FANDOM


Ala Suresi Gaşiye Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Fecr Suresi
Gaşiye Suresi/NAKİLLER - Gaşiye Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Geldimi sana o Gaşiye hadîsi
HAR DU hört talas om Det som skall överskugga allt?
Hath there come unto thee tidings of the Overwhelming?
Bir takım yüzler o gün eğilmiş zillete düşmüştür
Den Dagen skall [någras] ansikten vara märkta av förödmjukelse:
On that day (many) faces will be downcast,
Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur
de släpar på [bördan av sin synd]
Toiling, weary,
Kızışmış bir yaslanırlar
[på väg mot] den heta eld där de skall brinna.
Scorched by burning fire,
Kızgın bir menba'dan sulanırlar
Vid en kokande källa får de släcka sin törst
Drinking from a boiling spring,
Yiyecekleri yok ancak bir darî'
och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske,
No food for them save bitter thorn fruit
Ne besler ne açlıktan kurtarır
som varken ger näring eller stillar hungern.
Which doth not nourish nor release from hunger.
Bir takım yüzler de o gün mes'uddur
[Andras] ansikten skall den Dagen visa glädjen och
In that day other faces will be calm,
Sayinden hoşnuddur
tillfredsställelsen över [att ha nått det mål] de strävade mot,
Glad for their effort past,
Yüksek bir Cennette
[vilande] i en högt belägen lustgård,
In a high garden
Ki onda lağviyyattan bir kelime işidilmez
där de inte tvingas höra tomt och meningslöst tal;
Where they hear no idle speech,
Onda carî bir menba'
[en lustgård] med flödande källor
Wherein is a gushing spring,
Onda yüksek serîrler
och rikt utsirade troner,
Wherein are couches raised
Konulmuş küpler
där dryckesbägare har burits fram
And goblets set at hand
Dizilmiş koltuklar, yastıklar
och kuddar ordnats i rader
And cushions ranged
serilmiş nefîs döşemeler
och [mjuka] mattor lagts ut.
And silken carts spread
Ya hâlâ bakmazlar mı o deveye: nasıl yaratılmış?
HAR DE [som förnekar uppståndelsen] aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad?
Will they not regard the camels, how they are created?
Ve o göğe: nasıl kaldırılmış?
Och åt himlens valv, hur det har rests
And the heaven, how it is railed?
Ve o dağlara: nasıl dikilmiş?
Och åt bergen, hur fast de har förankrats
And the hills, how they are set up?
Ve o Arza nasıl satıhlanmış?
Och åt jordens [yta], hur den har bretts ut
20. And the earth, how it is spread?
haydi ıhtar et; sen şimdi sırf bir ögütçüsün
Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna
Remind them, for thou art but a remembrancer,
Üzerlerine musallat değilsin
men över deras [sinnen] har du ingen makt.
22. Thou art not at all a warder over them.
Ancak tersine giden ve küfr eden başka
Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen
But whoso is averse and disbelieveth,
Ki Allah onları en büyük azâb ile ta'zib edecek
skall Gud straffa med det strängaste av alla straff.
Allah will punish him with direst punishment.
Muhakkak onlar döne dolaşa bize gelecekler
Det är till Oss de skall återvända,
Lo! unto Us is their return
Sonrada muhakkak bize hisab verecekler
och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars.
And Ours their reckoning.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri