FANDOM


Firkat


Tanğrı için canım canı cefâ ise tapdur yeter

Senin firâkından beter azap dahi var mı beter.


Aşkın odu yüreğimde yandığına âlem tanık

Nerde bir od yanar ise nişânı ver tütün tüter,


Aşkın çeri saldı benim gönlüm evi iklimine

Cânımı esir eyledin nider bana yağı Tatar.


Ecel salam iklimlere vasyet kılam âşıklara

Ma'şukadan diyem sakın oynar âşık gönlün atar.


Acep bu benim derdimene için derman bulunmaz

Kim bulısar derman ona kişyi kim beri tutar.


Resmidurur sultanların kullar günah eyleince

Ya edebler ol kulunu ya mezarda verir satar.


Yunus şikâyet eyleme yardan cefâ gördün diye

Cümle âşıklar hâceti ma'şuka katında biter.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.