FANDOM


Bakınız

Şablon:Projebakınız - d


Proje
PROJELER
Proje1 Proje2
Eğitim projeleri
Tübitak projeleri
AB Projeleri Avrupa Birliği projeleri Yenişehir'de AB projeleri
Comenius projeleri Yenişehir'de Comenius projeleri
Erasmus projeleri Yenişehir'de Erasmus projeleri
Grundtvig projeleri Yenişehir'de Grundtvig projeleri
Leonardo da Vinci projeleri Yenişehir'de Leonardo da Vinci projeleri
Yenişehir projeleri Yenişehir'de eğitim projeleri
Yenişehir'de Bakanlık projeleri Yenişehir'de kaymakamlığın bizzat takip ettiği projeler
Proje Koordinasyon Ekibi
Proje Koordinasyon Ekibi (2009-2010)
Proje/GSB Sayın Valim Proje adresi "http://www.gsb.gov.tr/site/duyurular.aspx?news=702&p=1" ya da "http://www.gsb.gov.tr/site/projedestegi.aspx?content=26&t=i" şeklinde kolay gelsin..
Kaymakamlık projeleri
Şablon:Proje

YEREL GİRİŞİMLER ALT PROJEEdit

Alt-Projenin Konusu: Projenin adı “Sanat Akademisi”. Alt-Proje konusu ise Okul öncesi ve okul çağı çocuklara sanatsal(Resim, Heykel, Fotoğraf, Sanat Tarihi) alt yapılarını geliştirecek temel sanat eğitimi dersleri vermek.

Alt-Projenin Uygulama Yeri: Yenişehir Mersin

Alt-Projenin Amacı ve Gerekçesi: Alt-Projenin amacı iş yeri sahibi olmak ve maddi gelir elde etmek öncelikli olmak üzere okul öncesi ve okul çağı çocuklara sanatsal(Resim, Heykel, Fotoğraf, Sanat Tarihi) alt yapılarını geliştirecek temel sanat eğitimi dersleri vererek Kültürel yapıyı güçlendirmek. Alt-Projenin gerekçesi ise şehir merkezinde ikamet eden okul öncesi ve okul çağı çocuklara örgün eğitimde alma fırsatı bulamadıkları sanatsal ve kültürel gelişlerine katkıda bulunmak ve becerilerini geliştirmek.

Alt-Projenin Ürün Çeşitleri ve Miktarı: Sanat Akademisi Projesinin ilk aşamasında resim heykel, fotoğraf ve sanat tarihi dersleri verilecek.

Alt-Projenin Uygulama Aşamaları: Eğitim 2 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada aldığım eğitimdeki yeterli olduğum sanat disiplinleri resim heykel, fotoğraf ve sanat tarihi gibi görsel sanatlar dersleri verilecek. 2.Aşamada ise öğrenci katılı sağlandığı takdirde dans, drama, sinema ve ritim gibi fonetik ve ritmik sanat eğitimi vermek hedeflenmekte. Bu sayede okul öncesi ve okul çağı çocuklara plastik, fonetik ve ritmik sanat disiplinleri eğitimi verilecek.

Alt-Projenin Gelir Gider Analizi: Alt projenin toplam bütçesi 14.990 TL. Fayda sahiplerinin Alt-Projeye faydası olmayacak. Alt-Proje için sraptan 14.990 TL talep edilecek. Alt-Projenin srap dışında bir desteği yok. Alt-Projenin yıllık işletme gideri 24.000 TL olacak. Aylık harcamalar 2.000 TL olacak : (Aylık gider: Kira: 500TL, Elektrik: 300TL, Su:200TL, Temizlik: 150 TL, İnternet:50 TL, Büro Giderleri:300 TL) İlk etapta hedeflenen 12 öğrenciden kişi başı 300 TL den toplam 3600 TL gelir elde edilirken net gelir 1600 TL olacak. Yıllık gider yıllık gelirden karşılanacak. Kuruluş aşamasında ki giderler için sraptan 14.990 TL talep ediliyor.

İhtiyaç gider listesiEdit

ALINACAK MALZEMENİN ADI ADET BİRİM FİYATI MALİYET (TL)

1. ŞÖVALE 12 35TL 420TL 2. TURNETLİ HEYKEL SEHPASI 12 50TL 600TL 3. RESİM ASKISI 6m 30TL 180TL 4. YÜKSEKLİK AYARLI TABURE 12 35TL 420TL 5. AHŞAP SANDALYE 38 25TL 950TL 6.ÖĞRETMEN MASASI 4 70TL 280TL 7.DÖNERLİ KOLTUK 4 100TL 400TL 8.12 KİŞİLİK MASA 2 100TL 200TL 9.19.İNC BİLGİSAYAR 1 1000TL 1000TL

10. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1 1000TL 1000TL 11. 9BTU KLİMA 6 400TL 2400TL 12. PROJEKSİYON MAKİNESİ 1 1500TL 1500TL 13. DİGİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ 12 150TL 1800TL 14. KİTAPLIK 12 150TL 1800TL 15. PARKE 12Om2 17TL 2040TL TOPLAM 14.990 TL

Alt-Projenin Sürdürebilirliğine ait Değerlendirmeler: Yörede Proje konusu için talebin çok olması, bu talebi karşılayacak kurum olmaması. Ayrıca projenin 2. aşamasında sadece), plastik(resim, heykel, fotoğraf) değil; teorik sanat dersleri (Sanat Tarihi, arkeoloji, mitoloji fonetik(ritim) ve ritmik(dans, drama) derslerinde verilmesi ile tüm sanat disiplinlerinde eğitim vermeyi amaçlaması projenin sürekliliğini sağlayacaktır.

EK5Edit

T.C

BAŞBAKANLIK

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Riski Azaltma Projesi

EK-5


YEREL GİRİŞİMLER BİLEŞENİ – ALT PROJE BAŞVURU FORMU

1.BAŞVURULAN ALT-PROJE KATEGORİSİ

Gelir Getirici Alt-Projeler

2.BAŞVURAN KİŞİ KURULUŞ İSMİ

xxx

3.BAŞVURULAN BİRİM/KURULUŞ YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

4.BAŞVURU TARİHİ


5.ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ:

YENİŞEHİR MERSİN

6.ALT-PROJENİN ADI VE KONUSU : SANAT AKADEMİSİ, SANAT EĞİTİMİ

7.ALT-PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ :

SÜRESİZ

8.VARSA ALT PROJE DANIŞMANLARININ İSİMLERİ

YOK

9.PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VEYA KURULUŞLAR

YOK

10.FAYDA SAHİBİ SAYISI

1 KİŞİ

BU HANEDEKLİ TOPLAM NÜFUS

2 KİŞİ

FAYDA SAHİBİ FORMLARI EKLİ Mİ? EVET

11. ALT-PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ

14.990 TL


12. FAYDA SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYE BİR KATKISI OLACAK MI?

HAYIR

13. ALT-PROJE İÇİN SRAPTAN TALEP EDİLEN TOPLAM MİKTAR

14.990TL

14. ALT-PROJENİN İÇİN SRAP DIŞINDA BİR DESTEK KAYNAĞI VAR MI?

HAYIR

15. ALT-PROJENİN YILLIK İŞLETME GİDERİ

24.000TL

16. ALT-PROJENİN UYGULADIĞINDA ELDE EDİLECEK ÜRÜNLER/SONUÇLAR/ÇIKTILAR 1.ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Resim, heykel, fotoğraf ve sanat tarihi temel sanat eğitim dersleri 2. YILLIK ÜRETİM DEĞERİ

Yıllık 12 Öğrenci ile başlayıp 36 öğrenci hedeflenmekte

3. AYLIK GELİR

Öğrenci başına 300 TL ücret almak koşuluyla 12 öğrenci kaydında aylık 3600TL gelir elde edilecek.

17.ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN YÖREDE VEYA YÖRE DIŞINDA ALICILARI KİMLERDİR? ÜRÜNE TALEP MİKTARI NEDİR?

Yöredeki okul öncesi ve okul çağındaki minimum 12 öğrencidir.

18. ALT-PROJEDE KULLANILACAK GİRDİLER/MALZEMELER NEREDEN, NE ZAMAN TEMİN EDİLECEK?

01.08.2010 tarihinde temin edilecek. Girdiler elektronik malzeme ve mobilyacı mağazalarından temin edilebilir.

19. ALT-PROJE İÇİN ÖNGÖRÜLEN BAŞLANGIÇ TARİHİ/ ZAMANI

Eğitim takvimiyle paralel olarak başlayacağı için 01.09.2010 tarihinde başlanılacak

20. ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Yörede proje konusu için talebin olması, bu talebi karşılayacak kurum olamaması. Ayrıca projenin 2.aşamasında sadece plastik(resim, heykel, fotoğraf) ve teorik(sanat tarihi) değil fonetik(ritim) ve ritmik(dans, drama) derslerinde verilmesi ile tüm sanat disiplinlerinde eğitim vermeyi amaçlaması projenin sürekliliğini sağlayacak.

21. ALT-PROJE YÖRE İÇİN UYGUN MU? NEDEN?

Alt-Proje yöre için çok uygun. Çünkü: yörede kültürel ve sanatsal yapı mevcut sanat eğitimi için talep var ama sanat akademisi gibi bir kuruluş yok

22.BAŞVURU SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYİ YÜRÜTECEK BİLGİ/TECRÜBELERİ YETERLİ Mİ? DEĞİLSE, NE TÜR DESTEK İLE YÜRÜTEBİLİRLER?

Projenin 1. aşaması için yeterli. Uludağ Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Heykel Ana Sanat Atölyesi Diplomalı. Ancak projenin 2. aşaması için eğitmenlere ihtiyaç duyulacak.


Yakutiye örneğiEdit

Alt Proje YEREL GİRİŞİMLER ALT PROJE

Alt-Projenin Konusu: Projenin adı “Sanat Akademisi”. Alt Proje konusu : Çevre dostu olan nonwoven ( astar ) kumaştan tek kullanımlık hastane malzemeleri ( ameliyat önlüğü , ziyaretçi önlüğü , bone , maske , sedye örtüsü ) ve reklam amaçlı çanta imalatı 

Alt-Projenin Uygulama Yeri: Yakutiye / ERZURUM

Alt-Projenin Amacı ve Gerekçesi: Alt-Projenin amacı iş yeri sahibi olmak ve maddi gelir elde etmek öncelikli olmak

ilerleyen zamanlarda da istihdama katkı sağlamak

Alt-Projenin Ürün Çeşitleri ve Miktarı: Nonwoven kumaştan ameliyat önlüğü , ziyaretçi önlüğü , bone , maske , sedye örtüsü ve reklam amaçlı çanta

Alt-Projenin Uygulama Aşamaları: Eğitim 2 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada reklam amaçlı çanta imalatına başlanacak. İkinci aşamada hastenelerde kullanılan tek kullanımlık ürünler (ameliyat önlüğü , ziyaretçi önlüğü ,

bone - sedye örtüsü imalatı yapılacak.

1 Alt-Projenin Gelir Gider Analizi: Alt projenin toplam bütçesi 15.000 TL. Fayda sahiplerinin Alt-Projeye faydası olmayacak. Alt-Proje için sraptan 15.000 TL talep edilecek. Alt-Projenin srap dışında bir desteği yok. Alt-Projenin yıllık işletme gideri 24.000 TL olacak. Aylık harcamalar 2.000 TL olacak : (Aylık gider: Kira: 500TL, Elektrik: 300TL, Su:200TL, Temizlik: 150 TL, ısınma : 300 , İnternet:50 TL, Büro Giderleri:500 TL) İlk etapta hedeflenen aylık 5000 çanta imalatında 4000 tl gelir hedefleniyor. Net gelir 2000 olacak. Yıllık gider gelirden karşılanacak. Kuruluş aşamasındaki giderler için sraptan 15.000 tl talep ediliyor.​​

2 İhtiyaç gider listesiEdit

ALINACAK MALZEMENİN ADI ADET BİRİM FİYATI MALİYET (TL)

Alt-Projenin Sürdürebilirliğine ait Değerlendirmeler: Yörede Proje konusu için talebin çok olması, bu talebi karşılayacak kurum olmaması. Ayrıca projenin 2. aşamasında sadece), plastik(resim, heykel, fotoğraf) değil; teorik sanat dersleri (Sanat Tarihi, arkeoloji, mitoloji fonetik(ritim) ve ritmik(dans, drama) derslerinde verilmesi ile tüm sanat disiplinlerinde eğitim vermeyi amaçlaması projenin sürekliliğini sağlayacaktır.

3 EK5Edit

T.C BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Riski Azaltma Projesi

EK-5


YEREL GİRİŞİMLER BİLEŞENİ – ALT PROJE BAŞVURU FORMU 

1.BAŞVURULAN ALT-PROJE KATEGORİSİ Gelir Getirici Alt-Projeler

2.BAŞVURAN KİŞİ KURULUŞ İSMİ : ALİ ÖZKAN

3.BAŞVURULAN BİRİM/KURULUŞ : YAKUYİYE KAYMAKAMLIĞI

4.BAŞVURU TARİHİ


5.ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ : YAKUTİYE / ERZURUM

6.ALT-PROJENİN ADI VE KONUSU : Alt Proje konusu :Çevre dostu olan nonwoven ( astar ) kumaştan tek kullanımlık hastane malzemeleri ( ameliyat önlüğü , ziyaretçi önlüğü , bone , maske , sedye örtüsü ) ve reklam amaçlı çanta imalatı

7.ALT-PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ :SÜRESİZ

8.VARSA ALT PROJE DANIŞMANLARININ İSİMLERİ :YOK

9.PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VEYA KURULUŞLAR :YOK

10.FAYDA SAHİBİ SAYISI :1 KİŞİ BU HANEDEki TOPLAM NÜFUS :5 KİŞİ FAYDA SAHİBİ FORMLARI EKLİ Mİ? EVET

11. ALT-PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ : 15.000 TL

12. FAYDA SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYE BİR KATKISI OLACAK MI : HAYIR

13. ALT-PROJE İÇİN SRAPTAN TALEP EDİLEN TOPLAM MİKTAR : 15.000TL

14. ALT-PROJENİN İÇİN SRAP DIŞINDA BİR DESTEK KAYNAĞI VAR MI : HAYIR

15. ALT-PROJENİN YILLIK İŞLETME GİDERİ : 24.000TL

16. ALT-PROJENİN UYGULADIĞINDA ELDE EDİLECEK ÜRÜNLER/SONUÇLAR/ÇIKTILAR :1.ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  : Nonwoven kumaştan ameliyat önlüğü , ziyaretçi önlüğü , bone , maske , sedye örtüsü ve reklam amaçlı çanta 2. YILLIK ÜRETİM DEĞERİ : Yıllık ortalama 60.000 çanta ile başlamak daha sonra talepler doğrultusunda sayıyı 100.000 adete çıkarmayı hedeflemektedir

3. AYLIK GELİR : 5000 Adet çantadan 4000 Tl gelir elde edilecek.

17.ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN YÖREDE VEYA YÖRE DIŞINDA ALICILARI KİMLERDİR? ÜRÜNE TALEP MİKTARI NEDİR :Yöredeki kamu hastaneleri ve özel hastaneler , klınikler , mağzalar , şarküteriler ve doğal yöresel ürün satanlar

18. ALT-PROJEDE KULLANILACAK GİRDİLER/MALZEMELER NEREDEN, NE ZAMAN TEMİN EDİLECEK? 01.08.2010 tarihinde temin edilecek. Girdiler elektronik malzeme ve mobilyacı mağazalarından temin edilebilir.

19. ALT-PROJE İÇİN ÖNGÖRÜLEN BAŞLANGIÇ TARİHİ/ ZAMANI Eğitim takvimiyle paralel olarak başlayacağı için 01.09.2010 tarihinde başlanılacak

20. ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER Yörede proje konusu için talebin olması, bu talebi karşılayacak kurum olamaması. Ayrıca projenin 2.aşamasında sadece plastik(resim, heykel, fotoğraf) ve teorik(sanat tarihi) değil fonetik(ritim) ve ritmik(dans, drama) derslerinde verilmesi ile tüm sanat disiplinlerinde eğitim vermeyi amaçlaması projenin sürekliliğini sağlayacak.

21. ALT-PROJE YÖRE İÇİN UYGUN MU? NEDEN? Alt-Proje yöre için çok uygun. Çünkü: yörede kültürel ve sanatsal yapı mevcut sanat eğitimi için talep var ama sanat akademisi gibi bir kuruluş yok

22.BAŞVURU SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYİ YÜRÜTECEK BİLGİ/TECRÜBELERİ YETERLİ Mİ? DEĞİLSE, NE TÜR DESTEK İLE YÜRÜTEBİLİRLER? Projenin 1. aşaması için yeterli. Uludağ Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Heykel Ana Sanat Atölyesi Diplomalı. Ancak projenin 2. aşaması için eğitmenlere ihtiyaç duyulacak.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.