FANDOM


Gönül Neyi Sever İse


Bu dünyaya gelen kişi ahır yine gitmek gerek

Misafirdir vatanına bir gün sefer etmek gerek


Va'de kıldı ol dost ile biz bu cihana gelmeden

Pes ne kadar eğleniriz ol va'demiz yetse gerek


Biz de varırız ol ile kçan kim va'demiz gele

Kişi varacağı yere gönlünü berkitse gerek


Can neye ulaşır ise akıl da ona harcolur

Gönül neyi sever ise dil onu şerhetse gerek


Aceb midir aşık kişi ma'şukunu zikrederse

Aşk başından aşacağız gönlünü zar etse gerek


Yunus imdi sever isen ondan haber vergil bize

Aşıkn oldur nişanı ma'şukun ayıtsa gerek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.