FANDOM


Gönülde Tahtı


Miskinlikte buldular kimde erlik var ise

Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise.


Gönül yüksekte gezer dem be-dem yoldan azar

Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise.


Ak sakallı bir koca bilinmez hâli nice

Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise.


Sağır işitmez sözü,gece sanır gündüzü

Kördür münkirin gözü âlem müevver ise.


Gönül Çalab’ın tahtı gönüle Çalap baktı

İki cihan bed-bahtı kim gönül yıkar ise.


Sen sana ne sanırsan ayrığa da onu san

Dört kitabın ma’nisi budur eğer var ise.


Bildik gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş

Aşk şarabından içmiş kim ma’ni duyar ise.


Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın

Sinle sırat görmeye sevdiği didâr ise.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.