FANDOM


Gündüz gözlerim


Ey bana yavuz diyen benim kamudan yavuz

Anlımı ay bilirim bu gözlerimi gündüz.


Bu vücudum şehrinde buçuk pulluk assım yok

Amelim mahalleleri ser-beser kalmış ıssız.


Hücrede vu bucak’ta Hakk’a lâyık amel yok

Kimde derdü firak var kimlerde eserli söz.


Halk hep ayağın durur ben seğirttim oturdum

Geçtim sadır yerine döşek kalın yerim düz.


Bunun gibi sâlusluk çünkim elime girdi

Artık n’işime yarar der ü firak âh u suz.


Ben bir kitap okudum kalem yazmaya onu

Mürekkep eyler isem yetmeye yedi deniz.


Ben oruç namaz için süci içtim esridim

Tesbih u seccâdeyçin dinledim çeşte kopuz.


Yunus’un bu sözünden sen ma’ni anlar isen

Konya menâresini göresin bir çuvalduz.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.