FANDOM


  1. Bireysel, kişisel, fertle ilgili, şahsî 
    Örnek: Istıraplarınızın maddi ve ferdî kısımlarını azaltmak kolay. P. Safa
  2. Bk. bireysel
  3. Tek olan şey.
  4. Fertle ilgili, bireysel.
  5. fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.