FANDOM


Gönül Cemaat


Aşk imamdır bize, gönül cemâat,

Kıblemiz dost yüzü, daimdir salât.


Dost yüzün görücek şirk yağmalandı

Anınçün kapıda kaldı şeriat


Gönül sece eder dost mihrâbında

Yüzün yere koyup kılar münâcât


Münâcât gibi vakt olmaz arada

Kim ola dost ile bu demde halvet.


Şeriat aydur sakın şartı bırakma

Şart ol kişiyle kim ede hıyânet.


Erenler nefesidir devletli rumuz

Onunla fitneden olduk selâmet.


Beli kavlin dedik evvelki demde

Henüz bir demdir ol vakt ü bu saat.


Derildi beşimiz bir vakte geldi

Din tamam olunca doğar muhabbet.


Doğruluk bekleyen dost kapısında

Gümansız ol bulur ilâhi devlet.


Yunus ol kapıda kemine buldur

Ezelden ebede dektir bu izzet.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.