FANDOM


İnegöl MODEF 2012 Mobilya Fuarının açılış konuşmaları ES Kartal 3

İnegöl MODEF 2012 Mobilya Fuarının açılış konuşmaları ES Kartal 3.10 dk 3,11

İnegöl MODEF 2012 Mobilya Fuarının açılış konuşmaları - Vali yardımcısı Eyüp Sabri Kartal'ın konuşmaları 3.10 dk da başlıyor.

Bakınız

Şablon:Fuarbakınız d


Fuar Fuarlara Katılmak Size Neler Kazandırır?
Spor Tanıtım Günleri Spor fuarı
Fuar/VP Fair
Pazarlama ve Fuar
MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı İnegöl MODEF EXPO 2012 Fuarı İFOR Fuarcılık İnegöl 7'nci MODEF EXPO 2012 Fuarı EXPO olarak ise 7'nci MODEF Fuarı MODEF EXPO 2012 Burtarım 2012 Bursa Tarım Fuarı TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK BULUŞMASI
BETT Fuarı Bett Fuarı Londra'da Açıldı Uluslararası alanda 800 şirketin katıldığı Eğitim Teknolojileri Fuarı BETT Londra'da Olimpiya Fuar Salonu
YFM Yenişehir Fuar Merkezi Mersin 3. Lojistik ve Transport Fuarı Mersin M.E.T.E.F. fuarında okulumuzun standı Eğitim Günleri ve Mesleki Teknik Eğitim Fuarı Forza Fuarcılık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş Bekir Sarıabacı Spor Tanıtım Günleri MEKİK/Haberleri 2006 Fuarcılık üzerine mekik toplantısı Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, kentin fuar organizasyonları açısından önemli bir potansiyele sahip… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/MEKİK/Haberleri Şablon:MODEF


Bakınız

Şablon:Bursa Tarım Fuarı- d {{Bursa Tarım Fuarı}}


Fuar Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi ESK/Videolar/Bursa
BURTAR Bursa Tarım Fuarı Burtarım 2012 Harput katıldı BURTARIM 2012
Bursa Fuar Takvimi Bursa Tarım Meslek Lisesi TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK BULUŞMASI Bursa Osmangazi Tarım Meslek Lisesi Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi Bursa 10. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 5. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI Kartal katıldı. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Uluslararası Fuar TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.
TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bursa Ziraat Odaları TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Ama Tarım - Bursa Tarım Fuarı 2011 - Bereket Tv Röportajı

Ama Tarım - Bursa Tarım Fuarı 2011 - Bereket Tv Röportajı

Ama Tarım - Bursa Tarım Fuarı 2011 - Bereket Tv Röportajı

Şehabettin Harput Bursa TArım Fuarında hitap ediyor

Şehabettin Harput Bursa TArım Fuarında hitap ediyor

Dosya:Goose Fair Roundabout.jpg


Fuar Nedir? Edit

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Fuarlarda alıcı ve satıcılar çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere biraraya gelmektedirler. Zaman açısından sınırlandırılmış aktiviteler olup, çok sayıda katılımcı, bir veya birden fazla ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak sanayi toptancılarına, sanayi tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek ürünler tanıtmaktadır.


Fuar Türleri Nelerdir? Edit

Üretim sistemleri ve tanıtım olanaklarında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ürünlerin tanıtılması, pazarlanması ve dağıtım kanalının geliştirilmesi için en geçerli araçlardan biri olan fuarlar da bu gelişim süreci doğrultusunda daha farklı niteliklerdeki ürün ve hizmet grupların tanıtımı ve pazarlanmasını gerçekleştirmek amacıyla farklı gruplara ayrılmıştır. Yatay (Genel) Fuarlar Tarım, endüstri ve her türlü tüketim mallarının birlikte ve çeşitleriyle (mamul, yarı-mamul ve hizmet) sergilendiği fuarlardır. Genellikle ürün ve hizmetin tanıtılması ve satışı esasına göre düzenlenmektedir. Dikey (İhtisas) Fuarları Düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve genellikle o sektörle ilgili hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. Yüksek teknolojilerin tanıtılması, transferi ve üretilmesinde, ticari ilişkilerin arttırılmasında, pazar yapısı ve potansiyeli konusunda bilgi akışı sağlanmasında ortam hazırlar. İhtisas Fuarları aşağıdaki gibi ele alınabilir; Büyük İhtisas Fuarları: Sadece iş adamlarına açık olarak, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleştirilmektedir. Bu fuarlara katılan firmaların hem fuarın düzenlendiği ülkeden, hem de diğer ülkelerden çok sayıda ithalatçı ile karşılaşma ve ticari bağlantı kurma şansı vardır. Ayrıca pazara yeni girme gayretinde bulunan firmalar açısından acente veya distribütör bulma konusunda avantajlar sağlamaktadır. Küçük İhtisas Fuarları: Küçük kapsamlı ticaret fuarları içinde sayısı en fazla olan bu fuarlar, genellikle parekendecilere yönelik olarak düzenlenmekte ve fonksiyonları açısından büyük ihtisas fuarları ile benzerlik göstermektedir. İhtisas Fuarlarıda Endüstriye göre ve pazar bölümüne göre 2'ye ayrılır; -Endüstriye Göre İhtisaslaşma: Bir endüstriye dayalı organize edildiği için konuyla ilgili olmayan kişilerin gelme olasılığı az olmakla beraber, bu tarzdaki fuarlar acente ve distribütör bulma açısından iyi bir araç olarak görülmektedir.

-Pazar Bölümüne Göre İhtisaslaşma: Parakendecilere yönelik olarak düzenlenmekte olup, parakende ticaretteki yenilikleri tanıtmak için olanak sağlamaktadır. Tüketici Fuarları Toplumun her kesimine açık olan ve tüketim mallarının segilendiği fuarlardır. Ziyaretçilerinin çoğunluğunu fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezden gelen halk oluşturduğundan belirli bir bölge ya da ülkede dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için bu fuarlar genel tanıtım ve satış geliştirme açısından oldukça yararlı olmaktadır. Entegre Fuarlar Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarı-mamul, ekipman ve hammadde gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen organizasyonlardır. Solo Fuarlar Bir ülkenin başka bir ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır. Bölgesel Fuarlar: Belirli bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunulan bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuar tipidir. Ulusal Fuarlar: Düzenlendiği ülkenin kuruluşlarının katılmasıyla gerçekleştirilen ve başka bir ülke kuruluşunun katılımına izin verilmeyen fuarlardır. Uluslararası Fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini ve imkanlarını ortaya koyarak uluslararası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır. Expo Organizasyonları EXPO sözcüğü 'uluslararası sergi' anlamına gelmektedir. 3-5 yıl gibi aralıklarla ve en çok 6 ay boyunca devam eden EXPO'lar hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletişim platformudur. Bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, yerel ve kültürel değerlerini de tanıtmaya aracılık eder. Ayrıca ülkelerin ulusal ve uluslararası ekonomisini güçlendirdiği gibi, ülkeler arası ticari ve kültürel ilişkileri de geliştirmektedir.


Fuar Hazırlıklarının Planlanması Fuar Hazırlıklarının Stratejik Planlanması - Fuar ziyaretçi istatistikleri ve geçmiş yıllara ait performans raporları,
- Fuara katılım amaçları,
- Fuar için hazırlanan iletişim araç ve haberleşme araçları,
- İletişim mesajını destekleyecek sergi ve planların ve özel grafikler,
- Ürün sunum ve sergilemeleri, fuar alanında yapılacak gösteri tanıtım ve sunumları,
- Söz konusu] fuar için hazırlanmış tanıtım planları,
- Bütçe tahminleri. Stratejik planlar, genellikle fuarın misyon ve amaçlarını tanımlayıp bunların gerçekleştirilmesinde rol oynamakta ve şirketin uzun dönemli büyümesine katkıda bulunmaktadır. Fuar Öncesi ve Sonrası Yapılan Çalışmalar - Fuara katılım kararının verilmesi ve doğru fuar seçimi
- Fuar katılım amaçlarının belirlenmesi
- Stand yeri ve dizaynı
- Fuar personeli seçimi, eğitimi ve görevleri
- Tanıtım aktivitelerinin planlanması
- Fuar organizasyonunda destek alınacak bağımsız hizmet ajansının seçimi
- Ürün transferlerinin nasıl yapılacağına karar verilmesi
- Bütçe taslağının hazırlanması
- Fuar sırasında yürütülecek çalışmaların planlanması
- Stand yönetimi
- Ziyaretçi kayıtlarının tutulması
- Ürün gösterimleri ve prezentasyonları
- Rekabette avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanması
- Ağırlama hizmetleri
- Fuar sonrası çalışmaların yürütülmesi
- Teşekkür ziyaretleri
- Stand yöneticisinin raporu
- Genel değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi
- Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi
- Stand personelinin performansının değerlendirilmesi
- Bütçenin kontrol edilmesi


Fuarların Önemi Katılımcı Firmalar Açısından Önemi Fuarlar mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin belli bir zaman ve mekân dilimi içerisinde buluştukları bir Pazar niteliği taşımakta ve fuarların belirli bir konuya yönelik olması katılımcı firmalara ‘ilgili talebi’ doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkanı vermektedir. Bu sayede de hem satış hem de tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta, katılımcıların etkili satış grafiğinin bire bir pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık etmektedir.
Firmaların büyüklüğü ne olursa olsun, ticari ihtisas fuarlarına katılmak onlara, bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edecek bilgileri toplamak, satış yapmak ya da yeni ilişkiler kurmak adına pek çok fırsat sunmaktadır. Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Önemi Fuarlar, dünya devletlerinin ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini tanıyıp aralarındaki ilişkileri ve dayanışmayı en üst seviyede gerçekleştirmeleri açısından önemli yararlar sağlamaktadır.
Bir ürün ve hizmet üreten işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için ürün ve hizmetlerini satmak ve kar etmek zorundadır. Günümüz koşullarında ise müşteri gruplarına satış yapabilmek için öncelikle bunların tanıtımını etkin bir biçimde gerçekleştirmek ve bu sayede yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaşmak gerekmektedir. İşte bu noktada reklâm, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının önemi ve gerekliliği ortağa çıkmaktadır.
Fuar organizasyonları da günümüzde reklâm, halkla ilişkiler gibi çağdaş iletişim olanaklarından biri haline gelmiş ve hedef kitleye firma ve firmanın pazarlama bileşimi hakkında bilgi verme, tanıtımı sağlama ve imajı güçlendirme konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Düzenlendiği Alanda Sosyo-Kültürel Ortam Bakımından Önemi Fuarlar, farklı yöre, ülke ve kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından önem kazanmaktadır.
Fuar organizasyonları düzenlendikleri alanlara ciddi anlamda bir canlılık getirmektedir. Fuar dönemi boyunca, fuarı ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik yaşanmakta ve de ekonomilere ciddi katkılar sağlamaktadır.
Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu o bölgede faaliyet gösteren birçok işletmenin gelirinin artmasına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca bölge halkı fuar dönemi boyunca gerçekleştirilen aktivitelere katılma şansını elde etmekte, sosyal ve kültürel aktivitelere katılabilmektedir. Pazarlama İletişimi Açısından Önemi Pazardaki mevcut şartlar altında bir firma, ne kadar iyi ve kaliteli ürün üretirse üretsin, o ürünü iyi ve doğru bir biçimde tanıtmayı başaramazsa, faaliyet gösterdiği sektörde başarı sağlayamamaktadır. Bu noktada firmaların yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi süreci, firmaların yoğun rekabet ortamı içerisinde bir adım öne çıkmasında ve hem ürün / hizmetler hem de firma için ortak bir mesaj yaratılmasında etkili rol oynamaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında ele alınan iletişim teknik ve yöntemlerinin uygulanmasıyla birlikte, firmaya ait tek ve güçlü bir imaj oluşturulmakta ve sinerjik bir etki elde edilmektedir.
Bu aşamada ticari ihtisas fuarları da bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin çok önemli bir parçasını oluşturmakta ve diğer iletişim çabalarının etkinliğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.


Fuarlara Devlet Desteği Hangi Giderleri Kapsamaktadır? Ulusal Katılım ve Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında; Fuar katılım sözleşmesine istinaden kesilen fatura bedelinin yüzde 65’i, katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda ise yüzde 75’i teşvik olarak ödenir (2005 yılı için). Fuar Katılım Ücretine Dahil (Kapalı Alan İçin) Hizmetler

 • Stand konstrüksiyonu,
  *Halı,
  *Aydınlatma,
  *Standların alınlık yazıları,
  *Masa 1 adet,
  *Sandalye 2 adet,
  *Çöp sepeti 1 adet,
  *Küllük 1 adet,
  *Nakliye–Gümrük dahil başvuranlar için sergilenecek ürün ve eşyaların Türkiye–fuar ülkesi–Türkiye nakliyesi (Nakliye fazlası için ekstra ücret talep edilecektir),
  *Sergilenecek ürünlerin gümrük işlemleri,
  *Nakliye sigortası,
  *Genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik hizmetleri katılımcıya aittir),
  *Genel güvenlik hizmetleri,
  *Türk katılımcılar kataloğunda firma bilgilerinin yer alması,
  *Ziyaretin sağlanması için tanıtım yapılması.
  Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
  Bireysel Katılımlarda (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenen Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikteki sektörel uluslararası fuarlar için): Boş stand kirasının yüzde 65’i ve nakliye harcamalarının yüzde 50‘si, toplam 15.000 Amerikan Dolarını aşmamak üzere destek kapsamındadır.

Faturalarda Yer Alan ve Ödenmesi Zorunlu Kalemler;
-Kayıt ücreti,
-Kataloğa giriş,
-Reklam katkı bedeli,
-Çevre koruma vergisi,
-Multimedya bedeli,
-Ürün teşhir sigortası hesaplamaya dahildir.
Fuarı düzenleyen organizatör tarafından boş stand seçeneği sunulmadığı durumlarda veya standart donanımlı stand (shell scheme) kiralanmasının zorunlu olduğu hallerde, faturada yer alan stand bedelinin yüzde 80’i esas alınmak suretiyle belirlenen değer üzerinden 2004/6 sayılı Tebliğde belirtilen destek oranları uygulanır. Fazla Nakliye Devlet Desteği Kapsamında mıdır? 2004/6 sayılı Tebliğe göre; aşağıda belirtilen sektörler için fazla nakliye destek kapsamındadır ( Kiralanan her m² stand için 0,15 m³ ve 40 kg. sergi malının nakliyesi Forum’a ait olup, bu hacmi aşan her bir m³ için ekstra ücret talep edilecektir).
Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere yüzde 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere yüzde 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
Fuar ekstra malzemeleri devlet desteği kapsamın değildir.


Proforma Fatura Düzenlenmesi Ve Fuara Gidecek Malzemelerin Sandıklanması Proforma Faturada Bedelsiz Yazılabilen Ürünler Proforma faturada fuara götürülecek promosyon malzemeleri ile geri gelmeyecek broşürler bedelsiz yazılabilir. Proformada bedelsiz olarak yazılan ürünler fuarda dağıtıldığında gidilen ülkelerde vergi ödenmektedir. Proforma Fatura ve Koli Listesi Doldurulması

Proforma fatura ve koli listesi doldurulurken, koli listesinde gösterilen sandık numarası ile proforma faturalardaki numaraların aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Sandıklara konulan her malzeme proforma faturada yer almalıdır. Sandıklara konulan malzemelerin proforma faturaya yazılan değer üzerinden sigortalanacağı göz önüne alınarak, malzemelerin gerçek değerleri yazılmalıdır. Fuarın düzenlendiği ülke Avrupa ülkesi ise, ürünlerin değerleri Euro cinsinden, diğer ülkelerde ise ABD Doları cinsinden yazılmalıdır. Bedelli veya bedelsiz ürünlerin esas olan mal cinsi, adet, kg, ambalaj ve GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarası mutlaka belirtilmelidir. Gönderilecek elektrikli ve elektronik cihazların, (motor, jeneratör, televizyon, video v.b.) markası ve seri numaraları proforma üzerine yazılmalıdır. Proforma fatura ve koli listesindeki ürünlerin ağırlığı ve hacmi (en x boy x yükseklik) gerçek değerleriyle yazılmalıdır. Proforma faturalar ve koli listesi Türkçe-İngilizce, daktilo ya da bilgisayarda yazılmalı, firma yetkilisi tarafından imzalanmalı ve firma kaşesi basılmalıdır. Fuara Gidecek Malzemelerin Sandıklanması Sandıkların sağlam olması, içinde bulunan malzemeye zarar vermeyecek nitelikte olması çok önemlidir. Sandık ayakları, forklift bıçağı girebilecek şekilde en az 10 cm. yükseklikte olmalıdır.
Yapılan ambalajlar içerisine faturada belirtilenler haricinde hiç bir ürün ve malzeme konulmamalıdır.
Sandıkların içinde bulunan malzemeler listesi ve gönderici firmanın adı, fuarın adı okunaklı şekilde yazılmalı ve şeffaf bir dosya içine konulup sandığa yapıştırılmalıdır.
Sandıklar mutlaka kilitli olmalıdır.

Alınlık Yazısı Olarak Sözleşme Dışındaki Firma Veya Kuruluşların Adı Kullanılabilir Mi?

 • Stand alınlık yazısı, sözleşme yapan firmadan başkasına ait olamaz (aynı holding veya aynı grup içinde olsalar dahi),


 • Birden fazla firma birleşerek, tek bir stand ve tek alınlık altında fuara katılamazlar,


 • Üretici firma, başka bir firmanın logosunu reklam veya pazarlama amaçlı olarak standında kullanamaz,


 • Holding veya grup şirketleri, fuarda sadece sözleşme yapan firma bazında temsil edilebilirler. Holdingin veya grubun logosu kullanılamaz,


 • Marka tescil belgesine sahip olan firmalar, bu belgenin noter tasdikli bir kopyasını teşvik başvurusu için hazırladıkları belgeler ile birlikte gönderdikleri takdirde, alınlığa markalarını yazdırabilirler,


 • Devlet desteği almak isteyen firmalar; üretici iseler kendilerinin, pazarlamacı veya Dış Ticaret Firması mahiyetinde iseler üreticilerinin Kapasite Raporundaki mamulleri sergilemekle yükümlüdürler, pazarlamacı firmalar sözleşme yaptığı en fazla iki firmanın ürünlerini sergileyebilir ve onarlın isimlerini alınlığa yazdırabilir.

Yukarıdaki kurallara uymayan firma ve kuruluşlar, devlet desteğinden yararlanamazlar.


Fuarlara KOSGEB Desteği Hangi Giderleri Kapsamaktadır? Ürün Sergileme Desteği Fuarın birim m² katılım ücretine yüzde 75 oranında,
Her işletmeye en az 6 m² , en fazla 30 m² ürün sergileme alanı (stand) için destek sağlanır.Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler -Stand kirası,
-Stand konstrüksiyonu,
-Standart stand dekorasyonu, (halı, ışıklandırma, görüşme masası, en az 2 adet sandalye, işletme adı alınlık yazısı gibi malzemeler)
-Sergi ürünlerinin Organizatör kuruluşun bildireceği nakliyecinin yurtiçindeki deposundan fuar alanına gidiş ve dönüşünü kapsayan yurtdışı nakliye ve depolama giderleri,
-Sergilenecek ürünlerin gümrük işlem giderleri,
-Yurtdışı Nakliye sigortası gideri. Ulaşım Desteği Her işletmeden bir yetkili temsilcinin fuarın düzenlendiği yere havayolu, karayolu, demiryolu veya denizyolundan biri ile gidiş-dönüş ulaşım ücretine yüzde 50 oranında destek sağlanır. Biletlerin -Gidiş-dönüş tarihlerinin en fazla fuar açılış tarihinden 7 gün önce ve fuar kapanış tarihinden 7 gün sonrası tarihli olması,
-Gidiş ve dönüşün fuarın yapıldığı şehre en kısa rota üzerinden yapılmış olması,
-Ekonomik tarife üzerinden alınmış olması,
-Havayolu ile ulaşımda Türk işletmelerinin tarifeli seferlerinin kullanılmasının tercih edilmesi şartlarını taşıması ve gidiş-dönüş ulaşım giderleri dışında diğer harcamaları içermemesi gerekmektedir. Fazla Nakliye KOSGEB Desteği Kapsamında mıdır? Her m² için hacim ve ağırlık sınırlamasının katılımcı tarafından aşılması durumunda, ilave nakliye ücretine KOSGEB tarafından destek sağlanmaz. KOSGEB'in Diğer Destekleri Şunlardır:
Yurtdışı Daimi Sergi (Show-Room) Katılım Desteği
İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi (İyig) Katilim Desteği
İhracata Yönlendirme Desteği
Marka Oluşturma ve Tanıtım Desteği
Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği


Fuar M² Fiyatı Neleri Kapsamaktadır? Standlı fuar metrekare fiyatı içerisine; stand konstrüksiyonu, halı, masa, sandalye, çöp sepeti, küllük, spot, standların alınlık yazısı, fuar giriş kartı, sergilenecek ürünlerin Türkiye-fuarın yapıldığı ülke-Türkiye nakliyesi, handling hizmetleri, gümrük işlemleri, nakliye sigortası, Türk Katılımcılar Kataloğu'nda firma bilgilerine yer verilmesi, fuarın tanıtımı, genel temizlik ve güvenlik hizmetleri girmektedir.


KOSGEB KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

YURTİÇİ FUAR VERİTABI TEDARİKÇİ\ORGANİZATÖR KURULUŞ BAŞVURU TAAHÜTNAMESİ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'KOSGEB' KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Fuarı Adı : Fuarın Başlangıç- Bitiş Tarihi : .. / .. / …. - .. / .. / …. Fuarın Düzenlendiği il : Fuarın Düzenlendiği Yer : Fuarın Konusu : Fuarın Niteliği : Tedarikçi sıfatıyla Organizatör Kuruluşumuzca yukarıda bilgileri yer alan fuara, KOSGEB desteğinde katılacak olan işletmelere uygulanacak olan ….........YTL/M2 indirimli katılım ücretinden daha az bedelle hiçbir şekilde başka işletmelerle / kuruluşlarla anlaşma, satış ve tahsilat yapılmayacağını, KOSGEB desteğinde katılacak işletmelerin toplu biçimde ve bir arada olacağı şekilde ürün sergileme alanı tahsis edileceğini ve KOSGEB’e teklif edilen indirimli katılım m2 ücretinin Fuar Broşürü ve Katılım Sözleşmesinde öngörülen hizmet ile taahhütlerin tamamını kapsadığını beyan ve taahhüt ederiz.

KOSGEB desteğine ilişkin olarak; yaptığımız başvuru ile KOSGEB’in taahhüt altına girmediğini kabul ettiğimizi, herhangi bir şekilde KOSGEB’e sorumluluk yüklemeyeceğimizi, bu formu ve bu desteğe ilişkin KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, Yönergesi ve eklerinin tamamını okuduğumuzu ve kabul ettiğimizi, sunmuş olduğumuz bilgilerin doğru ve geçerli olduğu ile bu taahhütnamede yer alan hususlara aykırı bir durumun oluşması halinde hiçbir şekilde KOSGEB’den talepte bulunmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.


TEDARİKÇİ

ORGANİZATÖR KURULUŞ Yetkili Adı Soyadı Ünvanı İmza, Kaşe ..../..../200… TEDARİKÇİ BAŞVURULARI-YURTİÇİ ULUS. SANAYİ İHTİSAS / YURTİÇİ SANAYİ FUARLARINA KATILIM DESTEKLERİDetay BilgilerÖNEMLİDİR
*** 19.01.2007 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR ***

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği ve Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği ile ilgili olarak Organizatör Kuruluş başvurularının; ekli YUrtiçi Fuar TEdarikçi Başvuru Taahhütnamesi'nin Başvuru Taahhütnamesi" nin eksiksiz olarak ve hiçbir değişiklik yapılmaksızın doldurularak Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkez Müdürlüğü'ne yapılması şarttır.

Bu Başvuruların, Şirket yetkilisinin Ad, Soyad, İmza ve Şirket Kaşesini taşıyan Antetli Yazı ekinde TOBB' nin Yıllık Fuar Takvimi ve Yıllık Fuar Takviminde Ekleme, Değişiklik ve İptallere İlişkin Listelerinin yayın tarihinden itibaren en geç 5 ( beş ) takvim günü içerisinde yapılması şarttır.

Bu şartlara uymayan başvurular kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

SÖZKONUSU TAAHHÜTNAMENİN ŞİRKET ANTETİ İLE YAZILAN RESMİ YAZISI EKİNDE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkez Müdürlüğü Adres: Abdülhakhamit Caddesi No:866 06470
Altmışevler-Mamak ANKARA -

pie@kosgeb.gov.tr Tel: 0 312 368 95 00 Fax: 0 312 368 07 15
Marketingist Pazarlama Fuar Ve Konferansı


Reklamcılardan halkla ilişkilere, tanzim ve teşhircilerden doğrudan pazarlamaya kadar pazarlama dünyasının bütün bileşenleri ilk defa bir fuar çatısı altında bir araya geliyor. Dünyada da sadece birkaç örneği bulunan ve Tifaş ile Marketing Türkiye’nin işbirliğinde organize edilen MarketingIst Pazarlama Fuar ve Konferansı, 19-21 Kasım 2004 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Klasik fuarlardan farklı olarak hem fuar, hem konferans şeklinde yapılandırılan organizasyon, bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük pazarlama etkinliği olacak. Temel olarak da sektörden, sektörle ilgili yan alanlardan ve alt sektörlerden katılımlarla ticari bir platform oluşturarak pazarlama sektöründe "sektör bilincini" geliştirecek.

Uluslararası pazarlama dünyasında İstanbul merkezli, entegre bir etkinlik olmayı hedefleyen MarketingIst, pazarlama sektöründeki 7 bin şirketten yaklaşık 30 bin ilgili profesyonel ziyaretçiyi B2B ortamında buluşturup, konferanslarla sektörde tanınmış yerel ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı, 2 bin kişiye hitap eden bir bilgi platformu olma misyonunu üslenmiş.

MarketingIst, benzerlerinden farklı şekilde, gerçek bir fuar olarak niteleniyor. Gerçekleştirilecek hizmetlerle, bu hizmetlerden yararlanacakların karşılaşacakları geniş bir kapsama sahip olacak olan fuarda; düzenlenecek eğitim programları, seminerler, paneller ve uygulama deneyimlerinin paylaşılacağı konferanslarda, pazarlamanın kurumsal bir etkinlik olarak önemi ve süreçleri anlatılacak.

Düzenlenecek eğitimler, içerik seviyesi olarak iki ana hatta sahip olacak. Birinci hatta, pazarlamanın temel felsefesi ve süreçleri; ikinci hatta ise çalıştaylar, örnek olaylar ve ağırlıkla deneyimlerin paylaşıldığı panel ve seminerler yer alacak.

Konferanslar "Araştırma sunuları", "Şirket Tanıtım Seminerleri", "Seminer ve Konferanslar", "Örnek Vakalar", "En İyi vakalar", "Çalışma Grupları" ve "Yarışma/Ödüller" başlıkları altında gerçekleştirilecek. Fuarın ana teması "Pazarlama Zekası", sembolü ise İstanbul ile Marketing kelimelerinin arasındaki köprüyü temsil eden noktalar. Noktalar giderek büyüyorlar çünkü bu gözde sektörün büyümesini temsil ediyorlar.


Pazarlama Zekası Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve fuarın konferans bölümünün organizasyonundan sorumlu olan Günseli Özen Ocakoğlu bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Düşündük ki, kurumların hayatta kalabilmesi için bir takım özelliklere, değişebilirliğe ve bir zekaya sahip olması gerek. Dünyanın oluşumundan beri iki tür canlı ayakta kalmış. Bir tanesi değişime uğrayanlar, diğeri de zeki olanlar. İki inanış var: Bir tanesi Adem ve Havva’dan geldiğimize inanan düşünce. Diğeri de evrim teorisine inanan düşünce.

Her ikisine de baktığımızda, bugüne kadar değişmeden yaşamını, neslini sürdürebilmiş tek canlı varlık olarak insanı görüyoruz. O zaman zeka önemli bir fonksiyon. Çünkü insanoğlunun fiziksel bir gücü yok, yani sadece aklını kullanmış. Kurumlar için de aynı ironiyi yapabiliriz. Kurumların da başarılı olabilmesi, rekabete rağmen pazar payı oluşturabilmeleri ve marka yaratabilmeleri bir zekayı gerektiriyor. Zeka önemli. Fırsatları görüyor olmak önemli."

Ocakoğlu’na göre, bir kurumun varlığını sürdürebilmesi için en önemli şey, kuruluştan sonra, zeki olması ve kurumsal bir zekanın yaratılması gerekliliği. Kurumsal zeka ise kurumda var olan bilginin, örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülüp kurumun hizmetine sunulmuş olması demek. Dışarıdaki açık bilginin kurum içerisinde kullanılmış olmasını sağlamaya "Bilgi Yönetimi" (Knowledge Management) deniyor.

İşte, Pazarlama Zekası’nın konsept olarak seçilmesinde bu gerçeklerden yola çıkıldı. Konferanslar da kurumların ne kadar zeki olduğuna, bu zekayı ne kadar kullandıklarına yönelik olarak hazırlandı. Yani, verilecek olan eğitimin süreçleri de bilginin kullanımına yönelik olarak planlandı.

Günseli Özen Ocakoğlu, bunu yaparken, hem bilgi seviyesi olarak aşağıdaki KOBİ’lere, hem de daha üst seviyedeki sektör profesyonellerine ayrı ayrı seslenileceğini belirtiyor.


Giderek büyüyen daireler Pazarlamayı sadece reklam ve satış zanneden kişi ve kuruluşlara pazarlamanın bir süreç olduğunu anlatmalıyız. Bu nedenle giderek büyüyen dairelerle pazarlama zekasını, büyüyen pazarları ve giderek büyüyen sektörü tanımlamaya çalıştık.

Farkı neler? Peki, MarketingIst’te farklı olan ne? Günseli Özen Ocakoğlu’na göre, üretmek elbette önemli. Ama üretilenlerin tüketiciyle buluşturulması da bir o kadar önemli. Eğer ürettiklerinizi tüketiciyle nasıl buluşturacağınızı bilmiyor ve ürününüz adına bir talep yaratamıyorsanız işiniz zorda demektir. O halde üretime geçmeden önce nasıl tüketileceğini de hesaplamak gerekiyor. İşte, MarketingIst girişimciye ürününü nasıl pazarlayacağını, tutunduracağını ve sadakat yaratacağını anlatacak.

Ayrıca MarketingIst, girişimciyi, doğrudan pazarlamanın neden gerektiği konusunda bilinçlendirirken, var olan pazarlama etkinliklerini de kullanmayı öğretecek. Pazarlama sektörüne hizmet veren kuruluşların fuara bu anlamda katılmaları bir gereklilik. Nitekim fuar ziyaretçileri de bu hizmetleri kullanacak yatırımcı ve iş adamlarından oluşacak.

İNTERPRO Yürütme Kurulu Üyesi Erdem Özel, diğer farkları ise şöyle sıralıyor: • MarketingIst, benzerlerinden farklı olarak gerçek bir fuar olma özelliğini taşıyor. • Aynı şekilde, marketing konusunda düzenlenen ilk B2B fuar olma özelliği var. • MarketingIst, hizmetlerle, bu hizmetlerden yararlanacakların karşılaşacakları geniş bir kapsama sahip ilk fuar olacak. • Düzenlenecek eğitim programları, seminerler, paneller ve uygulama deneyimlerinin paylaşıldığı konferanslarda, pazarlamanın kurumsal bir etkinlik olarak önemi ve süreçleri anlatılacak. • Eğitimler, içerik seviyesi olarak iki ana hatta olacak. Birinci hatta, pazarlamanın temel felsefesi ve süreçleri; ikinci bölümde ise çalıştaylar, örnek olaylar ve ağırlıkla deneyimlerin paylaşıldığı panel ve seminerler yer alacak.

Kim, ne için katılmalı? Günseli Özen Ocakoğlu ve Erdem Özel’e göre bu fuara, kurumların pazarlama süreçleri içinde kullandığı mal ve hizmetleri üreten, sunan veya satan tedarikçilerle bu tedarikçilere ürün satan üçüncü partiler katılmalı.

Konferanslar bölümüne katılması gerekenlerin başında ise, kurumlarında üretimle doğrudan ilişkisi olanlarla, bu ürünleri tüketicilerine satmak isteyenler; pek çok ürün ve hizmeti bir arada görüp birikimlerini güncellemek isteyenler; geleceğin hem teknolojileri hem de ürün anlamında trendlerini bilmek ve yakından izlemek isteyenlerle pazarlama konusunda henüz girişimde bulunmak isteyenler geliyor. Ocakoğlu, bu noktada ayrıca şunları ekliyor: "Pazarlamanın altı tane temel fonksiyonu ve her birinin altında da yüzlerce alt fonksiyonu bulunuyor. Dolayısı ile siz pazarlama ürünü veya hizmeti sunan kuruluşsanız, kendi yerinizi bilme konusunda da eksikleriniz olabilir. Bir ambalajcının fuara katıldığını düşünelim. O ambalajcı sadece kendisi ile ilgili alanı korumayı düşünürken, oysa ki ambalaja gelene kadar yapılması gerekli olanları ve ambalajdan sonra yapılması gerekli olan şeyleri de öğrenecek. Örneğin etiketçilik pek önemsenmeyen bir alandır. Ama bir etiketçinin orada olması etiketin ne kadar önemli bir konu olduğunu anlamasına yardımcı olacak. Hem fuara katılanlar bunu görecek hem de etiketçi bunu hissedecek. İşinin sadece etiketle sınırlı olmadığını, bir sürecin parçası olduğunu hissedecek." MarketingIst’le ilgili ayrıntılı bilgiler, fuarın resmi internet sitesi olan Marketingist 2006 Pazarlama Fuar ve Konferansı 'dan alınabilecek.

Eğitimin 1’inci Hattı’ndan... Bu hatta pazarı büyütmeye yönelik çabaları karşılayan içerikler olacak. Dolayısıyla bu hat Pazarlama Zekası yaratacak olanlara sesleniyor. • Müşteri odaklı şirket ne demek? • Pazarlamanın satıştan farkı nedir? • Pazarlama jargonunun anlaşılır kılınması, hatta Türkçeleştirilmesi. • Üreticiler ürünlerini ne zaman pazarlamaya başlamalı? • Pazarlama departmanı ne işe yarar ve kimlerden oluşmalı? • Pazarlama yapmak isteyen kuruluşların öncelikleri neler olmalı? • Pazarlama için ne kadar para harcamak gerekir? • Reklam ve Halkla İlişkiler süreçleri nasıl işler? • Zor zamanlarda kriz yönetimi nedir? • Hangi ürün, nasıl pazarlanır; ya sizin ürününüz nasıl pazarlanmalı? • Marka olmadan çok satılan ürünler var mıdır, illa marka mı olmak gerekiyor? • Pazar payını büyütmek için stratejiler. • Devlet desteği nerelerde var? • Pazarlamada en çok sorulan 10 soru.

Eğitimin 2’nci Hattı’ndan... İkinci hatta, genel olarak üretici ve hizmet verenler kendi birikim ve ürünlerini paylaşacak. • Çalıştay, örnek olay, panel ve konferansların yanı sıra kurumsal hizmet ve ürün tanıtımları, • Sektörel sorunların masaya yatırıldığı paneller, • Ünlü konuklardan deneyim ve ip uçları, • Kurumsal hizmet ve ürünler üreten firmaların kendilerini tanıttığı sunumlar, • Mecra büyütmeyle ilgili paneller, • Doğrudan pazarlama, mobile marketing, softwarciler tarafından verilecek konferanslar.

Fuarlar neden önemli? "Fuar aslında şu anda dünyada var olan en gelişmiş pazarlama platformudur. Çünkü fuar, diğer pazarlama araçlarından farklı olarak, alıcı ve satıcının, üretici ve tedarikçinin yüz yüze görüşmelerinin dışında beş duyunun da kullanıldığı, fiziksel temasın olduğu, interaktif etkileşimin olduğu, teşhir, gösterme, uygulamanın iç içe olduğu, yani pazarlamanın bütün boyutlarını kullandığı için en gelişmiş pazarlama sistemidir. Örneğin Almanya bu alanda dünyanın en ileri ülkelerindendir. Bu ülke fuarcılığı, kendi ticaretini geliştirmek adına kaldıraç olarak kullanan ülkelerin en başında geliyor. Türkiye de yakın geçmişten itibaren bu platformu doğru olarak kullanmaya başladı.

Fuarı temel olarak iki unsur oluşturuyor: Katılımcılar ve ziyaretçiler. Bunlar alıcı ve satıcı olarak da kategorilendirilebilir. Bir taraf bir problemi çözmek için bu platforma geliyor. Diğer taraf ise o probleme yönelik çözümler sunmak için.

Katılımcıya maksimum fayda sağlaması açısından bakıldığında ise fuarlar beş başlık altında ele alınabilir: 1. Bunlardan birincisi, pazar konumlandırmasıdır. İçinde bulunduğu pazarda şirketler ne olursa olsun markaları konumlandırmalarıyla pazardaki yerlerini alırlar. Dolayısıyla sizin endüstrinizin bir fuarı varsa, o platformda bulunma şekliniz pazardaki konumlanmanızı belirleyecek önemli bir unsurdur. 2. İkincisi, var olan kullanıcılarla, kanallarla, yani tedarikçiler, iş ortakları, çözüm ortakları vs. ile çok kısa aralıklarla yoğun bir görüşme platformu sağlanıyor. Ziyaretçilerin sadece sizin için değil, aynı zamanda o endüstriye ait diğer gelişmeleri, pazarın durumunu da görmek için geldiğini varsayacak olursak, size ayrılacak zaman da kısa olacaktır. Dolayısıyla hazırlığın buna göre yapılması gerekir. 3. Üçüncüsü yine, potansiyel müşteriler, potansiyel partnerlarla ilgili. Sizin alanınızla ilgili çözüm arayanların sizin o platformda bulunduğunuzu bilmeleri gerekir. Bunun için iyi bir ön duyuru yapmak, çeşitli yayınlarla, broşürlerle bunu desteklemek ve potansiyel alıcıyı kendinize yönlendirmek önemlidir. 4. Dördüncüsü, fuar önemli bir mesaj verme platformudur. Bu dönemde o alanla ilgilenen medya mensuplarının özel sayfalarla veya köşelerde dile getirmesi için çaba göstermek gerekiyor. İyi bir PR politikasıyla fuarın mesajının daha geniş hedef kitlelere ulaşması sağlanmalıdır. 5. Bunlarla bağlantılı olarak imaj ve yenilik anonsu geliyor. Fuara katılan şirketlerin diğerlerinden farklılaşabilmesi ve iyi bir imaj oluşturması açısından, en yeni teknoloji veya ürünlerini, kısaca bir yeniliği anons etmesi önem taşıyor."

Fuar


Belli zamanlarda, belli yerlerde mal sergilemek için açılan pazar, panayır.

İlk zamanlardan beri, yerleşik düzene geçen insanlar, el sanatlarını, tarım ürünlerini sergilemek, alıcı bulmak, değiş tokuş yapabilmek için belli yerler ve belli zamanlarda toplanırlardı. Sanayi devriminden sonra, ulusal özellikten çıkan fuarlar, çeşitli uluslardan firmaların her çeşit malı sergilediği uluslararası fuarlar durumuna geldi.

Bazı fuarlar, yalnızca belirli mal grupları için açılmaktadır.İlk uluslararası fuar 1851'de İngiltere'de açıldı. Bu fuar için Crystal Palace yapıldı. 1928'de Uluslararası Fuarlar Bürosu kuruldu. 1948'de Paris sözleşmesiyle, özellikle fuarların açılış tarihleri belirlendi. Birinci derecede uluslararası fuar, davetli ülkelerin pavyon açma mecburiyeti olduğu fuarlardır.

Türkiye'de çok eski zamanlardan beri panayır adı altında şehir ve kasabalarda mallar sergilenmektedir. Ulusal ölçüde ilk panayır 1927'de düzenlenen İzmir Panayırı'dır. Bu panayır daha sonra şimdiki Kültürpark'ın yanına taşındı. Panayırın adı Leipzig, Hannover fuarları örnek alınarak "İzmir Enternasyonal Fuarı" olarak değiştirildi. Her yıl 20 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında açılan İzmir Enternasyonal Fuarı'na 1947'den sonra yabancı ülkeler de katıldı. Her geçen yıl İzmir Fuarı'na katılan yabancı ve yerli firma sayısı artmakta, ülke ekonomisi için önemli katkılar sağlanmaktadır. 1963'ten sonra bölge ekonomilerini teşvik etmek amacıyla Ticaret Bakanlığı bölgesel fuarların açılmasını kolaylaştırdı. Bunun üzerine Samsun, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Konya, Gaziantep, Kocaeli ve Erzurum'da da fuarlar düzenlendi.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/ekonomi/12318-fuar-nedir.html#ixzz1r3kd5OS8

Fuar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre için kurulan pazar. Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptıkları bu pazarlar genellikle aynı yerlerde ve düzenli aralıklarla, her yıl aynı tarihte birkaç haftalığına kurulurlar. Bu sergiler tek bir iş koluna ya da belirli bir iş kolunun tek bir dalını konu alabileceği gibi her tür ürünü ve hizmeti de kapsayabilir.

Uluslararası ticarette büyük önemi olan fuarlar 21. yüzyılda daha da önemli hale gelmiştir. Avrupa'da olsun Asya'da olsun dünyanın çeşitli yerlerinde her yıl düzenlenen bu pazarlar, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir alış-veriş potansiyeli yaratmaktadır.

Ticari ve iktisadi boyutu gittikçe ön plana çıkan fuarlarda katılımcı firma ya da kuruluşlar kendilerine ayrılmış alanlarda ziyaretçileriyle görüşmeler yapmakta, ürünlerini sergilemekte veya bu alanlarda kendi kurumsal renk ve imajlarına yer veren fuar standlarında çeşitli görseller kullanarak kendilerini, ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtmaktadır. Bu boyutuyla fuarlar aynı zamanda fuar hizmetleri endüstrisinin de doğuşuna neden olmuş, fuarların düzenlendiği kentlerde dekorasyon, konaklama hizmetleri, hosteslik hizmetleri, yiyecek içecek servisi gibi birçok alanda hareket yaratmıştır.

Bazı önemli uluslararası fuarlar: İsviçre Sanayi Fuarı, Uluslararası Pakistan Fuarı, Milano Fuarı(İtalya), Uluslararası TATEF Fuarı(Türkiye)

Belirli iş kollarıyla ilgili bazı önemli fuarlar: Kanada Kimya ve İşlem Donanımı Sergisi, Uluslararsı Mobilya Fuarı (Köln)

Türkiye'nin en önemli[kaynak belirtilmeli] uluslararası fuarı: İzmir Enternasyonal Fuarı Şablon:Ekonomi-taslakbg:Панаир ca:Fira da:Handelsmesse de:Jahrmarkt#Geschichte en:Fair eo:Foiro es:Feria fi:Markkinat (tapahtuma) fr:Feria gl:Feira he:יריד hi:मेला io:Ferio la:Mercatus (recurrens) nl:Jaarmarkt oc:Fièra pl:Jarmark pt:Feira ro:Bâlci ru:Ярмарка sl:Sejem sv:Marknad (evenemang) uk:Ярмарок

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.