FANDOM


Gözyaşı Vadisi


Bu ne gülecek yerdir ağlasana key katı

Düştün dünya zevkına unuttun kıyâmeti.


Malı mülkü koyuban kanda gidersin miskin

Ancak yatasın sinde görünce kıyâmeti.


İki ferişteh ine , gele karşına dura

Günahlarını yaza, sala boynuna biti.


Günahların tartalar andan sıraat'ilteler

Zebâniler tutalar figanlar ola katı.


Ata oğuldan beze, bakmaya ana kıza

Şol gün geliser başa unutma arasâtı.* 70/11-70/12


Miskin Yunus sen dahi gerçeklerden olagör

Erenler piş edinmiş sabr ile kanâati.


  • Konuyla ilgili ayetler


Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali
Elmalı (Sadeleştirilme)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
Rahmân[1] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[2], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gravious, the Most Merciful
Though they will be put in sight of each other,- the sinner´s desire will be: Would that he could redeem himself from the Penalty of that Day(5684) by (sacrificing) his children, *


His wife and his brother,
  • dipnot:

5684 The sinner will offer his children, his family, his kinsmen, who had sheltered and protected him-in fact everything on earth that he could-as a ransom for himself. Such would be his selfishness and his agony.


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/G%C3%B6zya%C5%9F%C4%B1_Vadisi?oldid=84958" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.