Safasına cetasına dayandım
Bu cefaya dayanmıyan gelmesin
Rengine hem boyasına boyandım
Bu boyaya boyanmıyan gelmesin

Rengine boyandım meyinden içtim
Nice canlar ile Dîdar görüştüm
Muhabbet eyleyip candan seviştim
Muhabbeti küfür sayan gelmesin

Muhabbet eyleyip yokla pirini
Yusun senin namus ile arını
Var bir gerçek ile kıl pazarını
Kıldığın pazardan ziyan gelmesin

Kırklar bu meydanda gezer dediler
Evliyayı yola dizer dediler
Destini destinden üzer dediler
Nefsaniyetine uyan gelmesin

Pir Sultan'ım eydür dünya fânidir
Kırkların sohbeti aşk mekanıdır
Kusura kalmıyan kerem kânıdır
Gönülde karası olan gelmesin

Açıklamalar[düzenle | kaynağı değiştir]

Rengine boyandım, meyinden içtim ne demektir? Hakk'ın boyasıyla boyanmak mıdır? Hak meyinden içmek midir?

[[Kategori:Pir Sultan Abdal/Şiirleri]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.