FANDOM


Miskinlik ile gelsin kimde erlik var ise

Merdivenden iterler yüksekten bakar ise


Gönül yüksekte gezer, daima yoldan azar

Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise


Ak sakallı bir koca, hiç bilmeyen hal nice

Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise


Gönül Çalabın tahtı, Çalab gönüle baktı

İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise


Sağır işitmez sözü, kördür münkirin gözü

Gece sanır gündüzü, âlem münevver ise


Az söz er öğütüdür, çok söz hayvan yüküdür

Bilire bir söz yeter, sende gevher var ise


Sen sana ne sanırsan ayruklara onu san

Dört Kitab’ın mânâsı budur eğer var ise

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.