FANDOM


Feza' Korku. Havf.

Sığınma, dehalet.

Uykuda şiddetli korku ile uyanmak.

Feza Yıldızlar arasındaki geniş boşluk. Gökyüzü.

Yer geniş olmak.

Açık sahra.

Saha.

Yerde akan su.

Feza Rahim içinden çıkan su.

Feza (Efzâ) f. Artıran, ziyadeleştiren, çoğaltan (mânâlarına gelip, kelime sonlarına getirilerek birleşik kelime yapılır.) Meselâ: Can-feza $: Can verici. Hayret-feza $: Çok hayret verici. Ruh-feza $: Ruh verici.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.