أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).

1. e lem tere : görmedin mi
2. keyfe : nasıl (neler)
3. feale : yaptı
4. rabbu-ke : senin Rabbin
5. bi ashâbi : sahiplerine
6. el fîli : fil


أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).

1. e lem yec'al : ve kılmadı mı, yapmadı mı
2. keyde-hum : onların tuzağı, hilesi
3. fî tadlîlin : zayi etme, boşa çıkarma


وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).

1. ve ersele : ve gönderdi
2. aleyhim : onların üzerine
3. tayren : kuş, uçan
4. ebâbîle : ebabil


تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).

1. termî-him : onların üzerine atıyorlar
2. bi hicâretin : taşları
3. min siccîlin : siccil'den, pişmiş sert tuğladan


فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).

1. fe : böylece
2. ceale-hum : onları kıldı, yaptı
3. ke : gibi
4. asfin : ekin yaprağı
5. me'kûlin : yenilmiş olan
Wikipedia-logo-tr.png
'den Fil suresi/MEAL ile ilgili bir şeyler var

Fil Suresi yazılı orjinal hat :"Görmedin mi rabbin fil sahiplerini ne yaptı?"

Şablon:Filbakınız - d


Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle? 1 Kılmadı mı tedbirlerini müstağrak tadlîle 2 Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (Ebâbil) 3 Atıyorlardı onlara "siccil" den taşlar 4 Derken kalıverdi onları bir yenik hasıl gibi 5
Fil Efyal Füyul
Elephant Elephant Walk
Vaka-i Fil Ebrehe’nin filleri ve İlahî teminat
Fil/VP Fil/Resim Fil/Sözlük Fil/Vecize
Fil Suresi Fil Suresi/MEAL Fil Suresi/TEFSİR Fil Suresi/TEFSİR/Bediüzzaman Fil Suresi/AUDİO Fil Suresi/VİDEO Fil Suresi/TEZHİB Fil Suresi/HAT Fil SuresiFAZİLETİ Fil Suresi/HİKMETLERİ Fil Suresi//KERAMETLERİ Fil Suresi/HADİSLER Fil Suresi/NAKİLLER Fil Suresi/EL YAZMALARI Fil Suresi/VP Fil Suresi/WP Fil Suresi/Transkriptleri
Tefsirler Fil suresi/TEFSİR HDKD/Fil: Dosya:105-Fil.pdf. Nocookies.net PDF Fil Suresi/Elmalı Orijinal HTML linkli arabi eklenecek Fil Suresi/Elmalı Arabi yok, iç linkler yok Fil Suresi/Seyyid Kutub Meşhur olan rivayetlere göre Hz. Peygamber de yine bu fil senesinde doğmuştu. Herhalde bu da ilahi denkleştirmelerin şahane bir zamanlaması idi! Fil Suresi/Mevdudi Tefhim -ul Kur'an Fil Suresi/Taberi Tefsiri Fil Suresi/Ömer Nasuhi Bilmen
Fil suresi/MEALLER Fil suresi/MEAL
Fil vakası
105/1 105/2 105/3 105/4 105/5
Kavramlar Fil elephant War elephant Savaş Fili Ashab-ı Fil Tayr Tayran Ebabil Tahran Ebabil
Sicil Siccil Tescil
Fil Suresi/Elmalı Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil Suresi/1-5
Dünya dillerinde Fil suresi Fil Suresi/Albanian Fil Suresi/Azerice Fil Suresi/Çince Fil Suresi/Özbekçe Fil Suresi/Bulgarca Fil Suresi/Almanca Fil Suresi/İngilizce Fil Suresi/Japonca Fil Suresi/Urduca
ABD de Cumhuriyetçiler ve fil amblemi ve fil arkadaşlığı Republican party Year of the Elephant
Fille alakalı konular
52 gün Filî Filhakika Filibe
Smart silah Zırhı delen taşlar Herkesin tepesine gelmesi ve bilmesi
Şablon:Fil

Surat_105_Al-Fil_-_The_Elephant

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Elephant yani Fil USA de Cumhuriyetçi Partinin sembolüdür. 1. Körfez savalı.2.Körfez savaşı ilk defa denen tayrlarla ve tayyarelerle bombalandığı dönemdir. Smart bombaların kullanıldığı ve bombanın proğramlarak nereye gideceği ayarlanan smart teknoloji silahlardandı. Ayette geçen siccil kavramıda tescil kökünden geldiği için her birisisinin bir takip numarası vardı. Rivayetlerde her siccil hacer gideceği yeri biliyordu. Lot ve seri no mamül takibi açısından önemlidir.

AFRICAN_ANIMALS_and_the_Emperor_Elephant_Nature_Wildlife_Documentary

AFRICAN ANIMALS and the Emperor Elephant Nature Wildlife Documentary

Elmalı Orijinal Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle?

2. Kılmadımı tedbirlerini müstağrak tadlîle

3. Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (Ebâbil)

4. Atıyorlardı onlara «siccil» den taşlar

5. Derken kılıverdi onları bir yenik hasıl gibi

Diyanet Vakfı Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi.

4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Görmedin mi, Rabbin fil sahiplerine nasıl etti?

2. Onların kurdukları tuzağı bozgunluk içinde kılmadı mı?

3. Ve onların üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi.

4. Onlara (o kuşlar) siccîlden (katı, sert çamurlardan) taşlar atıyorlardı.

5. Artık onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

Hasan Basri Çantay[düzenle | kaynağı değiştir]

1. (Habîbim) Rabbinin fil saahiblerine nasıl (muaamele) etdiğini görmedin mi?

2. O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı?

3. O, bunların üzerine sürü sürü kuş (lar) gönderdi,

4. ki bunlar onlara pişkin tuğladan (yapılmış) taş (lar) atıyorlar) dı.

5. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.Ömer Rıza Doğrul[düzenle | kaynağı değiştir]

Ali Ünal[düzenle | kaynağı değiştir]

Suat Yıldırım[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Rabbinin Ashab-ı fil'e ettiklerini görmedin mi?

2. Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3. Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi.

4. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.

5. Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi. *

  • Bu olay kesin mûcizelerdendir. Tabiatla izah edilemez. Nakil yönünden de kesindir. Zirâ Hz. Peygamber bu sureyi okuduğunda Mekke’de 40 yıl önce olmuş bu olayı gören çok kimse vardı. Bunca aleyhtarlıklarına rağmen onu tenkid etmeye yeltenen kimse çıkmadı.

Kelime meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Muhammed Esed[düzenle | kaynağı değiştir]

1. HABERİN yok mu Rabbin Fil Ordusu'na 1 ne yaptı?

1 Lafzen, “fil arkadaşlarına (ashâb)” -bkz. giriş notu.

2. Onların kurnazca planlarını tamamen bozmadı mı?

3. Üzerlerine kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar saldı,

4. onlara önceden tesbit edilmiş taş gibi sert azap darbeleri 2 vurdular,

2 Lafzen, “siccîl taşları ile”. 11:82, not 114'de açıklandığı gibi, siccîl terimi sicill ile eş anlamlıdır, ki o da “bir yazı” veya mecazî olarak, “[Allah tarafından] hükmedilmiş/tayin edilmiş bir şey” demektir: bu nedenle, hicâraten min siccîl ibaresi, “önceden tesbit edilmiş (yani, Allah'ın takdiri ile) taş gibi sert ceza/azap darbeleri”ni gösteren bir mecazdır (Zemahşerî ve Râzî, 11:82'deki aynı ifade ile ilgili yorumlara kıyasen). Giriş notunda açıklandığı gibi, yukarıdaki ayetin atıfta bulunduğu özel bela/azap anî bir salgın hastalık olabilir: Vâkıdî ve Muhammed b. İshâk'a göre -bu ikincisi, İbni Hişâm ve İbni Kesîr tarafından aktarılmıştır- “ilk defa o zaman Arap topraklarında lekeli humma (hasbe) ve çiçek hastalığı (cuderî) görüldü”. İlginç olan bir nokta da şudur: hasbe kelimesi -ki, bazı otoritelere göre aynı zamanda tifüsü ifade eder- asıl olarak “taşlarla vurmak” [veya “darbe vurmak”] anlamına gelir (Kâmûs). -(Çoğulu tayr olan) tâir ismi ise, hatırlatmak gerekir ki, kuş veya böcek cinsinden herhangi bir “uçan varlık”ı gösterir (Tâcu'l-‘Arûs). Yukarıdaki ayette zikredilen “uçan varlıklar”ın mahiyeti hakkında ne Kur’an ne de sahih Hadisler herhangi bir bilgi vermez; diğer taraftan, yorumcuların sarıldığı bütün “tasvirler” tamamiyle hayalî olduklarından ciddî olarak üzerlerinde durmaya gerek yoktur. Eğer salgın bir hastalık varsayımı doğru ise, “uçan varlıklar” -ister sinek, ister böcek- bu mikrobun taşıyıcıları olabilir. Ancak bir şey açık ve kesindir: işgalcileri teslim alan belanın mahiyeti ne olursa olsun kelimenin gerçek anlamıyla tam bir mucize idi -çünkü baskı altındaki Mekke halkına hiç beklenmeyen bir kurtuluş imkanı sunmuştu.

5. ve onları yalnız sap dipleri kalasıya yenmiş bir ekin tarlasına benzettiler. 3

3 Bu pasaj, bazı otoritelere göre bunun bir parçası olan sonraki surede devam etmektedir (bkz. 106. surenin giriş notu).

Almanca[düzenle | kaynağı değiştir]

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Almanca[1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle?
Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Besitzern des Elefanten verfuhr?
Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant?
Kılmadımı tedbirlerini müstağrak tadlîle
Machte Er nicht ihren Anschlag zunichte?
Did He not bring their stratagem to naught,
Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (Ebâbil)
Und Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie,
And send against them swarms of flying creatures,
Atıyorlardı onlara «siccil» den taşlar
Die die Ziegel aus Steine von Ton auf sie warfen;
Which pelted them with stones of baked clay
Derken kılıverdi onları bir yenik hasıl gibi
Und Er machte sie gleich abgeweideten Halmen.
And made them like green crops devoured (by cattle)?

M. Pickthall (English)[düzenle | kaynağı değiştir]

1. Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant?

2. Did He not bring their stratagem to naught,

3. And send against them swarms of flying creatures,

4. Which pelted them with stones of baked clay

5. And made them like green crops devoured (by cattle)?

Yusuf Ali[düzenle | kaynağı değiştir]

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Seest(6270) thou not how thy Lord dealt with the Companions of the Elephant?(6271) *

6270 Seest thou not?-i.e. with thy mental vision. The incident happened in the very year of the Prophet's birth, barely two months before it.  6271 These were the troops of Abrahah the Abyssinian, who invaded Makkah with a large army, in which were some elephants. See Introduction to this Surah. 

2. Did He not make their treacherous plan go astray?

3. And He sent against them Flights of Birds,(6272) *

6272 The miracle consisted in the birds coming in large flights and flinging stones at the army which caused a great pestilence to arise and destroy the whole of Abrahah's army. 

4. Striking them with stones(6273) of baked clay. *

6273 Sijjil: See n. 1579 to 11:82. The word also occurs at 15:74. Stones of baked clay, or hard as baked clay, are part of the miracle in the story. 

5. Then did He make them like an empty field(6274) of stalks and straw, (of which the corn) has been eaten up.(6275) *

'7. Buradaki kelime "ke asfin me'kul"dur. "Asf" kelimesi Rahman suresi 1'2. ayette de kullanılmıştır: "zu'l asfi ve'r reyhan" (yaprak, taneler ve hoş kokulu bitkiler). Buradan anlaşılıyor ki, "asf"in manası, dışı kabuk olan tanedir. Çiftçi onların tanelerini çıkararak kabuklarını hayvanlara yem olarak atar. Hayvanlar da bir kısmını yer, bir kısmını ayakları altına düştüğü için çiğner. "Keasfin me'kul" de bu demektir.

Latin harfli transkripsiyon[düzenle | kaynağı değiştir]

Header blue.jpg
Latin Harflerine Transkriptli Metin
Kurann.png   

Bismillahirrahmanirrahim

1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl

3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl

5. Fecealehüm keasfin me'kul


Diyanet meali[düzenle | kaynağı değiştir]

Header blue.jpg
Türkçe Transkriptli Metin .
Kurann.png   

1. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

2. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3, 4, 5. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.g-t-d

Bu tablonun her surenin başında sunumu için;

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
1
Rahmân[5] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[6], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
Ayet no
AYET
ELMALI ORİJİNAL MEALİ
SADELEŞTİRME
İNGİLİZCE MEAL

Yukaridaki tablonun kodunu, değiştir anlamına gelen d harfini tıklarsanız görebilirsiniz. Bunu her ayette uygulamak lazım. Bu stili rükuya kadar olan "esas meal" içinde kullanmak lazım.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.