FANDOM


Disambig Bakınız: Toros Üniversitesi

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği temel bilimler ve kendi alanının bilgilerine hakim, problemlere yalnız teknik açıdan değil, sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Güzel Sanatlar Fakültesi programları İngilizce hazırlık sınıfı hariç dört yıllık programlar olup bu programlardan mezun olanlar lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde güzel sanatlar eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci yaparak öğrenir. Bu amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu uygulamalı derslerdir. Programda ayrıca proje dersleri bulunur.

Güzel sanatlar programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.

Güzel sanatlar ders programları temel dersler, ortak dersler, kendi alanının dersleri, sosyal bilimler dersleri, bilgisayar ve iletişim becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri ve serbest derslerden oluşur.

Ders programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Öğrenciler çift anadal veya yandal yapabilirler. Çift anadal öğrencileri iki programın koşullarını sağlayarak iki diploma alırlar. Yandal öğrencileri kendi programlarının koşullarını sağlayarak diplomalarını alırken bunun yanında ikinci bir dalda belirli dersleri alarak bu daldan sertifika alırlar.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Resim-Heykel, Peysaj ve Çevre Tasarımı, Müzik, Sahne Sanatları programlarının yer alması öngörülmektedir.

Yukarıdaki programlar belirli bir süreye yayılarak açılacaktır. 2010-2011 akademik yılında Güzel Sanatlar Fakültesi’nde program açılması öngörülmemektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.