The_Battle_Of_Gallipoli._Rare_Film_Footage.

The Battle Of Gallipoli. Rare Film Footage.

http://www.youtube.com/watch?v=feVOwtwR4OM&feature=related

Koordinatlar: 40°24′41″N, 26°40′19″E

Flag of Turkey.svg Gelibolu, Türkiye

Çanakkale Siyasi Haritası
Harita

Türkiye Haritası'ndaki yeri
Bilgiler
Şehir nüfusu 31,246 (2007)
İlçe nüfusu 47,252 (2007)
Yüzölçümü 806 km²
Rakım 24 metre
Koordinatlar 40°24′41″N, 26°40′19″E
Posta kodu 17500
Alan kodu 0 286
İl plaka kodu 17
Yönetim
İl Çanakkale
Kaymakam Namık Kemal Nazlı
Belediye başkanı Mustafa Özacar
Website http://www.gelibolu.bel.tr/
İlçe kaymakamlık site http://www.gelibolu.gov.tr/
Dosya:Gelibolu.JPG

İlçe merkezi, liman

Dosya:Gallipoli peninsula from space.png

Saros'un uzaydan çekilmiş,büyütülebilecek fotoğrafı

Gelibolu, Çanakkale'nin ilçesidir. Nüfusu 31.246'dir.

Kentin hangi yüzyılda ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Ancak Troya kenti kadar eski olduğu varsayılmaktadır. Önceleri Critote olan kentin adı, Yunan koloni hareketi sırasında 'güzelşehir' anlamındaki Kallipolis olarak değiştirilmiştir. Bir diğer ihtimal de kentin adının bir galat yerleşimi olması nedeni ile Galliopolis isminden geldiğidir.

Günümüzde Fransa, Belçika, İsviçre ve Ren kıyılarını içine alan bölgeyi ele geçirmiş ve Romalılar tarafından bu bölgeye Galya, halkına da Galatlar adı verilmiştir.

Galatlar olarak adlandırılan bu savaşçı halk M.Ö. 281 yıllarında Trakya Krallığı'nın içinde bulunduğu bocalama döneminde Balkanlara, Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden de Anadolu'ya geçmişlerdir. M.Ö. 278 yılında Anadolu'da Sakarya ve Kızılırmak havzasını kapsayan bölgeye de 'Galatia' adı verilmiştir.

Ancak, kentin adının Galatlardan çok Yunanca "Güzel şehir" anlamına gelen Kallipolis'ten geldiği söylenmektedir. Osmanlı döneminde de bu isim Türk diline uydurularak Gelibolu olarak değiştirilmiştir.

Günümüzde dünyanın 12 yerinde Gallipolis veya Gallipoli adında yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bunlar:

Ayrıca bakınız[düzenle | kaynağı değiştir]

Şablon:Gelibolu belde ve köyleri

Şablon:Çanakkale ilçeler

bg:Галиполи (град в Турция) ca:Gelibolu da:Gallipoli (by) de:Gelibolu en:Gelibolu eo:Galipolo es:Galípoli (ciudad) fr:Gelibolu id:Gelibolu nl:Gallipoli (stad) pl:Gallipoli (miasto w Turcji) ro:Gelibolu ru:Гелиболу sv:Gallipoli sw:Gelibolu tk:Gelibolu


 1. EÇS/8/172

halifelerindendir. (Şeyh Ali Efendi ziyâreti). O sırada hünkâr baştarde ile Gelibolu'ya gidip, hakir dahi Gazazoğlu Ahmed Ağa ile karadan gidip kuzeye (Maydos... kasabası)na geldik. Maydos kasabası : Gelibolu toprağında ve deniz kıyısında, hâkimi subaşıdır. Deniz kıyısında, sekizyüz sanatlı kiremit örtülü kat kat...

 1. EÇS/8/179

/178 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya Çelebi EÇS/8/180→ ları kokulanır. (Şeyh Mehmed Dağî ziyaret yeri): Birkaç safa erbabı ile atlara binip Gelibolu... : «Merhum aziz bu takkede doğup Gelibolu'da Bayramiyye târikine girerek yetişmiş ve sonra İstanbul'a varıp Üsküdarlı-Mahmud Efendiden celvetî fakr cihazını...

 1. Kireç tepe Jandarma Anıtı

limanına çıkan müttefik kuvvetleri, aylar süren muharebelerden sonra Gelibolu Yarımadası’ndaki Türk savunmasının geçilemeyeceğini anlayarak 20 Aralık’ta bu... anlayan müttefik orduları, Çanakkale harekatında başarılı oldukları tek şeyle mükemmel biri geri çekilme ile Gelibolu yarımadasını boşaltırlar...

 1. EÇS/8/174

/173 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya Çelebi EÇS/8/175→ Gelibolu kalesinin yeri ve şekilleri: Bu kale, Rumeli tarafından kayalı bir tepe üzerinde: olup... büyük kaleleri olup, bu Gelibolu onlara göre iç il sayılmakla o kadar büyük balyemez topları yoktur. Küçük büyük yetmiş parça şahane topları var. Gelibolu...

 1. Çimpe kalesi (yönlendirme Çimpe Kalesi)

Rumeli yakasında bir kale almıştır. Orhan Bey Çimpe Kalesi'ni Balkanlar'da askeri üs olarak kullanmıştır. Kale Gelibolu'da olup, hem Çanakkale Boğazı...

 1. EÇS/8/173

burada Murad Bey azze nasruhû duribe fi Gelibolu) diye para bastırmıştır. Merhum büyük valdemde, dörtte bir dirhem kırk elli akçası vardı, saklardı. Hakir... nice kere gördüm. Sonra Süleyman Han Gazi bu Gelibolu'yu deniz kaleminden kapudan paşaların eyâleti olarak yazdırdı. Hâlâ o kanun üzere kapudan paşaların...

 1. EÇS/8/177

, köfteri meşhurdur. Çeşitli içeceklerinden Gelibolu müsellesi, bulaması, ayva ezmesi meşhurdur. Etrafında tamam otuzbirbin bağ vardır. Ahalisi: Ahalisine... Velî'nin terbiye ettiği bir tek inci olup, Fatih Sultan Mehmed zamanında yetişmiş, ve Muhammediye adlı değerli eseri de Gelibolu'da yazmıştır. Halâ...

 1. EÇS/3/39

târihi (ümmül fütûhayn) dır. Osman Gazi oğlu Orhan Gazinin cülusu: Hicretin 726 {M. 1325) senesinde tahta çıktı. Fetihleri Rumelinde Gelibolu fetholundu... . Gelibolu'nun -fetih târihi, ebced hesabiyle: «Bismillairrahmanirrahim — 740» dır. Mudurnu, Kocaeli, îznikmid (İzmit), Yalakabad, -tamam Bursa, İznik, Taraklı...

 1. EÇS/1/86

yanlış olarak (İpsala) derler. Oradan Ilgar ile Gelibolu kalesinin demir kapısına Süleyman Şah, Bismillah deyip, el vurup Allah'ın emriyle (Gelibolu...

 1. EÇS/8/170

tarafa gitmiştir!» Diye üst üste haberler gönderdi. Sonra saadetlû pâdişâh baştarde-i hümâyûna binerek Gelibolu'ya gitti. Hakîr dahi atlar ve hademelerle... ganimeti ile burayı daha ziyade mâmur etti. Bütün boğaz, Rumeli tarafı, Rumeli toprağında kapudan paşa eyâletinde ve Gelibolu sancağı hükmünde olup 150 akça...

 1. Çanakkale Şehitlerine/Oratoryo

Ezine’de Ahi Yunus, 4.eda nur Kaşıkcı Baba Kilitbahir ‘de, erensu Gelibolu’yu bekleyen gönül erleridir. 5.gamze Huzur , sükunet ister gönül erleri...

 1. Avustralya arşivlerinden çıkan Kanlısırt Şehitler Abidesi

tarafın siperleri, mevzileri, anıtları ve şehitlikler detaylı olarak gösterilmiştir. Bu gün Gelibolu yarımadasında yeni yeni düzenlenen şehitliklerde bu... kahramanları idi. Foroğrafı kim çekti? 1919 yılında, içersinde meşhur Charles Beanin de bulunduğu Avustralya tarih komisyonu Gelibolu Yarımadaında oldukça...

 1. EÇS/1/93

nice bin asker Gelibolu Boğazın dan geçip, islâm askerine katılıp Yedikule taraflarında yer leştiler. Evvelce Uzun-Hasan elinden alınan Tokad. Sivas...

 1. EÇS/1/33

’dan Gelibolu boğazına varıncaya kadar o aralık Rum denizi ola (Marmara).. Kilidül’bahir – ki Fatih Sultan Mehmed yapısıdır- o boğazdan aşağısı Akdeniz ola.. Ama...

 1. EÇS/8/186

Gelibolu'dan Edirne şehrine gelüp saadetle girince bütün divan erbabı, ayan konaklarında oturup, hakir dahi velinimetim efendilerimle o kış mevsiminde...

 1. Rüzgar Santralleri

Bandırma 6 Ağustos Çeşme İzmir 7 Çanakkale 8 Gelibolu Çanakkale 9 Manisa 10 Datça ...

 1. EÇS/8/146

/145 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya Çelebi EÇS/8/147→ Yedikule, Tekfurdağı, Gelibolu, Doğuda Kütahya şehri, Tavşanlı kasabası, ve diğer beşer altışar...

altışar...

 1. EÇS/8/158

bir iskeledir. Karşı Rumeli tarafında Gelibolu şehri iki mil mesafededir ki her imareti meydandadır. Şehir, deniz kıyısında bir geniş kara içinde bağ ve...

 1. EÇS/6/27

sahıbine teslim edelim!> Diye Gelibolu’dan kalkıp Edirne’ye gelirler. Birbirlerini kucaklayıp tevhid ile semâ ederek, bu mezarlarının bulunduğu yerde ikiside...

 1. EÇS/1/13

malûmat verir. Sarıkamış, Akkirman, Kili kalelerini anlatır, daha sonra Çanakkale Boğazına geçer, Gelibolu’yu anlattıktan sonra Boğdan seferini anlatır...

 1. EÇS/1/204

zeamet, 235 timar — Kar-lıeli 11 zeamet, 119 timar — Gelibolu 14 zeamet, 132 timar — Rodos 5 zeamet, 78 timar — Biga 6 zeamet, 146 timar — Mi-sistre 15...

 1. EÇS/13/109

. Balat kalesi sahilden Biraz uzaktadır ama, Çekelöve, Gelibolu ve İstanköy kayıkları, Sönbeki ve Anadolu fırkateleri, zarbanan ve şaykalar ve gemileri...

 1. EÇS/13/109

. Balat kalesi sahilden Biraz uzaktadır ama, Çekelöve, Gelibolu ve İstanköy kayıkları, Sönbeki ve Anadolu fırkateleri, zarbanan ve şaykalar ve gemileri...

 1. EÇS/8/180

kesip te Akdeniz'i Enez körfezine karıştırmak istedikleri yer de aşikârdır. Eğer öyle olsaydı Gelibolu, Bolayır, Kavak, Eksmil kaleleri bir ada üzerine...

 1. EÇS/8/184

muamele ederler. Doğrusu büyük hayırdır. Bir hamamı var ki, küçüktür. İki yüz adet ,yâni yetecek kadar esnaf dükkânları vardır. Hülâsa Gelibolu...

 1. EÇS/8/320

kasabası, Gelibolu kalesi 175 Camilieri, yazıcızade tekkesi 177 Halkın iş ve kazancı, ziyâretgâhları, 178 Şeyh ağa-zâde efendi ziyareti, (Yazıcı-zâde Mehmed...

 1. EÇS/8/178

ruhu için fatiha» demesi üzerine hakîr «bunun mezarı Gelibolu'dadır» dedim. «Hayır, biraderi ile aralarına anlaşmazlık düşmekle bu Sofya şehrine gelip...

 1. EÇS/11/259

oğlu Süley man Paşa Kapudağı bunlunda sallarla Rumeli'ye geçip önce Gelibolu'ya ayak bastı. (Bismillahirrahmanirrahim) dedikle ri nassı şerif târihdir...

 • EÇS/11/259oğlu Süley man Paşa Kapudağı bunlunda sallarla Rumeli'ye geçip önce Gelibolu'ya ayak bastı. (Bismillahirrahmanirrahim) dedikle ri nassı şerif târihdir...
 • EÇS/3/34Kütahya dağlan görünür. Doğu tarafından Söğüt dağları görünür. Batı tarafından deniz aşırı Rumeli tarafından (Gelibolu) dağları görünür. Bulutsuz havada...
 • EÇS/14/127oğlu Süleyman paşa, Karamürsel bey, Ece ve Yakup beyler Lapseki’den karşı Rumeli topraklarında Gelibolu tarafına çıkıp İpsala’yı zaptettiler. Süleyman...
 • Kaptan-ı Deryapaşalar aracılığıyla denetimleri altında tutarlardı. Başlangıçta Gelibolu'da daha sonraları İstanbul'da Kasımpaşa'da oturan ve semt ile tersanenin... üssü İzmit'ten Gelibolu'ya taşındıktan sonra deryabeyine kaptan-ı derya da denmeye başladı. II. Mehmed döneminde donanma güçlü bir yapıya ve örgüte...
 • Орхан Ive şiddetli yağmur afetleri hayatı daha da fenalaştırmıştır. Bu afetten önce büyük bir Bizans şehiri olan Gelibolu taş taşın üzerinde kalmayacak kadar... Türkmen göçmenleri bomboş olan Gelibolu'ya yerleştirmiştir. Birkaç ay içinde şehirdeki binalar yaşanacak şekilde onarılıp ve şehrin surları yeniden inşa...
 • EÇS/1/185,Arabistan ağaları ve kethüdaları,yüzbaşı dayıları vardır. Gelibolu şehri paşa sancağıdır. Diğer sancaklar Eğriboz...
 • Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi, 1354'te ayak bastılar. Osmanlılar'ın Balkanlar'da ele geçirdikleri ilk üs Gelibolu Yarımadası'nda Çimpe Kalesi oldu. Orhan Bey'in yerine geçen oğlu I...
 • Abdülmecitgezilerine çıktı. 1844'te İzmit, Mudanya, Bursa, Gelibolu, Çanakkale, Limni, Midilli, Sakız'ı ziyaret etti; 1846'da Silistre'ye kadar uzanan bir Rumeli gezisi...
  • Celayirîlerayak bastılar. Osmanlılar'ın Balkanlar'da ele geçirdikleri ilk üs Gelibolu Yarımadası'nda Çimpe Kalesi oldu. Orhan Bey'in yerine oğlu I. Murat (1362... , daha sonra da Karesi ilinin alınması ile başlamaktadır. Karesi Beyliği gemilerinden faydalanılarak, Rumeli'ye geçen Osmanlı, 1390 yılında Gelibolu...
  • Gazavat-ı Hayrettin Paşa/Bölüm 15taatteoldum. Andirya Dorya ve Mısır hazinesi Bahar gelip yetiştikte yine seksen pere gemi ile taşra çıkıp gazaya teveccüh eyledim.Ramazan Bayramını Gelibolu...
  • I. MuratTrakya'da ele geçirilip yerleşke kurulan ilk kent olan Gelibolu'ya hücum edip I. Murat kale garnizonuna zamanında yardım sağlayamadığı için bu şehri eline...
  • Fetret Devriyıkıp talan ettiler. Süleyman Çelebi Ağustos 1402'de Gelibolu'ya geldi. Venedik ve Geneviz gemileri onu ve askerlerini Rumeli yakasına taşıdılar...
  • Murad HüdavendigârGelibolu'ya hücum edip I. Murat kale garnizonuna zamanında yardım sağlayamadığı için bu şehri eline geçirdi. Bu stratejik kale böylece 10 yıl Latin...
  • Hammâmîzâde İsmâîl Dede Efendisürmüştür. Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk mûsıkîsi Antalojisi adlı eserinde Sultan 11. Mahmud'la iki kez Gelibolu'yo giderek mevlevihânede âyine katıldıklarını...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.