FANDOM


Amelî

Fiil (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.

Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi'l diye de yazılır.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.