FANDOM


Güzaf Değildir


Dosttan haber sorar isen,

Güzâf değildir dost işi,

Belli bilin hiç nesnedir,

Bu cihânda dostsuz kişi


Her kim ki dost yüzün göre,

Dost diye canını vere.

Ol vaktin ol dosta ere.

Unuta cümle teşvişi.


Kim yol balısardır ona,

Ol kağırır ondan yana.

Devlet erdi ondan bana,

Hacet değil hümâ kuşu.


Dost işi aceb işdürür,

Can denize dalmışdurur.

Cansızlara bir düştürür.

Gel yorasın sen bu düşü


Dost aşkından âlem doldu,

Her bir âşık ondan oldu.

Aşksız biten çiçek soldu,

Aşk iledir dostluk hoşu.


Nice diyeyim ben onu

Kabûl etmez yüz bin canı

Ona layık kıymet hani

Yoktur onun deni tuşu


Aşkı süre âşık gerek

Ne olısar aşktan yeğrek

Aşktır yere göğe direk

Kalanı hep söz öküşü


Yunus imdi sen ben iken,

Âşıklara ne sen ne ben.

Yokluktamış dostu seven,

Komaz ayrıksı bakışı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.