Günahım Çok


Ol dost bize gelmez ise ben dosta geri varayım

Çekeyim cevr ü cefâyı dost yüzün görüvereyin.


Sermâye bir avuç toprak onu dahi aldı bu aşk

Ne sermaye var ne dükkân pazara neye varayın.


Kurulmuştur dost dükkânı dost içine girmiş gezer

Günahım çok günlüm sızar ben dosta çok yalvarayın.


Gönlüm aydır dost benimdir gözüm aydır dost benimdir

Gönlüm aydır göze sabret bir dem haberim sorayın.


Hak nazar kıldığı cana bir göz ile bakmak gerek

Ona kim ol nazar kıla ben onu nice yereyin.


Taptuk’un aydır Yunus’a bu aşk Hakk’a erse gerek

Kamulardan ol yücedir ben ona nice varayın.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.