FANDOM


Gazâlî | Gazali | Gazalî | El Gazali | Algazel | Ebu Hâmid El Gazali (Arapça: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gazâlî

Yirmi beşinci hazine Mısır Selâtin evkafları, vezirler, ayan ve eşraf evkafları. Gazaliyazımına göre nefs Mısır içinde 77 bin evkaf var imiş. Hâlâ…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/299

Kıyamet Günündeki imtihanlar ve kargaşalar Kur'an ve Hadis lerde tasvir edilmiş müfessirlerin yorumlarında ve Gazali, Ibn Kesir, Ibn Mace, Buhari gibi din…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kıyamet

karalı, gazali gözlü, şirin sözlü gu-lâmları olur. Hattâ Kırım diyarının mahbub dostları buraya gelip gulâmparelik ederler. Bu dış kaya kalenin iki kapısı…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/11/206

Güzellerinin medhi : Güzellik sahibi ve lâtif olup, kaşları yay, kirpikleri ok, gamzeleri tatardır. Merali, gazali, nurlu yüzlü, güneş…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/7/161

Sultan Süleyman Hân zamanlarında olan değeri büyük fetihler İlk gazaları (muharebeleri) Şam valisi soysuz ve alçak Canbird-i Gazali hâini üzerine…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/1/210

ESKKişilerCevşen/İmam Gazali - Cevşen/Ahmet Ziyaeddin GümüşhaneviMeşhur okuyucular Kariiler : Cevşen kaarileri - Mehdi Sadeqi - Hajj Tahiri - İhsan Atasoy - Arif…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Dua-yı_Cevşenü'l_Kebir

ESKKişilerCevşen/İmam Gazali - Cevşen/Ahmet Ziyaeddin GümüşhaneviMeşhur okuyucular Kariiler : Cevşen kaarileri - Mehdi Sadeqi - Hajj Tahiri - İhsan Atasoy - Arif…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Rıza_Günay

, kalbin okumasi hayattir Gazali Neden okumalı? ve neden yazmalı? Neden okumalı? ve neden yazmalı? Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Oku

buldukları yerde katlettiler. Bu hal ile Gavrinin evvelce Şah veziri Senyal, Kurtbay, Kadabay,Şam vezirlerinden Canberd Gazali sahralara kaçtı. Halep hâkimi…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/137

kafesli nakışlı sabiler yapmışlardır ki Gazali yazmasına göre 46 bin sebil var imiş. Hâlen 4000 sebil vardır. Bunlardan başka hesapsız, köşe başlarında taş…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/219

mezhebinde mel’unlardır.Ama mah- bup ve mahbubelerine aşkolsun,her birinin merali,gazali gözleri var ki: Görenin aklı gider özge temaşadır bu Mısraı…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/13/230

olunur diye Gazali defterinde yazılı- dır. 12 Mısır hazinesi padişah parasıdır. Bu hazine Ramazan bayramının mevacibine erişse gerektir ki ,her sene 1200…**http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/EÇS/14/278

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.