< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

Uygulanacak gelir getirici projeler yereldeki koşullara uygun olmalı, üretilecek ürün veya hizmetin yöresel pazarlama olanakları bulunmalıdır. Projenin hazırlanmasında, ilgili SYDV ’ ler yardımcı olabilmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.