Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.394
pages
Disambig.svg Bakınız: Gazel/1 , Gazel/2 , Gazel/3 , Gazel/4 , Gazel/ingilizce , Gazel/Osmanlıca

2'li tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Âllah'ı seversen nazarımdan güzer etme

Müştâkını bâşın için olsun heder etme!

Allahı seversen nazarımda geçici olma

Aşıkını canın başın için heder etme

Kurbân oluyor bir nigeh-i hışmına rûhum

Sevdâ-zededen böyle dirîg-i nazar etme!

Kurban oluyor bir değerli bakışına ruhum

Sevda zededen böyle bir bakışı esirgeme

Ey mâh yetiş bezm-i safâ zulmet içinde

Herkes uyuyor gayrdan aslâ hazer etme!

Ey mah(ay) yetiş gönül meclisi karanlıklar içinde

Herkes uyuyor başkasından asla hazer etme (korkma)

Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin

Gel hâtırımı kırma benipür-keder etme!

Aşkın ne kadar can yakıcı olduğunu sen de bilirsin

Gel hatırımı kırma beni bütün keder etme!

Ben kûyunu terk eyleyemem âh garîbim

Bâbındaki nevmîdini me'yûs-ter etme!

Ben köyünü terk eyleyemem ah bir garibim

Kapındaki ümitsizini üzüntüye terk etme

Tard etme kapından şu ciğer-sûzu yazıktır

Hûnâbına rahm et de anı derbeder etme!

Terk etme kapından bu ciğeri yanığı, yazıktır

Haykırışına merhamet et de onu derbeder etme!

Ey nûr-i dü-çeşmim! Bu temâşâya doyulmaz

Allâh'ı seversen nazarımdan güzer etme!

Ey kalbimi aydınlatan! Bu seyretmeye doyulmaz

Allah'ı seversen nazarımda geçici olma'[]

3'lü tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Âllah'ı seversen nazarımdan güzer etme

Müştâkını bâşın için olsun heder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Kurbân oluyor bir nigeh-i hışmına rûhum

Sevdâ-zededen böyle dirîg-i nazar etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Ey mâh yetiş bezm-i safâ zulmet içindeHerkes uyuyor gayrdan aslâ hazer etme!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin

Gel hâtırımı kırma benipür-keder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Ben kûyunu terk eyleyemem âh garîbim

Bâbındaki nevmîdini me'yûs-ter etme!

Tard etme kapından şu ciğer-sûzu yazıktır

Hûnâbına rahm et de anı derbeder etme!

Ey nûr-i dü-çeşmim!Bu temâşâ ya doyulmazAllâh'ı seversen nazarımdan güzer etme!

4'lü tablo sunumu[]

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Âllah'ı seversen nazarımdan güzer etme

Müştâkını bâşın için olsun heder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Kurbân oluyor bir nigeh-i hışmına rûhum

Sevdâ-zededen böyle dirîg-i nazar etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ey mâh yetiş bezm-i safâ zulmet içindeHerkes uyuyor gayrdan aslâ hazer etme!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin

Gel hâtırımı kırma benipür-keder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ben kûyunu terk eyleyemem âh garîbim

Bâbındaki nevmîdini me'yûs-ter etme!

Tard etme kapından şu ciğer-sûzu yazıktır

Hûnâbına rahm et de anı derbeder etme!

Ey nûr-i dü-çeşmim!Bu temâşâ ya doyulmazAllâh'ı seversen nazarımdan güzer etme!Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi