FANDOM


Dosya:Ftuksal.jpg

Mehmet Fuat Tuksal (1299 Rumi - 1300 Arabi) Devlet adamı. İstanbul'da doğmuş ve Mekteb-i Mülkiyeden mezun olmuştur.

İlk görevi Konya Maiyet memurluğu olmuştur. Daha sonra Yalvaç, Burhaniye, Edremit, Balya, Akhisar, Baalbek kaymakamlığı yapmıştır. Karesi mebusluğunun ardından 1937 yılı ortalarına dek Mülkiye müfettişliği görevinde bulunmuştur. 1927'den itibaren sırasıyla Kayseri, Denizli, Samsun ve İzmir valiliklerinde bulunmuştur.

1942-1944 yılları arası İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı görevinde bulunmuş, son görev yaptığı Konya valiliği görevi esnasında 22 Haziran 1945 tarihinde vefat etmiştir.

Önce gelen:
Nizamettin Ataker
Konya valisi</br>1944 - 1945 Sonra gelen:
İzzettin Çağpar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.