FURKAN

Hak ile bâtili birbirinden ayiran. Iyi ile kötüyü, dogru ile yanlisi farkedip ayiran. * Kur'an-i Kerim. * Kur'an-i Kerim'in 25. suresinin ismi.(Furkan; ayirmak, ayird etmek mânalarindan masdardir. Ekseriyetle fark ma'kulâtta, tefrik mahsusatta kullanilir. Sonra furkan, fârik veya mefruk mânasina da gelir. Bu suretle mühim davalari hall ü fasleden kat'i bürhanlara, mu'cizelere furkan itlak olunur. Bu mâna ile Kur'an-i Kerim'in bir ismi de "El-Furkan'dir. E.T.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.