FANDOM


Disambig Bakınız: Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü belirli konularda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği bilgilere hakim, problemlere yalnız kendi alanı açısından değil, geniş bir açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünyayı doğru algılayan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora programları yürütülür.

Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz programlardır. Yüksek lisans programlarının süresi tezli veya tezsiz oluşunu ve hangi dalda olduğuna göre değişiklik gösterir ve 1 ile 2 yıl arasında değişir. Yüksek lisans programlarını tamamlayanlar yüksek lisans diploması alırlar. Mühendislik dallarında yüksek lisans yapanlar yüksek mühendis ünvanı almaya hak kazanırlar.

Toros Üniversitesi’nde Fen Bilimleri alanında yüksek lisans eğitiminde çoğu dallarda aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak ve uygulamaya dönük olarak yapılır.

Yüksek lisans programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Toros Üniversitesi yüksek lisans programları çoğunlukla çalışanlara yöneliktir ve ağırlıklı olarak gece programlarıdır.

Toros Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İletişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri dallarında yüksek lisans programları açılması öngörülmektedir. Toplumun gelişen gereksinimleri ve Toros Üniversitesi’nin gelişen uzmanlık alanları doğrultusunda bu dallara ileride yeni dallar eklenecektir.

Yukarıdaki programlardan bazıları 2010-2011 akademik yılında, diğerleri belirli bir süreye yayılarak açılacaktır. Hangi yüksek lisans programlarının 2010-2011 akademik yılında açılacağı duyurulacaktır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.