Gözüm Seni Görmek İçin Elim Sana Ermek İçin


Gözüm seni görmek için elim sana ermek için

Bu gün canım yolda kodum yarın seni bulmak için


Bu gün canım yolda koyam yarın ivazın veresin

Arzeyleme uçmağını hiç arzum yok uçmak için


Benim uçmak neme gerek hergiz gönlüm ona bakmaz

İşbu benim zarılığım değildürür bir bağ için


Uçmak uçmağım dediğin mü'minleri yeltediğin

Vardır ola bir kaç huri arzum yoktur uçmak için


Bunda dahi verdin bize ol huriyi çift ü helal

Ondan geçti arzum tamam arzum sana ermek için


Süfılere ver sen onu bana seni gerek seni

Haşa ben terkedem seni şol bir evle çardak için


Yunus hasretdürür sana hasretini göster ona

İzin zulüm değil ise dad eylegil istedi çün


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.