Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.307
pages

BURDUR:1400 lerden 1630 senesine kadar kaza idi.Türkemiş Türkmen Hassında yine kazaydı ve bu hasın idare merkeziydi.Bu hal 1836’da Feriklik haline gelen Türkemiş artık Burdur diye de anılıyordu.1840 senesinde patlak veren isyan hareketi Osmanlı idaresi buna ihtilal der-Fetaret olayı –sonunda Burdur’un kaybı büyük olmuştur.1841 de Burdur,Konya Vilayetinin Isparta Kazasının nahiyesi durumuna bu isyan sonucu düşmüştür.Burdur’luların bitmez gayretleri semeresi LİVA olma olmuş, Türkemiş tekrar canlanmıştı.1851 de Muhassıl atanarak birinci sınıf liva bir yıl sonrada kaymakam tarafından yönetilen Sancak olmuş Hicri 1267 senesinde Gölhisar başta olmak üzere Türkemiş kazaları tekrar Burdur’a bağlanmıştı.Bu durum 1869 yılına kadar sürmüş .Abdülaziz zamanında yeni bir idari yapılanma olmuştu. Isparta lobisinin İstanbul’da oldukça güçlü olmasının da etkisiyle bu yılda Burdur tekrar kaza yapılmış ,Hamit Sancağına bağlanmıştı.Burdur halkının inanılmaz gayretleri sonunda 1869 senesi sonlarında yeniden Burdur Sancağı kurulmuştur . Burada bir yanlışlığı düzeltmek lazımdır.Burdur 1872’ de sancak olmamıştır daha öncedir bu tarih mutasarrıflıkla yönetilmeye 1872’ de başlamıştır. Sancak 1889’ da Acıpayam’ ve Irla’yı kaybetmişti.

IRLA MA YAVİCE:Halen Burdur ‘un ilçesi olan Yeşilova ilçesini,Denizli ilinin Çardak ilçesinin bazı köylerini,aynı ilin Acıpayam ilçesinin bir çok köyünü içine alan bu kaza Haçlı seferlerini de içine alan bir çok tarihi hatırayı barındırır. Önceleri Yavice ayrı iken sonra birleştirilmişti.İdare merkezi Yeşilova’nın eski adı Satırlar olan köydü bir ara ise Beyler’li köyü idare yeri oldu.

AĞLASUN:Sağalasus antik kenti yakınlarındaydı. Sınırları içinde ,Ağlasun ilçesi ve günümüz Çeltikci ilçesinin bu günkü köyleri vardı. Bir ara Arvalı nahiye olarak görünür İncirli Kazası daha sonraları buranın içinden çıkmıştır.1871-72’ de Burdur Sancağı yeniden teşkil olunca bu iki kaza eski TÜRKEMİŞ’ e bağlandı.Bilindiği üzere yakın zamanlara kadar Ağlasun merkezinin adı Belören’di. BUCAK: Eski adı Oğuzhan olan bu kazanın ,Teke Sancağı kazaları olan Milli ve Kızılkaya Kazalarının isimleri ile birlikte 16 .Asır dan itibaren anılmaya başlar.1908 yılında ise Antalya’nın bir nahiyesiydi.1912 de Burdur’a bağlandı,1926 da kaza oldu. (Geniş bilgi:Mustafa Ali UYSAL,Salnamelere göre Burdur. S.D.Ünv. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi.1998 Hüseyin ÖZÇELİK,Dünden Bu Güne Bucak S.d.Ünv.Yayınlanmamış Yüksek Lisans TEZİ 1999)

E-BURDUR İLİNE KİMLER YERLEŞTİ:

Bir yanlış anlamayı önlemek için şu hususa dikkat etmek gerekmektedir.Bazı yerlere yerleşenler belirtilirken adı geçen yerleşim yerlerini o kesimlerin kurduğu anlaşılmamalıdır. O yerlere onlarında yerleştikleri anlaşılmalıdır.

1-Kuman Kıpçak ve diğerleri:Başta bahsettiğimiz Balkanlar üzerinden gelen Türk Kavimleri malum Bizans oyunları ile birbirlerine kırdırılıp kalanlar Anadolu’nun çeşitli yerlerine iskan edildiler ve Hristiyan’laştırıldılar.Bunlardan Kuman Kıpçakların büyük boylarından Uluborlu boyu Menderes havzası yoluyla gelip Uluborlu’yu kurdular.Keçiborlu (Keçik ,Küçükborlu) da onlarla bağlantılıdır.Bir ihtimal olarak aynı çizgide Borludur-Bordur -Burdur haline geldiği akla geliyor.Nitekim16 Asırda Burdur Rumları arasında ismi Kaya ,Selçuk .Karaca ,Arslan gibi tarihi Türk isimleri çoktu(Bak.Fehmi AKSU, Isparta’da Hristiyan Türkler,Ün Dergisi4.Cilt Isparta .1938 Z.Velidi Togan Umumi Türk Tarihine giriş,say.153,163 İstanbul 1983)

2-Ermeniler : Eski ekaliyet den olan Ermeniler Burdur’ a Çelik Paşalar tarafından , İran ‘dan sürgün edilenlerin bir kısmı Isparta’yla birlikte yerleştirildiler. Az bir nüfusları vardı.Şeriye sicilleri onlardan Eraimine acemine Hamit diye bahseder.

3- Oğuz TÜRKMEN Yerleşmeleri:1100 den 1400 lere kadar sürdü. Bu gün Oğuz adlarını taşıyan bir çok köy o zamandan kalmadır. Avşarlar:Mühim bir yoğunlukları vardı.Bilhassa Acıpayam ile Gölhisar arasındaydılar.Halk arasında Girmehanlar denilen Germiyan’larla şiddetli savaşlar yaptılar. Ancak çoğu dağılıp doğuya doğru yayıldılar söylenen ünlü AVŞAR Beyleri TÜRKÜSÜ onların yadigarlarıdır.Bu gün Gölhisar Çukuru ve Çavdır köylerin de çözülemeyen davalar da” Bunu Ancak Avşar Beyleri keser “ deyimi hala kullanılmaktadır.Yine bu türkünün sadece Burdur topraklarında çalınıp söylenen ,dört beş kıtasını biliyoruz. Bayındırlılar:Ağlasun ,Çavdır,Yeşilova,Burdur’da köyler kurdular Bu gün aynı ad altında devam etmektedirler. Çavdır Bayındırı ;Türk motifli dejenere olmamış halı ve kilimler dokurlar. Büğdüz:Burdur’ da oldukça kalabalıktılar. Burdur merkezde bir köy,Ağlasun da bir köy bugün yok olmuştur. Gölhisar’ da bir köy, bu gün yok,Bucak’ta bir köy ancak dağılınca yer adı olarak ismi kalmıştır. Çavundur –Çavdır:Çavdır ilçesinin kurucularıydılar.16.Asır da İki çavdır yan yana idiler. Aşağı Çavdır ,Yukarı Çavdır.Yukarı Çavdır Şah KULU isyanından sonra boşalmıştı.Bu yüzyıl başın da ise Çavdır ve Yaka Çavdır(Kemer Yakalar köyü) köyleri mevcuttu.Yeşilova’da bir Çavdır köyü bulunuyordu.

Çepniler: Yeşilova ilçemize yerleştiler. Niyaz BABA Köyü nü büyük ihtimal Onlar kurdular.

Döğer:Burdur ve Çavdır da az nüfuslu mezra. Kayı:Burdur’da bir, Bucak,Yeşilova da bu adda birer köy ,Gölhisar da Kayı ve Kayıcık Köyleri( Kayacık diye adı değiştirildi.).1870 tarihinde Karakent Köyünde yakınlarında konar göçer bir Kayı cemaatinin varlığı şayanı dikkattir.(Burdur Şeriye Sicili 16 No’lu Defter. Ne var ki bu defter de sayfa numarası olmadığından sayfa nosunu veremiyorum.)Bazı dilbilimcilere göre Burdur halkı ,Oğuz Kayı ağzını konuşmaktadır

Peçenek:Çeltikci ilçesin de küçük bir yerleşim yeri.Çavdır Anbarcık Köyünde bir yer adı vardır.

Kargın: Bucak’ta 16.Yüzyılda göçebe idiler.

Karaevli:Beşkavak Köyü yakınların da bir göl vardı .Burada bir zamanlar bu adı taşıyan lar kalıyordu.1873 te küçük bir köydü Karaevli halkı daha sonra başta Kıravgaz(KAYAALTI) KÖYÜ olmak üzere çevre köylere dağıldılar. Bununla ilgili bir çok davayı sicillerde görüyoruz. Bu gün bu ise bu köy terkedilmiş vaziyettedir.

Salur:Burdur da 16 .Yüzyıl da bir köy vardı .Burdur Antalya Yolunun Kurna Başı mevkisinden sapan Büğdüz yolunun yan tarafların da olan bu köy den hatıra olarak o çevrede ki derelerde adı kalmıştır.Kemer Salurları:17.Yüzyılda hala konar göçerdiler. Katırcıoğlu Mehmet Paşa bu aşiretdendi.


Yazır:Çavdır,Ağlasun.Yeşilova’da birer köy vardır . Sonuncusu 1873 te mevcuttu .Bu gün adının ne olduğunu bilemiyoruz.Çavdır Yazırı 16. Asır da henüz konar göçer di.Burdur da Büğdüz ve Bayın’dır Köyleri yakının da Kayaaltı Köyü sınırları için de ,Salur derelerine komşu Yazırlar ın önce konup sonra terkettikleri yerler halen bu adla yaşamaktadır.Ayrıca Çavdır Kozağaç’ın da eski Yazır’ların yaşadıkları Yazır Alanını da kaydetmek gerekir. İğdir. Yeşilova.Yeni bazı bulgular Hamit Oğullarının bu boydan çıktığını göstermektedir. Yüreğil:Irla Yüreğili , Acıpaya’ma bağlandı. Tefenni Yüreğili’nin adı değişerek Yeşilköy oldu. Bucak Yüreğili aynı adıyla devam etmektedir.

Yuva:Tefenni’de Yuva ve Yuvalak, Bucak’ta bir köy vardır(Faruk Sumer,Oğuzlar .İstanbul -1992 .Cevdet Türkay ,Oymak ,Aşiretve Cemaatler.İstanbul-1979) Bütün bunlara eklenecek önemli tespit de bulunalım. Oğuz Türkmen adını taşıyan bu köyler ve yerler yan yana,sınır sınıradır . Önemli bir husus olarak dikkat çekmektedir .

4-Türkemiş Türkmen Yörükleri:15-17 Yüzyıllar arasın da Gölhisar Yörükanı diye de anılırlar.Hamit Sancağının en önemli yörük aşireti idiler. Gölhisar, Yeşilova, Tefenni,Burdur’a kadar yayılmışlardı . Hatta Bucak ve Ürkütlü’ doğru kayanlar da vardı. .Türkemiş Türkmen Hası olan Burdur iline onların adları 1630 dan 1860 lara kadar isim babalığı yapmıştı.

Türkemişlerin Obaları-Beyler obası Bey köyü kuranlar-Kara Dorular--Ağlanlılar (Ağa Alan) -Büyük ve Küçük Alan Köylerini kuranlar-Tonbadinler.-Pınar başılılar aynı attaki Pınarbaşı köyünü kuranlar.-Alakırlılar-Tefenni de Alakır Köyünün ilk sakinleri ,1873 de mevcut olan Alakır Köyünü bu gün göremiyoruz.Ancak adlarını taşıyan ova halen vardır.-Tefenni Yörükleri . Tefenni’yi ilk kuranlar.-Bulak Yörükleri- İmanç Bölüğü.-Tabaçlılar.- Üyüklüler:.Tefenni Üyük Köyü banileri.-Emetliler.-Kılçanlılılar.Karamanlı Kılçan Köyünü ilk kuranlar.-Develiler-Karamanlı Yörükleri.Adın dan da görüleceği üzere Karamanlı ilçesinin kururcuları oldular.-Ovacık Bölüğü .Tefenni Ovacık Köyüne yerleştiler.- Demir Beyli Bölüğü.-Firuzlular.Zamanımızın Harmankaya Köyünü kuranlardır. Daha sonra bir kısmı Karamanlı’ya yerleştiler.Halk arasında Ferizli’ler de denir.-Beydemirliler cemati-.Ürkütlüler:Ürkütlü yü kuranlar. Ürkütlü Yörüklerinden 1960 larda hala Adana – Mersin çevresinde konar göçer olarak yaşayanlar vardı.-Parslular Bölüğü. -Kara Haydarlılar Bölüğü.Acarlar Bölüğü,Işıklar Bölüğü.Ne vaR ki bu isimlerin bazıları yaşadıkları çevrelerin adı da olablir. Türkemişler zamanla çoğalmışlar ve yerlerine sığamayınca bazıları Menteşe’ye ,Antalya’ya, Bergama ılıcasına dağıtılmışlardı. Rumeli’ye sürgün edilenler arasın da oldukları vakidir.

Ali Fahrettinli:Gölhisar da 16.ve 17 Yüzyıllarda görülen bu Türkmen taifesi Türkemiş’ten sonra en kalabalık Yörük taifesiydi Malumlu ve Yazır bölükleriydi.

5- Erle Yörükleri: Kollar,Çepniler,.Düden Delisi. Kara Mahmutlar. Çardak Yörükleri .Çardak Köyünün kurucuları.

6-Bucak Yörükleri: Eskiden beri yoğun bir yörük bölgesidir.Ilıman iklime sahip olduğundan bölge yörük’ler için cazipti.Melli (Milli) çevresinde adları geçen küçük bölükler ise: A dil ve Umur, Bayat, Kara Özlü,Çakırlar, Kayı ,Kayı Ece,Milli diğer deyişle Melliler Yakın tarihe kadar Teke Sancağının önemlİ bir Yörük taifesiydi.

Melliler veya Milliler:Bazı araştırıcılar Mellilerin Avşarlardan bazıları da Peçenek(Becene)ler den çıktıklarını iddia ederler. Bucak ilçesinin bir bölümüne 15.Yüzyıl dan beri Milli Nahiyesi veya Milli Kazası denmektedir.Bu adı taşıyan Melli ya da Milli Yörükleri o çağdan yakın zamanımıza kadar bu hayat tarzını bölgede devam ettirmişlerdir. MelliYörüklerinin cemaatleri(bölükleri)Adil,Akbük,Bayat Bayır,Çakırlar,Eşen,Gelesin,Germegi,İsaSazı,Kabaağaç,Kayadibi,Kayı, Kayı Ece,Milli,Kum Beyi,Süleoğulları,Susuz,Taşcı.Bu isimler dolaştıkları yerlerden alabilecekleri gibi özgün adları da olabileceği unutulmamalıdır(Behset KARACA, 15 ve 16 Yüzyıllarda Teke Sancağı .Sayfa:166.189. 2002 Isparta)

Emirhan Oğlu yörükleri. Kışla cemati.Küreciyanlar,Kızıl İshaklar cemaati(Hüseyin Özçelik,Tarihten Bugüne Bucak-Oğuzhan .

S.D.ÜNİVERSİTESİ. Yayınlnammamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 1999) Bucak’ta kışlayıp Sultan dağlarına çıkan yörükler. Sarı Keçililerdi. Bir diğer kolu Eşeler dağına göçerdi. Karaağan Dağları onlar için önemli idi.Sarı Keçililerden başka: Dağlılar,Odabaşlılar,Kötekliler. Sarı Musalar,Honam’lılar bölükler yakın tarihlere kadar bu civarda yaşarlardı. Ayrıca Saçı Karalı, Hacı İbrahim’ liden bazı bölükler Bucak ve çevresine yerleşmişlerdir.

7- Daniştment Türkmenlerinin iskanı:1701 senesin debir fermanla iskanları emredilen bu Türkmenler uzun süredir,Anadolu da dolaşıyorlardı. İskan sahalarından biride Hamit Sancağıdır.Sandıklı’dan başlayıp- Keçiborlu’ve Irla’ya. Baklan Kazalarına kadar olan sahaya yerleştirildiler.Söğüt dağları çevresi iskan sahaların dan biriydi. Erle –Irla ( Y eşilova)’ ya yerleşenler.Karalar Cemaati: Önce Çardak Köyüne yerleştiler.Daha sonraları etrafa zarar verdiklerinden kaldırıldılar bir kısmı Kıprıs’a sürüldü. Bu ilçemizin Kara Köyünü kurdular. Buralarda da boş durmadılar. Civanşirlerden Horozoğlu diye biri şakilik de yapmıştı; o yıllarda:adı Horoz Köyüne hatıra kaldı:(Pr. Dr. Yusuf Hallaçoğlu,Osmanlı İmparatorluğunun İskan siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi.Say.81,82 Ankara 1991

8-Çeşitli zamanlarda Burdur iline yerleşen bazı aşiretler ve cemaatler : -Karamusalı Yörükan taifesi Tefenni Karamusa Köyü. -KaratekeliYörükleri: Çavdır Anbarcık Köyüne bir bölük 19.Asır sonlarına doğru yerleşmişlerdir. -Kolucak (Kolçak): Gölhisar Türkmen taifesi -Oğuzhanlı:15.yüzyılda Karaman Beyliğinde Mut dolaylarında bir beyin adını alan bu aşiret Bucak ilçesine adını veren Türkmen taifesidir.Anamur,Gülnar ve Mut’a da yerleşmişlerdir.Bozdoğan Yörüklerinin bir kolu olan bu Toroslar boyunca batıya doğru dağılmışlar bir kısmı da Bucak ilçesine yerleştikleri anlaşılıyor.1588 yılında Teke Yörükleri Haymanaların içinde isimlerine rastlıyoruz. 20.Yüzyıl başlarında bu ilçenin(Bucak) adı Burdur’a tabi Oğuzhan Nahiyesi olarak yazılıp çizilmektedir. -Beyliler Türkmen Taifesi Kemer’e yerleşmişlerdir. Saçı Karalılar:19.yüzyılda bu aşiretin bir kısmının Burdur ,Denizli ve Isparta’ya yerleştirilmesi için irade yayınlanmıştı. -Sarıkeçili Yörükleri:Vatan-ı aslileri bugünkü Bucak Karağan Dağlarından başlayıp Kemer ilçesine kadar olan Burdur’un Güneybatı dağlarıdır.Otuz yedi köye iskan olmuşlardır.Konya’dan Tokat’a,Isparta’ya ve diğer illere buradan dağılmışlardır.Kemer Sarıtaş Yörükleriyle karışmışlardır.(Osmanlılar zamanında bu aşiretle ilgili bol miktarda Şeriye sicili tutulmuştur.Burdur şeriye sicilleri 198/1 nolu defter,353 nolu sicil,1797 ; 17 Cemazil ahir 1836 Tirkemiş Voyvodasına emir,Isparta Şeriye sicili 180 nolu defter. -Yeni Osmanlı Yörükleri:Burdur ve Gölhisar’a yerleşmişlerdir.Bazı bölümü Antalya’dadır.Kemer İlçesi Belenli Köyünde de yerleştikjleri bilinmektedir. -Burhanlılar:Asıl Güneydoğu Anadolu Türkmenleridir.Çukurova’da yoğundurlar.Gölhisar Çukuru köylerine küçük grupları yerleşmiştir.Çavdır ,Yamadı Köyü, Kayıcık Köyü,Hisarardı,Uylupınar gibi -Bıyıklı Yörükleri:Burdur ve Antalya’ya yerleşmişlerdir. -Cerit: Konar göçer Türkmen yörüğü.Burdur ve Gölhisar’a iskan olmuşlardır. Halk arasında titiz insan manasına gelir. -Bozulus, nam-ı diğer Tabanlı Türkmen ulusu:Burdur kazasına yerleşmiştir.(Burdur şeriye sicilleri 8 nolu defter, 1833 tarih ,38 nolu sicil) -Çubuklu göçeri:Burdur kazası Türkmen taifesidir. -Deremilli (Dirmilli) :Bugünkü Dirmil’i kuranlar, yörük taifesindendir.Alanya’da da bir bölüğü vardır. -Eşenli Yörükan taifesi:Kemer’e yerleşmişlerdir.Oğuzlar’ın Dodurga boyundan çıkmışlardır. -Eski Yörük:Burdur -Gerce :Yörükan taifesindendir.Bucak ilçesine yerleşmişlerdir.Yakın zamanlara kadar Çukurova’da göçebe olanlar vardı. -Kölegir:Yeşilova (Erle-ırla) Danişmenti Türkmen taifesindendir. -Gözden göre:Yeşilova.Konar göçer Türkmen taifesindendir. -Hacılar:Burdur. Oğuzların Döğer boyundan çıkmadır.Hacılar köyü ile Döğer köyünün yakınlıkları dikkat çekicidir. -Hacı veliler obası:Yörükan taifesindendir. Gölhisar. -İğdecik delisi:Yeşilova. -Karaçallı:Yörükan taifesindendir.Burdur.Karaçallı Köyüne Geygel Yörükleri de yerleşmiştir. -Karakoyunlular:Kızılkaya köyleri,Kestel dağı çevresi,Kemer Elmacık Köylerine kadar perakende yörüktürler.Yakın zamanlara kadar konar-göçer durumdaydılar.Kapaklı köyünü kuranlar bu yörüklerdir. -Karamusaoğlu Bekir:Yörükan taifesinden. Kızılkaya kazası. -Karaözlü Yörükleri:Ağlasun,Girme kazaları.Antalya’da oldukça fazladırlar. -Keçili:Bozulus içinden Türkmen yörükanıdır.Bugünün Keçili köyünü kurmuşlardır. -Kıllı :Yörükan taifesindendir.Cerit aşiretine bağlıydılar.Ağlasun yörüklerindendir. -Kızılallı:Çavdır Kızıllar Köyü. Yörükan taifesindendir.Karaman oğlu Beylerine en çok estek veren Türkmen aşireti olan Bozdoğan Yörüklerinin bir koludur.Bir çok tarihçi onların adını Kızıl ali olarak okumaktadır. Ne var ki Kızılallı olarak okuyanlarda bulunmaktadır.(Yusuf HALAÇOĞLU,18.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi.sayfa 82,129 ttk Yay.Ankara 1991) .Nitekim Kızıllar Köyüne yakın köyler buraya Kızıl Allı demektedirler. İsimlerin halk hafızasının kolay kolay unutmadığına güzel bir misaldir(Üçler BULDUK,Bozdoğan Yörükleri.Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildiriler.Sayf. 79 2000 –Ankara).Toroslar boyunca batıya doğru yayıldıkları anlaşılan bu boy mensuplarından bazıları 16.Yüzyıl sonlarına doğru ,Gölhisar çevresinden Tefenni,Hasan Paşa Yörükleri ile Teke Sancağına geçmişlerdi(Behset KARACA.15.ve16.Yüz yıllarda Teke Sancağı Sayfa164 2002.Isparta). -Kılavuzlar:Kemer. Yörükan taifesindendir.Ayrıca 16.Yüzyılda bu bölgede iki köy daha mevcuttu. -Kulaklar:Boynuyoğunlu aşiretinin bir bölüğüdür.Yeşilova, -Kutludoğmuşlu:Eskiden Gölhisar yörük’anındandı.Yeşilova ve Gölhisar’a dağılmışlardır. -Macarlar:Gölhisar.Yörükan taifesindendir.Türkmen boyları içinde Macar grupları tarih boyunca hep olagelmişlerdir.Macaristan’dan geldikleri söylense de Burdur’un bütün köylerinde Macar sülaleleri bugün bile aynı ad altında mevcutturlar. -Paşalı:Ağlasun yörükan taifesindendir.Bugünkü Çebişli köyünün kurucularıdır. -Savcılı:Konar-göçer Türkmen taifesindendir.Güneydoğu ve İç Anadolu’ya dağılmışlardır.Kemer’e yerleşenler vardır. -Tırtar:Konar-göçer Türkmen yörükanıdır. Burdur kazası ve Yeşilova taraflarına. -Toma Yörükleri:Burdur kazasına yerleşmişlerdi.18.yüzyılda onlarla ilgili çeşitli yazışmalar mevcuttur.Burdur’ da bulunan Toma yaylağından da bahsedilir. -Yapağılı:Yörük taifesindendir.Kütahya-Geyikli kazasından göç ederek Yeşilova Kırlı köyüne yerleşmişlerdir.Bu yerleşme 1825 tarihine rastlamaktadır. (Burdur Şeriye sicilleri 8/205 , 92 nolu sicil). Yapağılılarla ilgili Burdu r Mahkemesinde 1835 tarihinde Kütahya’da karıştıkları bir olayın mahkemesi yapılmıştı.Horzumun bir koluydular. -Karakeçili:Kayı Boyundan olan bu ünlü yörük aşiretinin bir kolu günümüz Burdur Halebi köyünün kurucularıdır.Halebi denmelerinin sebebi :Halep-Suruç civarında bulunan Karakeçili aşiretinden ayrılarak bu köye yerleşmeleridir.Gölhisar çukuru köylerine yerleşenlerde görülür . Büyük Alan köyü gibi.Ayrıca Burdur Güneyyayla (Marmara)köyünü Kara Keçili Yörükleri kurmuşlardır.

Çavdır Söğüt Beldesini kuranlar Konya Bayburt İlinden gelip yerleşen Kara Keçili’lerdir.

Burdur,Güvenli Köyüne (Aşağı Sülemiş)de Kara Keçililer yerleşmişlerdir.Ayrıca Kemer ilçesinin başta Akça Ören,Karaca Ören olmak üzere çevre köylere dağınık halde yerleşen Kara Keçililer bulunmaktadır. -Çakallar:Söğüt Dağlarından başlayıp Yeşilova Bayındır Köyüne kadar olan köylere yerleşmişlerdir.Tefenni civarında tavattun eylerlermiş .Bugün bir kısmı Bayındır Köyünde yaşamaktadırlar. -Haytalar(Saçı Karalar) :Küçük gruplar halinde olsalar da Çavdır-Kozağaç köyüne ve Çeltikçi-Ovacık köyüne yerleşmişlerdir.(Geniş bilgi:Ahmet Refik;Anadoluda Türkmen Aşiretleri,İstanbul,1937. Cevdet Türkay,Osmanlı Arşivlerine göre Oymaklar,Aşiretler,Cemaatler,İstanbul,1979. Hüseyin Özcan;Akdeniz Bölgesi ,Ankara,1967) Honamlı Yörükleri:Çavdır Söğüt ve Burdur Boğaz Köyü ile Bucak Melli ve Kızılkaya taraflarında yerleşik hayata geçerler mevcuttur. Horzumlular:Girişte Horzumlardan bahsetmiştik.Osmanlı dönemi içinde Burdur’da yaşayan Horzumlu’larla ilgili çok sayı da belge vardır.Burdur’daki Horzum’lular genellikle Sarı Keçi Yörükleriyle birlikte anılırlar.Yarışlı Köyü çevresindeki göl kenarında kışlayıp,Irla (Yeşilova )taraflarında yaylaklara çıktıkları görülüyor.Burdur Müslümler Köyünü kuran halkta bu aşiret den Kırlıya bağlı perakende gezen bir cemaatti