Sir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil


Han’erenler geldi geçti bunlar yurdu kaldı göçtü

Pervâz urup Hakk’a uçtu hüma kuşudur kaz değil


Yol oldur ki doğru vara göz oldur ki Hakk’ı göre

Er oldur alçakta dura yüceden bakan göz değil


Doğru yola gittim ise er eteğim tuttun ise

Bir hayır da ettin ise birine bindir az değil


Yunus bu sözleri çatar sanki balı yağa katar

Halka mata’ların satar yükü gevherdir tuz değil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.