Kişi dizini: H Barbaros Hayreddin Paşa
(1473–1546)
Ayrıca bakınız Biyografisi, Resimleri, Sözleri. Osmanlı tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptanıderya.
Dosya:Chaireddin Barbarossa.jpg

Barbaros Hayreddin Paşa  • Gazavat-ı Hayrettin Paşa - Türk Edebiyat tarihinin ilk otobiyografi denemesidir. Eserin baş tarafında da belirtildiği gibi Barbaros Hayreddin Paşa biyografisini Seyyid Muradi'ye yazdırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman bir gün Barbaros Hayreddin'i huzuruna çağırmış ve ferman etmiş:" Bre hayrettin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun." Bu ferman üzerine kendi söylemiş, Seyyid Muradi yazmıştır.

Hayreddin'in Gazavat-ı Hayreddin Paşa isimli anılarında bu vak'a şöyle geçer:

Sultan-ül a'zam ve melik-ül muazzam, ümmetlerin metbuu, Arab, Acem ve Rum reislerinin efendisi, emniyet ve selametin yayıcısı, adalet ve ihsanın koruyucusu Osman Han'ın oğlu Orhan Han'ın oğlu Murad Han'ın oğlu Mehmet Han'ın oğlu Bayezid Han'ın oğlu Selim Han'ın oğlu, es sultan ibn-is Sultan Süleyman Han hazretleri -Allah onun mülkünü zamanın ve devranın nihayetine kadar devamlı kılsın, amin ya Rabbel alemin- bir gün ferman buyurdular ki:

Sen karındaşın nasıl ortaya çıkıp, cihad meydanına atıldınız? Bunun sebebi ne idi? Kimlerdensiniz? Kul taifesinden mi, sairlerden mi? Bu zamana gelinceye kadar ufak büyük, karada ve denizde, ne şekil gazalar oldu ise, baştan sona kadar, ne eksik ne fazla, gerek nazım gerekse nesirle, yazıp bir kitap düzüp buraya gönderin ki, eskiden yazılmış tarihlerin yanında, Hazine-i Amire'mde bulunsun!"


Gazavat-ı Hayrettin Paşa
Barbaros Hayreddin Paşa
Bölüm1
Bölüm 1 - Oruç ve Hızır Reisler Akdeniz'de
Bölüm 2 - Gaza niyetine!
Bölüm 3 - Yer altında namaz kılanlar
Bölüm 4 - Baskın basanındır
Bölüm 5 - Kafir kelleleri
Bölüm 6 - Hainlerle savaş
Bölüm 7 - Kelle avcıları
Bölüm 8 - Cezayir için savaş
Bölüm 9 - Havaya uçan kelleler
Bölüm 10 - Aydın Reis iş başında
Bölüm 11 - Andirya Dorya'nın esir alınması
Bölüm 12 - Deli Mehmet Reis
Bölüm 13 - Kaptan-ı Derya Hayreddin Paşa
Bölüm 14 - Kafirle büyük savaş
Bölüm 15 - Şevketlü Sultan Süleyman Han
Bölüm 16 - Preveze Savaşı
Bölüm 17 - Veli gazi mücahit
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.