Yeni Wiki

"" sayfasını değiştirmektesiniz

Gayretullah duası

1
  • Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikl…
Güncel sürüm Sizin metniniz
1. satır: 1. satır:
 
{{Gayretullah}}
 
{{Gayretullah}}
   
'''[[Gayretullah]] duası'''
+
*İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
   
*'''İnkataat [[emal]]una ve izzetuke illa minke([[Emel]]lerimiz kesildi ve izzet illa senden)'''
+
*Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
   
*'''Ve habe recauna ve hakkık illa fike ([[Reca]]larımız [[haybet]]e uğradı ve tahakkuku illa seninle)'''
+
*İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
   
*'''İn ebdeet garetu-l erhami v-[[ebteadet]] (Yakınların gayreti kesildi ve [[uzaklaştılar]] )'''
+
*Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah)
   
*'''Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Akabindeseyru sefer yaklaştı bizden, garetullah)'''
+
*Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)
   
*'''Ya Garet-Allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah [[seyr]]i indukte et)'''
+
*Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah)
   
*'''Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için, Ey Gayretullah)'''
+
*Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler)
   
*'''Ade-l adûn ve [[carû]] (Düşmanlar adilik ettiler ve [[cevr]] u cefa ettiler)'''
+
*Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)
   
*'''Ve recevna Allaha [[mucir]]an (Allah'tan recamız [[ecir ]] buyurması)'''
+
*Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)
   
*'''Ve kefa billahi veliyyan (Ve [[Veliyy ]] olarak Allah yeter)'''
+
*Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)
   
*'''Ve kefa billahi nasiran (Ve [[Nasir ]] olarak Allah yeter)'''
 
   
 
== Kenzül Hizbün Nasr Duasının havası ve faziletleri ==
 
== Kenzül Hizbün Nasr Duasının havası ve faziletleri ==
   
  +
Hizbün Nasr Duası Havası, Lahuti,Lahutiye,ilim alemi,havas ilmi,vefk,dilek duası,gizli ilimler,bereket duası,nazar duası,hacet duası,aşk duası,
   
 
view-source:http://www.kenzul.com/havas-dualari/20151-hizbun-nasr-duasi-havasi.html
 
view-source:http://www.kenzul.com/havas-dualari/20151-hizbun-nasr-duasi-havasi.html
30. satır: 30. satır:
 
== İhtar ==
 
== İhtar ==
   
[[İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî ]] Hazretlerinin tertip buyurdukları bu hizip (hizbün nasr duası), [[kahr-ı a’da]]yı din hususunda son derece müessir bir duadır.
+
[[İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî ]] Hazretlerinin tertip buyurdukları bu hizip (hizbün nasr duası), kahr-ı a’dayı din hususunda son derece müessir bir duadır.
   
 
Sınırsız tesiri kadar haksız yapılan beddualarda kullanıldığı takdirde yapan da o derece müthiş, manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır.
 
Sınırsız tesiri kadar haksız yapılan beddualarda kullanıldığı takdirde yapan da o derece müthiş, manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır.
38. satır: 38. satır:
 
== Okumanın şartları: ==
 
== Okumanın şartları: ==
   
*Evvela [[gusül]] abdesti alınır.
+
*Evvela gusül abdesti alınır.
*Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat [[namaz]] kılınır.
+
*Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat namaz kılınır.
*Birinci rekatta, [[Sübhâneke]] ve [[Fatiha]]’dan sonra yedi kere [[Fil suresi]],
+
*Birinci rekatta, Sübhâneke ve Fatiha’dan sonra yedi kere [[Fil suresi]],
 
*İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere [[Nasr suresi]] okunur.
 
*İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere [[Nasr suresi]] okunur.
*Selam verdikten sonra üç [[İhlas]] bir Fatiha [[on salavat]]ı okuyup sevabı Cenabı Hazreti [[Fahri Alem]] Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
+
*Selam verdikten sonra üç [[İhlas]] bir Fatiha [[on salavat]]ı okuyup sevabı Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
 
*Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu [[muattar]]larına hediye ettilir.
 
*Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu [[muattar]]larına hediye ettilir.
 
*Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere [[Kadir suresi]] okunur.
 
*Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere [[Kadir suresi]] okunur.
58. satır: 58. satır:
   
 
== [[Tahassun Duası]] ==
 
== [[Tahassun Duası]] ==
 
Insanlardan ve esbabtan bil kulliyr el çekip Allaha tahassun etme yani sığınma duasıdir.
 
   
 
Bismillâhirrahmânirrahıym
 
Bismillâhirrahmânirrahıym
78. satır: 76. satır:
 
* Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
 
* Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
 
* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
 
* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
 
TAHASSÜN DUASI
 
 
Her türlü afattan cinlerin ve şeytanların zararlarından tasallutlarından ve zararlarından emin olmak isteyen bu duayı sabah ve akşam 7 kere
 
 
1.okuyuşta sağa
 
 
2.okuyuşta sola
 
 
3.okuyuşta öne
 
 
4.okuyuşta arkaya
 
 
5.okuyuşta yukarıya
 
 
6.okuyuşta aşağıya
 
 
7.okuyuşta sağdan sola daire çizerek okumalı ve okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmelidir. Bu dua bir kalkan gibidir. bu kalkan ile Allah`a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. Hiçbir zarar sana erişemez. Nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu dua da öyledir.
 
 
Kaynak: http://www.estanbul.com/tahassun-duasi-cinlerin-ve-seytanlarin-zararlarindan-32077.html#.VnDxF9KLSmU
 
 
Zararlardan korunmak Cinlerin ve şeytanların saldırmasından ve zarar vermelerinden muhafa olunmak için duasidir
 
 
[[Tahassün duası]]
 
 
Her türlü afattan cinlerin ve şeytanların zararlarından tasallutlarından ve zararlarından emin olmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 kere okunmalı , okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli. Biiznillah hiç bir şey zarar veremez. Bu bir kalkan gibidir. bu kalkan ile Allah'a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. Nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir. Okuma esnasında eğer sadece kendin için okuyorsan yerleri geldikçe tahassuntü, eksamtü,tevekkeltü,dahaltü kelimeleri okunur eğer aileni vs. bir kaç kişiyi aynı çember içine almak istersen tahassanna, eksamna, tevekkelna, dahalna kelimeleri okunacaktır.
 
Aşağıdaki açıklamalarıda okuyunuz.
 
 
(KENDİNE OKURSAN)
 
 
Tahassantü bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamtü zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkeltü alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. Dehaltü fî hıfzillah Dehaltü fî emânillah Dehaltü fî hızillah. bihakkı(burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak)kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak)Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.
 
 
(ÇOĞUL - AİLENLE,ÇOCUKLARINA FALAN OKURKEN)
 
 
tahassanna bi zil mülkü vel melekût. Ve aksamna zil ıizzeti vel ceberût. Ve tevekkelna alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. dehalnâ fî hıfzillah dehalnâ fî emânillah dehalnâ fî hızillah. bihakkı(burada her kelime okunurken sağ elin küçük parmakları teker teker kapatılacak)kêf , hâ , yâ , ayn, sâd, küfiytü( buradaki kelimeler okunurkende sağ elin baş parmağından başlayarak parmaklar teker teker her harfte bir parmak açılacak)Hâ , mîm , Ayn, Sîn , kâf, humiytü bi la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil azıymi tevekkeltü alâ rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illa hüve ahizum binasıyetiha inne rabbî alâ sıratim müstekıym. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin zil hulukil azıym. Ve alâ âlihi ve sahbihi bi adedi ıilmillahil azıym. Velhamdü lillahi rabbil alemiyn.
 
 
[[Kategori:Gayretullah]]
 
[[Kategori:Gayretullah]]
 
[[Kategori:Gayretulah duası]]
 
[[Kategori:Gayretulah duası]]
  Loading editor