FANDOM


VALİ YARDIMCISI FETHİ ÖZDEMİR 500
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Fethi Özdemir ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • Fethi ÖZDEMİR; 1956 Burdur/Dirmil (Altınyayla) doğumlu olup, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi "Siyaset ve İdare Bilimleri Bölümü"nden mezun oldu.
 • 1977 yılında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı.
 • 1977 Aralık-1979 Haziran tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik yaptı. Jandarma Teğmeni iken terhis oldu ve Emekli Sandığı’na geri döndü.
 • Denizli Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) olarak 1979 yılında İçişleri Bakanlığında memuriyet hayatına başladı. Çanakkale/Çan ve Yenice Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı, Çankırı/Eldivan Kaymakam Vekilliği yaptı.
 • 1982-1984 yıllarında Afyon İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü yaptıktan sonra, Çankırı Kaymakam Adayı olarak yeniden Mülki İdare Mesleğine döndü.
 • 1985 yılında Kaymakamlık kursunu tamamladıktan sonra, sırasıyla Balıkesir/Kepsut, Van/Muradiye Kaymakamlığı, Mardin Vali Yardımcılığı, Balıkesir/Marmara, Sakarya/Geyve, Antalya/Kumluca Kaymakamlıkları, Denizli, İzmir Vali Yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur.
 • Mardin Vali Yardımcısı iken İçişleri Bakanlığı’nca dil öğrenimi için, 9 ay süre ile (1991-1992) İngiltere’ye gönderildi. İzmir Vali Yardımcısı iken, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nca 2007 yılı Mayıs ayında Ombudsmanlık Sistemini incelemek üzere İspanya’ya (Madrid) ve 2008 Yılı Nisan ayında da İçişleri Bakanlığı’nca 9 gün süre ile Amerika’ya (New York-Washington DC) görevli olarak gönderildi.

24 Eylül 2008 tarihinde Zonguldak Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

 • 2013 mia kararnamesinde Muğla Vali Yardımcılığına Zonguldak Vali Yardımcısı Fethi ÖZDEMİR ’in atanması kararlaştırıldı.
 • İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÖREVLERİ:

A-BAŞBAKANLIK VE BAŞBAKAN YARDIMCILIKLARI

 • Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü (AA)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK)
 • Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
 • Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü

B-EKONOMİ BAKANLIĞI bağlı ve ilgili kuruluşları

C-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ve VALİLİK

 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BİMER

 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

D-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI bağlı ve ilgili kuruluşlar

 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

E-İLÇE KAYMAKAMLIKLARI

 • Milas Kaymakamlığı İş ve İşlemleri

F-Vali Tarafından Verilecek Diğer Görevler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.