FANDOM


Firkat


Aceb aceb ne nesnedir bu derd ile firak bana

Canımı sarhoş eyledi aşk ağı vu tiryak bana.


Kimin kim renci var ise derdine derman istesin

Kesti benim bu rencimi derman oldu bu dert bana.


Aşk o’duna yan der isen, gönüllere gir der isen

Karanılar aydın olan ne kandil ü çırak bana.


Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen

Erenlere münkir isen didar ırak senden yana.


Miskin Yunus erenlere tekebbür olma toprak ol

Topraktan biter küllisi gülüstan(dır)toprak bana.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.