FANDOM


1. satır: 1. satır:
 
{{Gayretullah}}
 
{{Gayretullah}}
   
İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
+
*İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
   
Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
+
*Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
   
İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
+
*İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
   
Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah)
+
*Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah)
   
Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)
+
*Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)
   
Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah)
+
*Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah)
   
Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler)
+
*Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler)
   
Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)
+
*Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)
   
Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)
+
*Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)
   
Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)
+
*Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)
   
   
40. satır: 40. satır:
 
== Okumanın şartları: ==
 
== Okumanın şartları: ==
   
*Evvela gusül abdesti alınır.
+
*Evvela gusül abdesti alınır.
*Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat namaz kılınır.
+
*Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat namaz kılınır.
*Birinci rekatta, Sübhâneke ve Fatiha’dan sonra yedi kere [[Fil suresi]],
+
*Birinci rekatta, Sübhâneke ve Fatiha’dan sonra yedi kere [[Fil suresi]],
*İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere [[Nasr suresi]] okunur.
+
*İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere [[Nasr suresi]] okunur.
*Selam verdikten sonra üç [[İhlas]] bir Fatiha [[on salavat]]ı okuyup sevabı Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
+
*Selam verdikten sonra üç [[İhlas]] bir Fatiha [[on salavat]]ı okuyup sevabı Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
 
*Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu [[muattar]]larına hediye ettilir.
 
*Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu [[muattar]]larına hediye ettilir.
 
*Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere [[Kadir suresi]] okunur.
 
*Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere [[Kadir suresi]] okunur.
*[[Selam]] kelimesine gelince sağına, soluna, üstüne, altına önüne, arkana ve yedincide bütün etrafına [[selamün]] diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayet-i kerimeyi nihayete kadar okur
+
*[[Selam]] kelimesine gelince sağına, soluna, üstüne, altına önüne, arkana ve yedincide bütün etrafına [[selamün]] diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayet-i kerimeyi nihayete kadar okur
 
*ve yedi defa da etrafına [[tahassün duası]]nı okuyarak nefes eder ve kendine de üfledikten sonra ellerinle yüzünden Suresi’nin yetmiş birinci sayfasındaki 173. ayet-i kerimesi olan:
 
*ve yedi defa da etrafına [[tahassün duası]]nı okuyarak nefes eder ve kendine de üfledikten sonra ellerinle yüzünden Suresi’nin yetmiş birinci sayfasındaki 173. ayet-i kerimesi olan:
   
55. satır: 55. satır:
   
 
Ayet-i kerimesini (19) kere okur,
 
Ayet-i kerimesini (19) kere okur,
* duanı yapar
+
* duanı yapar
 
*ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile [[Hizbün Nasr]] 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.
 
*ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile [[Hizbün Nasr]] 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.
   
62. satır: 62. satır:
   
 
Bismillâhirrahmânirrahıym
 
Bismillâhirrahmânirrahıym
* Tehassantü bi zil mülki vel melekût
+
* Tehassantü bi zil mülki vel melekût
* ve aksemtü zil izzeti vel ceberût
+
* ve aksemtü zil izzeti vel ceberût
* ve tevekkeltü alel hayyil kayyûm
+
* ve tevekkeltü alel hayyil kayyûm
* elhalîmüllezî lâ yenâmü ve lâ yemût
+
* elhalîmüllezî lâ yenâmü ve lâ yemût
* dehaltü fî hıfzıllâhi
+
* dehaltü fî hıfzıllâhi
 
* dahaltü fî emânillâhi
 
* dahaltü fî emânillâhi
* dehaltü fî hırzillâhi
+
* dehaltü fî hırzillâhi
* bi hakkı kef ha ya ayn sad
+
* bi hakkı kef ha ya ayn sad
* kufîtu ha mim ayn sın kaf
+
* kufîtu ha mim ayn sın kaf
 
* humıtu bı la havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
 
* humıtu bı la havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
* İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm
+
* İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm
* Mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün binâsıyetihâ
+
* Mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün binâsıyetihâ
 
* inne rabbî alâ sıratın müstekıym
 
* inne rabbî alâ sıratın müstekıym
 
* Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin zil hulukıl azıym
 
* Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin zil hulukıl azıym
* Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
+
* Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
 
* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
 
* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn

20:52, Kasım 13, 2014 tarihindeki hâli

20141003 124113

Gayretullah duası -İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah) Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et) Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah) Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler) Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması) Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter) Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)

Bakınız

Şablon:Gayretullah - d


Gayr غير غيرت غيرة غيرة الله Gayret Gayretullah Allah'tan başkası
Gar Ğar غار الغَارُ Hucum Atak Garret-ül cevviyye Hava hücumu أغار غارة غارةالله Allah'ın atağı
Allahım acil yardımın! demektir Garetullah Gayretullah duası Ya Garet Allah Acil yardımın Allahım Gayretullaha dokunur ne demek? GAyretullaha dokunmaya az kaldı Zulmün artsın, zulmün artsın Gayretullahı isteme duası Hizbün Nasr Duası Havası
gayûr
Gayret Türkçemizde, çalışma çabalama, bir işi yapmak için azimli, istekli ve heyecanlı olma anlamına gelir. Çok gayretli olana 'gayûr' denir. Fikret'in, 'Vatan gayûr insanların omuzları üstünde yükselir' mısraında olduğu gibi.
Gayr kelimenin aslı Arapçadır, gayrimüslim bileşik ismindeki gibi 'ğayr' kökünden gelir. Gayr başka, diğer anlamındadır. Bu kökten gelen 'gayret' kelimesi, kişinin bir durum karşısında sanki değişmesini, başkalaşmasını anlatır. 'Gayretullah' deyince de sanki ortada Allah'ın hoşlanmadığı, kızdığı, rahmetinin gazabıyla yer değişmesi gibi bir durum var demektir. Bu O'nun anında müdahalesini ve azabının inmesini, yani gayrete gelmesini sonuç verir.
Aslında iyi düşünüldüğünde, kızdığı ya da sevindiği için 'gayrlaşmak', Allah'a yaraşmaz, bunlar kulun vasıflarıdır. Çünkü bunlar zaafı, değişmeyi ve eksikliği ihsas eder. Oysa Allah değişmez. O halde 'gayret' Allah için mecaz olarak kullanılır.

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k

Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzili (k.s)

İmam Şâzilî’nin k s Hizbü’nasr duası Türkçe

İmam Şâzilî’nin k s Hizbü’nasr duası Türkçe

Kıınamayınız kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz

Kınamakta bir garetullah çeşitidir. Ebter demek gibi . Hz Peygambere ebter yani çocuğu yok sözünü kinle söyeleyenin kendi zürriyeti esas kökten bitti. Yani garetullah sonucu ebter oldu. çoluk çocuk nedir bilmez aile nedir bilmez gibi

 • İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
 • Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
 • İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar)
 • Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Bundan sonra seyru sefer yaklaştı bizden gayretullah)
 • Ya Garet-allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)
 • Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için ey Gayretullah)
 • Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevru cefa ettiler)
 • Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)
 • Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)
 • Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)


Kenzül Hizbün Nasr Duasının havası ve faziletleri

Hizbün Nasr Duası Havası, Lahuti,Lahutiye,ilim alemi,havas ilmi,vefk,dilek duası,gizli ilimler,bereket duası,nazar duası,hacet duası,aşk duası,

Hizbün Nasr Duasının havası ve faziletlerinden bir çalışma sunacağım şimdi değerli kardeşlerim:


İhtar

İmam-ı Ebil Hasaniş Şâzelî Hazretlerinin tertip buyurdukları bu hizip (hizbün nasr duası), kahr-ı a’dayı din hususunda son derece müessir bir duadır.

Sınırsız tesiri kadar haksız yapılan beddualarda kullanıldığı takdirde yapan da o derece müthiş, manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır.

Bu sebeple son derece tesirli ve kuvvetli olan bu duaları okurken bin kere düşünüp bir kere yapmak gerektiğini hatırdan çıkarmamalı ve bin defa düşündükten sonra bir defa okumalıdır.


Okumanın şartları:

 • Evvela gusül abdesti alınır.
 • Tenha bir mahalde rızaen lillâh iki rekat namaz kılınır.
 • Birinci rekatta, Sübhâneke ve Fatiha’dan sonra yedi kere Fil suresi,
 • İkinci rekatta da Fatiha’dan sonra yedi kere Nasr suresi okunur.
 • Selam verdikten sonra üç İhlas bir Fatiha on salavatı okuyup sevabı Cenabı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin Ravza-i Mutahhere'lerine ihda olunur.
 • Sonra diğer Peygamberan- ı İzam Efendimizde, ashab-ı kiram hazeratınm ervahı tayyibelerine, kutbü'l-aktab hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hassaten Ebil Haseni’ş-Şazelî Hazretlerinin ruhu muattarlarına hediye ettilir.
 • Sonra Besmele-i Şerif ile bir kere Kadir suresi okunur.
 • Selam kelimesine gelince sağına, soluna, üstüne, altına önüne, arkana ve yedincide bütün etrafına selamün diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayet-i kerimeyi nihayete kadar okur
 • ve yedi defa da etrafına tahassün duasını okuyarak nefes eder ve kendine de üfledikten sonra ellerinle yüzünden Suresi’nin yetmiş birinci sayfasındaki 173. ayet-i kerimesi olan:

Bismillâhirrahmânirrahıym

 • Ellezîne kale lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm îmânen ve kâlû hasbUnellâhü ve nı’mel vekîl
 • Fenkalebû bi m’metin minellâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû rıdvânellâh* Vallâhü zû fadlin azıym*

Ayet-i kerimesini (19) kere okur,

 • duanı yapar
 • ve ellerini ters çevirerek yalnız Euzü ile Hizbün Nasr 7, 11 veya 21 kere okur ve ellerini katiyyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek ve göz önüne getirerek okuduklarını su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpersin.


Tahassun Duası

Bismillâhirrahmânirrahıym

 • Tehassantü bi zil mülki vel melekût
 • ve aksemtü zil izzeti vel ceberût
 • ve tevekkeltü alel hayyil kayyûm
 • elhalîmüllezî lâ yenâmü ve lâ yemût
 • dehaltü fî hıfzıllâhi
 • dahaltü fî emânillâhi
 • dehaltü fî hırzillâhi
 • bi hakkı kef ha ya ayn sad
 • kufîtu ha mim ayn sın kaf
 • humıtu bı la havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
 • İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm
 • Mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün binâsıyetihâ
 • inne rabbî alâ sıratın müstekıym
 • Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin zil hulukıl azıym
 • Ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi ılmillâhil azıymi
 • Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.