FANDOM


Çıktım erik dalına anda yedim üzümü

Bostan ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu.


Ağrılık yaptı bana, bühtan eyledim ona

Gerçi de geldi aydır hani aldın kuzumu.


Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım

Nedir ile sorana, bandım verdim özünü.


İplik verdim çulhaya sarıp yumak etmemiş

Becid becid ısmarlar gelsin alsın bezini.


Bir serçenin kanadın kırk katıra yüklettim

Çift dahi çekemedi şöyle kaldı kazını.


Bir sene bir kartalı salladı urdu yere

Yalan değil gerçektir bende gördüm tozunu.


Bir küt ile güreştim, elsiz ayağım aldı

Güreşip basamadım göyündürdü özümü.


Kafdağından bir taşı şöyle attılar bana

Öylelik yola düştü bozayazdı yüzümü.


Balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeğe

Leylek koduk doğurmuş baka şunun sözünü.


Gözsüze fısıldadım sağır sözüm işitmiş

Dilsiz çağırıp söyler dilimdeki sözümü.


Bir öküz boğazladım, kaldırdım serekodum

Öküz ıssı geldi, aydır boğazladın kazımı.


Bundan da kurtulmadım nidesini bilmedim

Bir çerçi de geldi aydır hani aldın közümü.


Tosbağaya sataştım gözsüz sepek yoldaşı

Sordum sefer nereye Kayseri’ye azimi.


Yunus bir söz söylemiş hiçbir söze benzemez

Erenler meclisinde bürür mânâ yüzünü.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.