme zâtil'imâde
Och mot Iram, [de tusen] pelarnas [stad],
With many columned Iram,
Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı -
vars like aldrig har återskapats på jorden
The like of which was not created in the lands;
Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûde
Och mot thamudenerna, som högg ut [sina bostäder] i dalens klippväggar
And with (the tribe of) Thamud, who clove the rocks in the valley;
Ve o kazıkların sahibi Fir'avne
Och mot [de oräkneliga] tältmasternas Farao?
And with Pharaoh, firm of right,
Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi de
[Alla] gick de för långt i sitt trots på jorden,
Who (all) were rebellious (to Allah) these lands,
onlarda fesadı çoğaltmışlardı
och de störde ordningen och spred överallt sedefördärv,
And multiplied inquiry therein?
Onun için rabbın da üzerlerine bir azâb kamçısı yağdırıverdi
och därför lät din Herre straffets piska vina över dem.
Therefore thy Lord poured on them the disaster of His punishment.
Şübhesizki Rabbın öyle mırsad ile gözetmektedir
Din Herre förtröttas sannerligen [inte] i Sin vaksamhet!
Lo! thy Lord is ever.
Amma insan, her ne zaman rabbı onu imtihan edip de ona ikram eyler, ona ni'metler verirse, o vakıt rabbım bana ikram etti der
MEN vad människan beträffar säger hon, var gång hennes Herre för att pröva henne låter henne nå ära och välstånd: "Min Herre har hedrat mig [på grund av mina förtjänster]."
As for man, whenever his Lord trieth him by honouring him, and is gracious unto him, he saith: My Lord honoureth me.
Amma her nezaman da imtihan edip rızkını daraltırsa o vakıt da rabbım bana ihanet etti der.
Men då Han prövar henne genom att ge henne knappare utkomst, säger hon: "Min Herre skämmer ut mig."
But whenever He trieth him by straitening his means of life, he saith: My Lord despiseth me.
Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz
Nej, men [se på er själva]! Mot de faderlösa visar ni ingen givmildhet,
Nay, but ye (for your part) honour not the orphan
Ve bir birinizi miskîni ıt'ame teşvık eylemiyorsunuz
och ni uppmanar inte varandra att ge den nödställde att äta,
And urge not on the feeding of the poor,
Halbuki mîrası öyle bir yiyiş yiyorsunuzki
och ni slukar [andras] arv med glupande aptit.
And ye devour heritages with devouring greed
yığmacasına
Och er kärlek till pengar känner inga gränser!
And love wealth with abounding love.
Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği
Nej [tag er i akt]! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt,
Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding, grinding,
Ve rabbının emri gelip Melek «saffen saffâ» dizildiği vakıt
och din Herre visar sig med änglarna i slutna led,
And thy Lord shall come with angels, rank on rank,
Ki Cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar, fakat o anlamadan ona ne fâide?
och helvetet görs [synligt], den Dagen skall människan minnas [Våra varningar] - men vad hjälper det henne då att hon minns (23) [Då] kommer hon att säga: "Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!" (24) Ingen straffar så hårt som Han den Dagen skall straffa,
And hell is brought near that day; on that day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)?
Ah der; nolurdu ben önce hayatım için (sağlığımda hayırlar) takdim etmiş olsa idim
och ingen kan fängsla med sådana bojor som Han.
He will say: Ah, would that I had sent before me (some provision) for my life!
artık o gün onun ettiği azâbı kimse edemez
[Då säger Gud till den rättfärdige:] "Du själ, som har kommit till ro!
None punisheth as He will punish on that day!
Ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz
Vänd tillbaka till din Herre, tillfredsställd [med Hans gåvor och] omsluten av Hans välbehag!
None bindeth as He then will bind.
Ey o rabbına muti' olan nefsi mut'meinne
Stig in med skaran av Mina tjänare!
But ah! thou soul at peace!
Sen dön o rabbına hem râdıye olarak hem merdıyye de
Stig in i Mitt paradis!"
Return unto thy Lord, content in His good pleasure!
Gir kullarım içine
0
Enter thou among My bondmen!
Gir Cennetime
0
Enter thou My Garden!

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri