FANDOM


Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Kasem olsun ki fecre
Andolsun fecre.
By the Dawn
Ve leyâli aşre
On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).
And ten nights,
Ve şef'ü vetre
Çifte ve teke.
And the Even and the Odd,
Ve geceye: geçeceği sıra
Gitmekte olan geceye.
And the night when it departeth
Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değilmi?
Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?
There surely is an oath for thinking man.
Görmedinmi rabbın nasıl yaptı Ade?
Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Dost thou not consider how thy Lord dealt with (the tribe of) Aad,
İreme zâtil'imâde
Sütunlar sahibi İrem'e?
With many columned Iram,
Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı -
Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
The like of which was not created in the lands;
Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûde
Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
And with (the tribe of) Thamud, who clove the rocks in the valley;
Ve o kazıkların sahibi Fir'avne
Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?
And with Pharaoh, firm of right,
Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi de
Bunlar ülkelerde azmışlardı.
Who (all) were rebellious (to Allah) these lands,
Onlarda fesadı çoğaltmışlardı
Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.
And multiplied inquiry therein?
Onun için rabbın da üzerlerine bir azâb kamçısı yağdırıverdi
Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
Therefore thy Lord poured on them the disaster of His punishment.
Şübhesizki Rabbın öyle mırsad ile gözetmektedir
Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.
Lo! thy Lord is ever.
Amma insan, her ne zaman rabbı onu imtihan edip de ona ikram eyler, ona ni'metler verirse, o vakıt rabbım bana ikram etti der.
Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti." der.
As for man, whenever his Lord trieth him by honouring him, and is gracious unto him, he saith: My Lord honoureth me.
Amma her nezaman da imtihan edip rızkını daraltırsa o vakıt da rabbım bana ihanet etti der.
Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, "Rabbim beni zillete düşürdü." der.
But whenever He trieth him by straitening his means of life, he saith: My Lord despiseth me.
Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz
Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
Nay, but ye (for your part) honour not the orphan
Ve bir birinizi miskîni ıt'ame teşvık eylemiyorsunuz
Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
And urge not on the feeding of the poor,
Halbuki mîrası öyle bir yiyiş yiyorsunuzki
Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
And ye devour heritages with devouring greed
Yığmacasına
Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
And love wealth with abounding love.
Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği
Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding, grinding,
Ve rabbının emri gelip Melek «saffen saffâ» dizildiği vakıt
Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
And thy Lord shall come with angels, rank on rank,
Ki Cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar, fakat o anlamadan ona ne fâide?
Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
And hell is brought near that day; on that day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)?
Ah der; nolurdu ben önce hayatım için (sağlığımda hayırlar) takdim etmiş olsa idim.
"Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.
He will say: Ah, would that I had sent before me (some provision) for my life!
Artık o gün onun ettiği azâbı kimse edemez
Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
None punisheth as He will punish on that day!
Ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz
Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
None bindeth as He then will bind.
Ey o rabbına muti' olan nefsi mut'meinne
Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
But ah! thou soul at peace!
Sen dön o rabbına hem râdıye olarak hem merdıyye de
Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
Return unto thy Lord, content in His good pleasure!
Gir kullarım içine
Kullarımın arasına gir.
Enter thou among My bondmen!
Gir Cennetime
Cennetime gir.
Enter thou My Garden!
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET
|

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.