FANDOM


Garkoldu Kaldı


Seninle dirliğim senden ırılmaz,

Hayat seninledir sensiz dirilmez.


Benim münâcâtım senden yanadır,

Sana varan yolum sensiz varılmaz.


Sensin gözlerim içre bile bakan,

Sen bile bakmasan yolun görülmez.


Sen ayrı, ben seni nerde bulayım?

Sensiz bu hak nefes ömrüm sürülmez.


Sefer kılsam bana yoldaş olursun,

Karar etsem gene sensiz durulmaz.


Varlığım sendedir ben bir âletim,

Sun’ıssı sunmasa âlet kurulmaz.


Âlet ü harekât cümlesi senden,

Anınçün işine kimse kırılmaz.


Birlikten öteye hiç şerîkin yok,

Kim noksan ergöre hükmün yuyulmaz.


Âlem halkı zebûn emrin içinde,

Kimdir ki kulluğa boyun burulmaz.


Bu benim dediğim eğer ben isem,

Niçin bu benliğe elim vurulmaz.


Yârenler salâdır, kapı açıktır,

Bu kapıya gelen mahrum sürülmez.


Yunus bu tevhide gark oldu kaldı,

Geri gelmekliğe akıl derilmez.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.