FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Fil suresi/MEALLER ile ilgili bir şeyler var.
AFRICAN ANIMALS and the Emperor Elephant Nature Wildlife Documentary

AFRICAN ANIMALS and the Emperor Elephant Nature Wildlife Documentary

Fil Suresi yazılı

Fil Suresi yazılı orjinal hat "Görmedin mi rabbin fil sahiplerini ne yaptı?"

Bakınız

Şablon:Filbakınız - dFil Efyal Füyul
Elephant Elephant Walk
Vaka-i Fil Ebrehe’nin filleri ve İlahî teminat
Fil/VP Fil/Resim Fil/Sözlük Fil/Vecize
Fil Suresi Fil Suresi/MEAL Fil Suresi/TEFSİR Fil Suresi/TEFSİR/Bediüzzaman Fil Suresi/AUDİO Fil Suresi/VİDEO Fil Suresi/TEZHİB Fil Suresi/HAT Fil SuresiFAZİLETİ Fil Suresi/HİKMETLERİ Fil Suresi//KERAMETLERİ Fil Suresi/HADİSLER Fil Suresi/NAKİLLER Fil Suresi/EL YAZMALARI Fil Suresi/VP Fil Suresi/WP Fil Suresi/Transkriptleri
Tefsirler Fil suresi/TEFSİR Fil Suresi/Elmalı Orijinal HTML linkli arabi eklenecek Fil Suresi/Elmalı Arabi yok, iç linkler yok Fil Suresi/Seyyid Kutub Meşhur olan rivayetlere göre Hz. Peygamber de yine bu fil senesinde doğmuştu. Herhalde bu da ilahi denkleştirmelerin şahane bir zamanlaması idi! Fil Suresi/Mevdudi Tefhim -ul Kur'an Fil Suresi/Taberi Tefsiri Fil Suresi/Ömer Nasuhi Bilmen
Fil suresi/MEALLER Fil suresi/MEAL
Fil vakası
105/1 105/2 105/3 105/4 105/5
Kavramlar Fil elephant War elephant Savaş Fili Ashab-ı Fil Tayr Tayran Ebabil Tahran Ebabil
Sicil Siccil Tescil
Fil Suresi/Elmalı Fil Suresi/Elmalı Orijinal Fil Suresi-KSGK Fil Suresi/1-5
Dünya dillerinde Fil suresi Fil Suresi/Albanian Fil Suresi/Azerice Fil Suresi/Çince Fil Suresi/Özbekçe Fil Suresi/Bulgarca Fil Suresi/Almanca Fil Suresi/İngilizce Fil Suresi/Japonca Fil Suresi/Urduca
ABD de Cumhuriyetçiler ve fil amblemi ve fil arkadaşlığı Republican party Year of the Elephant
Fille alakalı konular
52 gün Filî Filhakika Filibe
Smart silah Zırhı delen taşlar Herkesin tepesine gelmesi ve bilmesi
Şablon:Fil

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Surat 105 Al-Fil - The Elephant

Elephant

Elephant yani Fil USA de Cumhuriyetçi Partinin sembolüdür. 1. Körfez savalı.2.Körfez savaşı ilk defa denen tayrlarla ve tayyarelerle bombalandığı dönemdir. Smart bombaların kullanıldığı ve bombanın proğramlarak nereye gideceği ayarlanan smart teknoloji silahlardandı. Ayette geçen siccil kavramıda tescil kökünden geldiği için her birisisinin bir takip numarası vardı. Rivayetlerde her siccil hacer gideceği yeri biliyordu.

Elmalı orijinal mealiEdit

1. Görmedin mi? Nasıl etti Rabbın ashabi fîle?

2. Kılmadımı tedbirlerini müstağrak tadlîle

3. Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (Ebâbil)

4. Atıyorlardı onlara «siccil» den taşlar

5. Derken kılıverdi onları bir yenik hasıl gibi

Diyanet Vakfı MEALİEdit

1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi.

4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen MealiEdit

1. Görmedin mi, Rabbin fil sahiplerine nasıl etti?

2. Onların kurdukları tuzağı bozgunluk içinde kılmadı mı?

3. Ve onların üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi.

4. Onlara (o kuşlar) siccîlden (katı, sert çamurlardan) taşlar atıyorlardı.

5. Artık onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kıldı.

Hasan Basri ÇantayEdit

1. (Habîbim) Rabbinin fil saahiblerine nasıl (muaamele) etdiğini görmedin mi?

2. O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı?

3. O, bunların üzerine sürü sürü kuş (lar) gönderdi,

4. ki bunlar onlara pişkin tuğladan (yapılmış) taş (lar) atıyorlar) dı.

5. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

Pictall Meali İngilizceEdit

1. Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant?

2. Did He not bring their stratagem to naught,

3. And send against them swarms of flying creatures,

4. Which pelted them with stones of baked clay

5. And made them like green crops devoured (by cattle)?

Muhammed EsedEdit

1. HABERİN yok mu Rabbin Fil Ordusu'na 1 ne yaptı?

2. Onların kurnazca planlarını tamamen bozmadı mı?

3. Üzerlerine kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar saldı,

4. onlara önceden tesbit edilmiş taş gibi sert azap darbeleri 2 vurdular,

5. ve onları yalnız sap dipleri kalasıya yenmiş bir ekin tarlasına benzettiler. 3

2 Muhammed Esed . Ayet Açıklaması

Lafzen, “siccîl taşları ile”. 11:82, not 114'de açıklandığı gibi, siccîl terimi sicill ile eş anlamlıdır, ki o da “bir yazı” veya mecazî olarak, “[Allah tarafından] hükmedilmiş/tayin edilmiş bir şey” demektir: bu nedenle, hicâraten min siccîl ibaresi, “önceden tesbit edilmiş (yani, Allah'ın takdiri ile) taş gibi sert ceza/azap darbeleri”ni gösteren bir mecazdır (Zemahşerî ve Râzî, 11:82'deki aynı ifade ile ilgili yorumlara kıyasen). Giriş notunda açıklandığı gibi, yukarıdaki ayetin atıfta bulunduğu özel bela/azap anî bir salgın hastalık olabilir: Vâkıdî ve Muhammed b. İshâk'a göre -bu ikincisi, İbni Hişâm ve İbni Kesîr tarafından aktarılmıştır- “ilk defa o zaman Arap topraklarında lekeli humma (hasbe) ve çiçek hastalığı (cuderî) görüldü”. İlginç olan bir nokta da şudur: hasbe kelimesi -ki, bazı otoritelere göre aynı zamanda tifüsü ifade eder- asıl olarak “taşlarla vurmak” [veya “darbe vurmak”] anlamına gelir (Kâmûs). -(Çoğulu tayr olan) tâir ismi ise, hatırlatmak gerekir ki, kuş veya böcek cinsinden herhangi bir “uçan varlığ”ı gösterir (Tâcu'l-‘Arûs). Yukarıdaki ayette zikredilen “uçan varlıklar”ın mahiyeti hakkında ne Kur’an ne de sahih Hadisler herhangi bir bilgi vermez; diğer taraftan, yorumcuların sarıldığı bütün “tasvirler” tamamiyle hayalî olduklarından ciddî olarak üzerlerinde durmaya gerek yoktur. Eğer salgın bir hastalık varsayımı doğru ise, “uçan varlıklar” -ister sinek, ister böcek- bu mikrobun taşıyıcıları olabilir. Ancak bir şey açık ve kesindir: işgalcileri teslim alan belanın mahiyeti ne olursa olsun kelimenin gerçek anlamıyla tam bir mucize idi -çünkü baskı altındaki Mekke halkına hiç beklenmeyen bir kurtuluş imkanı sunmuştu.

İbni Kesir MealiEdit

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
Fîl 1 :
Rabbının; fil sahiplerine ne ettiğini görmedin mi?


أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
Fîl 2 :
O; bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?


وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
Fîl 3 :
O; bunların üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.


تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
Fîl 4 :
Ki, onların üzerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı.


فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
Fîl 5 :
Nihayet onları, yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.

DİB ESKİ MEALİEdit

1. Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

2. Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?

3,4. Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi.


5. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.