İhlas Suresi/1-4 -hlas Suresi/Elmalı/1-4 Felak Suresi/1-5 Nas Suresi/1-6 -İNas Suresi/Elmalı/1-6
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Di ki: Sığınırım Rabbına o Felakın
De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
Say: I seek refuge in the Lord of Daybreak
Yarattığı şeylerin şerrinden,
From the evil of that which He created;
Ve şerrinden bir Gâsıkın daldığı zaman
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
From the evil of the darkness when it is intense,
And from the evil of malignant witchcraft,
Ve şerrinden bir hâdisin hased ettiği zaman
Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.
And from the evil of the envier when he envieth.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.