FANDOM


Hümeze Fil

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Kureyş
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle?
(Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə'bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!
Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant?
Kılmadımı tedbirlerini müstağrak tadlîle
Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!
Did He not bring their stratagem to naught,
Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (Ebâbil)
Onların üstünə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi.
And send against them swarms of flying creatures,
Atıyorlardı onlara «siccil» den taşlar
(O quşlar) onlara bişmiş gildən düzəlmiş (möhkəm xırda) daşlar atırdı.
Which pelted them with stones of baked clay
Derken kılıverdi onları bir yenik hasıl gibi
(Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!
And made them like green crops devoured (by cattle)?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri