FANDOMKonu: Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri


VALİLİK MAKAMINA

İlgi

a) MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 7/08/2014 tarih ve 774/3273684 sayılı yazısı.

b)MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 27/08/2017 tarih ve 774.01/577661 sayılı yazısı.

"Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim Projesi" kapsamında Görsel Sanatlar zorunlu ve seçmeleri derslerin tanıtımının yapılması amacıyla 01-03/09/2014 tarihleri arasında İstanbul ilinde "Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri'nin düzenleneceği, düzenlenecek seminere ilgi(a) yazı gereği isimleri bildirilen EK -2 deki listelerde adı soyadı görev yeri yazılı ilimiz öğretmenlerin katılmaları, katılımcıların tüm giderlerinin (yol masrafları ve tam pansiyon konaklama giderlerinin) projeden karşılanması, eğitim görevlilerine verilecek ek ders ücretlerininin Valilikler tarafınca karşılanması Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazıları bildirilmekte olup; yazı ilişikte sunulmuştur.

01-03/09/2014 tarihleri arasında İstanbul ilinde düzenlenecek "Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri'ne ilimizden katılacak ilgi(b) yazı ekindeki ekli listede isimleri yazılı öğretmenlerin katılmaları, katılımcıların görevli izinli sayılması, ek ders ücretlerinin kurumları tarafından karşılanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini olurlarınıza arz ederim.


Veli SARIKAYA

Milli Eğitim Müdür V.

O L U R <...>

Eyüp Sabri KARTAL Vali a. Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.