FANDOM


Bilinçli Tüketicileri, Üreticileri, Satıcıları ve Tüketicileri Koruyan Kuruluşları Bekliyor.

Tüketicinin bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2008 yılı faaliyetleri dikkate alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca aşağıda isimleri yazılı 7 dalda 'Tüketici Ödülleri' verilecektir.

  • Hizmet Ödülü
  • Radyo Televizyon Programı Ödülü
  • Yazdı Basın Tüketici Köşesi Ödülü
  • Bilinçli Tüketici Ödülü
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulanmasında Başarılı Kuruluş Ödülü
  • Tüketici Memnuniyetini ilke edinen Firma Ödülü
  • Bilimsel Çalışma Ödülü
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.