< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

Gelir getirici proje, 3294 sayılı yasa kapsamında yer alan yoksul vatandaşlarımızın kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlayacak işleri kurmalarını sağlayan küçük çaplı iş kurma destekleridir. Gerçekleştirilen projeler ile hedef kitlemizde yer alan kişilerin ekonomide aktif, üretken duruma geçerek sürdürülebilir gelire ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.