FANDOM


2'li tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
Âllah'ı seversen nazarımdan güzer etme

Müştâkını bâşın için olsun heder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
Kurbân oluyor bir nigeh-i hışmına rûhum

Sevdâ-zededen böyle dirîg-i nazar etme!

Güncel Türkçesi Buraya
Ey mâh yetiş bezm-i safâ zulmet içinde

Herkes uyuyor gayrdan aslâ hazer etme!

Güncel Türkçesi Buraya
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin

Gel hâtırımı kırma benipür-keder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
Ben kûyunu terk eyleyemem âh garîbim

Bâbındaki nevmîdini me'yûs-ter etme!

Tard etme kapından şu ciğer-sûzu yazıktır

Hûnâbına rahm et de anı derbeder etme!

Ey nûr-i dü-çeşmim!Bu temâşâ ya doyulmaz

Allâh'ı seversen nazarımdan güzer etme!

3'lü tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Âllah'ı seversen nazarımdan güzer etme

Müştâkını bâşın için olsun heder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Kurbân oluyor bir nigeh-i hışmına rûhum

Sevdâ-zededen böyle dirîg-i nazar etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Ey mâh yetiş bezm-i safâ zulmet içindeHerkes uyuyor gayrdan aslâ hazer etme!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin

Gel hâtırımı kırma benipür-keder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
Ben kûyunu terk eyleyemem âh garîbim

Bâbındaki nevmîdini me'yûs-ter etme!

Tard etme kapından şu ciğer-sûzu yazıktır

Hûnâbına rahm et de anı derbeder etme!

Ey nûr-i dü-çeşmim!Bu temâşâ ya doyulmazAllâh'ı seversen nazarımdan güzer etme!

4'lü tablo sunumuEdit

Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Âllah'ı seversen nazarımdan güzer etme

Müştâkını bâşın için olsun heder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Kurbân oluyor bir nigeh-i hışmına rûhum

Sevdâ-zededen böyle dirîg-i nazar etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ey mâh yetiş bezm-i safâ zulmet içindeHerkes uyuyor gayrdan aslâ hazer etme!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Aşkın ne azâb olduğunu sen de bilirsin

Gel hâtırımı kırma benipür-keder etme!

Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ben kûyunu terk eyleyemem âh garîbim

Bâbındaki nevmîdini me'yûs-ter etme!

Tard etme kapından şu ciğer-sûzu yazıktır

Hûnâbına rahm et de anı derbeder etme!

Ey nûr-i dü-çeşmim!Bu temâşâ ya doyulmazAllâh'ı seversen nazarımdan güzer etme!Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.