FANDOM


Gel İmdi


Aşk erine dünyada ne harir ü ne palas

Zira kim gönlü onun kibr ile tutmadı pas


İş amel ile biter layık olursa yeter

Gerekse uryan yürü gerek ise giy atlas


Diler isen eresin feragat menziline

Var kanaat darında nefsi boğazından as


Nefs-i cüz'i varlığın akl-ı kül'e ulaştır

Varlığın yoğa değşir kalmasın sende heves


Bu kamu taatların başi miskinlik imiş

Gel imdi miskin Yunus tama'ın yayını yas


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.