FANDOM


Gözüm Yaşım Dinmez Benim


Deniz oldu birkaç kadeh, susalığım kanmaz benim

İniltilerim kesilmez, gözüm yaşı dinmez benim


Gel varalım bizim ile, ki giresin bahçelere

Daim öter bülbülleri, gülistanım solmaz benim


Bizim ilin bahçeleri, daim tazedir gülleri

Ma’muredürür bostanım, ağyar gülüm üzmez benim


Mansur kadehin nice kez ma’şuka sundu elime

Dört yanımda od vurdular, kimse halim bilmez benim


Yana yana kül oluban sen ma’şukanın yolunda

Günde bin kez yanar isem dosttan yüzüm dönmez benim


Canım aşkın külüngüne Ferhat olup tuttum başım

Daim dağları keserim Şirin’im hiç sormaz benim


Yunus eydür ey sultanım, aşkın ile yandı canım

Ger kılar isen dermanım, artık canım ölmez benim


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.