Gaşiye Fecr

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Beled
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun ki fecre
And olsun dan yerinə!
By the Dawn
Ve leyâli aşre
And olsun on gecəyə!
And ten nights,
Ve şef'ü vetre
And olsun cütə və təkə!
And the Even and the Odd,
Ve geceye: geçeceği sıra
And olsun keçib getməkdə olan gecəyə!
And the night when it departeth
Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değilmi?
Məgər bu andlar ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi?
There surely is an oath for thinking man.
Görmedinmi rabbın nasıl yaptı Ade?
Məgər görmədinmi ki, Rəbbin nələr etdi Ad qövmünə,
Dost thou not consider how thy Lord dealt with (the tribe of) Aad,
İreme zâtil'imâde
sütunlar sahibi İrəm qəbiləsinə –
With many columned Iram,
- Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı -
halbuki, yer üzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi.
The like of which was not created in the lands;
Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûde
Habelə vadidə qayaları yonan Səmud qövmünə?
And with (the tribe of) Thamud, who clove the rocks in the valley;
Ve o kazıkların sahibi Fir'avne
Eləcə də sütunlar sahibi Firona?
And with Pharaoh, firm of right,
Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi de
Onlar o kəslər idi ki, ölkələrində həddi aşmış,
Who (all) were rebellious (to Allah) these lands,
onlarda fesadı çoğaltmışlardı
çoxlu fitnə-fəsad törətmişdilər.
And multiplied inquiry therein?
Onun için rabbın da üzerlerine bir azâb kamçısı yağdırıverdi
Rəbbin də onları əzabla qamçıladı.
Therefore thy Lord poured on them the disaster of His punishment.
Şübhesizki Rabbın öyle mırsad ile gözetmektedir
Həqiqətən, sənin Rəbbin nəzarət edir.
Lo! thy Lord is ever.
Amma insan, her ne zaman rabbı onu imtihan edip de ona ikram eyler, ona ni'metler verirse, o vakıt rabbım bana ikram etti der
İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərəndə və ona nemət verəndə: “Rəbbim mənə ehtiram göstərdi!”– deyər.
As for man, whenever his Lord trieth him by honouring him, and is gracious unto him, he saith: My Lord honoureth me.
Amma her nezaman da imtihan edip rızkını daraltırsa o vakıt da rabbım bana ihanet etti der.
Amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldanda: “Rəbbim məni alçaltdı!”– deyər.
But whenever He trieth him by straitening his means of life, he saith: My Lord despiseth me.
Hayır hayır doğrusu siz yetîme ikram etmiyorsunuz
Xeyr! Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz,
Nay, but ye (for your part) honour not the orphan
Ve bir birinizi miskîni ıt'ame teşvık eylemiyorsunuz
kasıbı yedirməyə bir-birinizi təhrik etmirsiniz,
And urge not on the feeding of the poor,
Halbuki mîrası öyle bir yiyiş yiyorsunuzki
mirası hərisliklə yeyirsiniz,
And ye devour heritages with devouring greed
yığmacasına
var-dövləti də hərisliklə sevirsiniz.
And love wealth with abounding love.
Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği
Xeyr! Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,
Nay, but when the earth is ground to atoms, grinding, grinding,
Ve rabbının emri gelip Melek «saffen saffâ» dizildiği vakıt
sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcək
And thy Lord shall come with angels, rank on rank,
Ki Cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar, fakat o anlamadan ona ne fâide?
və o gün Cəhənnəm gətiriləcək. O gün insan günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası?
And hell is brought near that day; on that day man will remember, but how will the remembrance (then avail him)?
Ah der; nolurdu ben önce hayatım için (sağlığımda hayırlar) takdim etmiş olsa idim
O: “Kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim!”– deyəcəkdir.
He will say: Ah, would that I had sent before me (some provision) for my life!
artık o gün onun ettiği azâbı kimse edemez
O gün heç kəs Allahın verdiyi əzab kimi əzab verə bilməz
None punisheth as He will punish on that day!
Ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz
və heç kəs Onun buxovladığı kimi buxovlaya bilməz.
None bindeth as He then will bind.
Ey o rabbına muti' olan nefsi mut'meinne
O gün möminə deyiləcəkdir: “Ey arxayın olan kəs!
But ah! thou soul at peace!
Sen dön o rabbına hem râdıye olarak hem merdıyye de
Razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön!
Return unto thy Lord, content in His good pleasure!
Gir kullarım içine
Mənim qullarımın cərgəsinə keç!
Enter thou among My bondmen!
Gir Cennetime
Cənnətimə daxil ol!
Enter thou My Garden!

Fecr Suresi/NAKİLLER - Fecr Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri