FANDOM


Bakınız

Şablon:GAP - d


GAP - [1]
GAP idaresi
GAP/İdare

GAP İdaresi Başkanı

GAP/Projeler

http://www.gap.gov.tr/gap-bki/kisaca-gap-bki
Özel yönetimler
Özel yönetim
İl Özel İdaresi - İlo Özel İdareleri
Kalkınma Ajansı - Kalkınma Ajansları - BEBKA

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den GAP İdaresi Başkanı ile ilgili bir şeyler var

Sadrettin KARAHOCAGİLEdit

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve ülkemizi uluslararası alanda markalaştıran bir bölgesel kalkınma projesidir.

Türkiye'nin en büyük ve Dünya'nın sayılı projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi, 1,8 milyon hektar alanın sulanmasını, tarımda ürün çeşitliliğinin artırılmasını, yılda 27 milyar kilovat-saat elektrik üretimini, kişi başı gelirin % 209 artmasını ve toplamda 3,8 milyon kişiye iş imkânı sağlanmasını öngörmektedir.

Proje sürdürülebilir kalkınma felsefesiyle, toplumsal yapıyı; bilinç, etkinlik, adil kalkınma, katılımcılık kavramlarıyla kaynaştırmıştır. Artık GAP dünyada, salt mühendislik harikası dev yapıtlarıyla tanınmamakta, geliştirdiği ve uyguladığı evrensel kalkınma yaklaşımı ile de örnek alınan bir konuma ulaşmış bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, 60. Hükümet Döneminde başta sulama olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda da ifade edildiği gibi, Güneydoğu Anadolu Projesi çalışmaları devam etmektedir. GAP, artık, sadece enerji ve sulama yatırımlarından oluşan bir altyapı projesi olarak değil, yeni kurulacak kalkınma ajanslarının ortak işbirliği platformundan da yararlanarak yerel girişimleri harekete geçiren entegre bir bölgesel gelişme programı olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda, modern sulama tekniklerinin uygulanması, ulaşım ve konut altyapısının tamamlanması, rekabetçi ürün türlerine geçiş, pazarlama olanaklarının genişletilmesi, insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi, doğal ve kültürel dokunun değerlendirilmesi gibi ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırıcı yeni politikalar uygulanarak bölgenin rekabet gündemi desteklenecektir.

Hükümetimiz Türkiye'nin refah ve istikrarı için çok önemli olan bir hamleyi başlatmıştır: GAP Eylem Planı. Plan döneminde uygulanacak programlarla bir yandan bölgede işgücünün niteliği artırılarak, işgücüne katılma oranı ülke ortalamasına yaklaştırılacak, diğer yandan özel ve kamu yatırımlarının artırılması ve ekonomik hayatın canlandırılması sonucu bölgedeki toplam istihdam artırılarak bölge genelinde istihdam düzeyi ülke ortalamasına çıkarılacaktır.

Bölgenin istikrarlı bir ekonomik ve sosyal yapıya kavuşturulabilmesi için gerekli refleksleri kazandırma ve gerekli mekanizmaları oluşturarak bölge ekonomisini güçlendirme yaklaşımı bölgede uygulanacak yerel inisiyatif odaklı politika ve stratejilerin temelini oluşturmaktadır.

Bu yaklaşım çerçevesinde bölgede uygulanacak temel politikalar; yeni iş imkanları üretecek şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmek ve refahı sağlamak için iş ortamının etkinleştirilmesine, bölgenin sınır ülkeleri ile ekonomik ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına; bir yandan işgücü piyasaları esnekleştirilerek işletmelerin üretim verimliliği ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine diğer yandan aktif istihdam politikaları ile işgücünün niteliği artırılarak bölge ekonomisi ile uyumlu istihdam artışının sağlanmasına; bölgedeki kurumsal kapasitenin geliştirilerek hizmet sunum etkinliğinin sağlanması çerçevesinde uygun teşvik araçları da kullanılarak bölgenin cazibesinin artırılmasına ağırlık verilmesidir.

GAP Eylem Planı'nda yer alan faaliyet ve projelerin tamamlanması sonucunda ;

649 kilometre sulama ana kanalının inşaatının bitirilmesi, 1 milyon 60 bin hektar alanın sulu tarıma açılması, 2.209 kilometre devlet ve il yolu, 2,8 kilometre'yi bulan çok sayıda karayolu köprüsünün tamamlanması, Okulöncesi eğitimde yüzde 50, ilköğretimde yüzde 100, Ortaöğretim yüzde 90 okullaşma hedefine ulaşılması, Sağlıkta 3.580 ek yatak kapasitesi oluşturulması, Nitelikli işgücü yetiştirme programlarının yaygınlaştırılmasıyla, 35.000 kişiye yönelik mesleki beceri kazandırma eğitimi verilmesi, Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle 6.200 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. GAP Eylem Planı’nın uygulanmasında koordinasyondan sorumlu kuruluş GAP Bölge Kalkınma İdaresi’dir. GAP İdaresi, kurumların eylemleri için hazırladıkları iş planları çerçevesinde sürekli bir uygulama-izleme-değerlendirme sistemi oluşturacaktır.

GAP’ın uyumla yürütülmesi için kurulmuş bulunan GAP İdaresi’nin misyonu, kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamaktır. GAP’ın hedefleri ve yaklaşımları, GAP İdaresi’nin uygulamalarıyla her geçen gün somut değişiklikler gerçekleştirmektedir. İdare, Bölge halkımızın kendi coğrafyasında üretken, mutlu ve çocuklarının geleceğinden umutlu olması için çalışmalarda bulunmayı sürdürmektedir.

GAP İdaresi, valiliklerin, yerel yönetimlerin, yatırımcılarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, uluslar arası kuruluşların ve en önemlisi halkımızın içten çabalarını ve katkılarını insan odaklı projelerde bir araya getirerek, Bölge’yi ve dolayısıyla da ülkemizi süratle kalkındırmaya öncülük etmektedir.

Güneydoğu Anadolu Projesine, GAP Eylem Planı’nın uygulamaya konulması sürecinde GAP İdaresi Başkanı olarak katılmaktan büyük onur duymaktayım. Küçük iddialara ve meydan okumalara takılmadan, büyük resmi görerek, büyük hedeflere ulaşmak şiarımız olacaktır. En büyük hedefimiz ise halkımıza hak ve hukuk içinde hizmet etmektir.

GAP İdaresi Başkanı olarak geçmişte bir "hayal" olarak nitelendirilen bu bereket taşıyan projeyi gerçeğe dönüştürmekte ve geliştirmekte emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

GAP Eylem Planı'nın ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla...

Sadrettin KARAHOCAGİL

GAP İdaresi Başkanı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.