FANDOM


Gelsin ikrarına beli diyenler
İniltim derdim Muhammed AIi'dir
İsmin anınca salavat verenler
Meşrebim virdim Muhammed AIi'dir
Gör'e Mansur kabul eyledi dârı
Alemde nesne bulmadı serseri
Her kande bakarsam mürşidi piri
Gözümle gördüm Muhammed AIi'dir
Kimse bahane bulmadı naklime
Haktan gayrı nesne gelmez aklıma
Düşünceğiz bu gurbet iklimine
Mekanım yurdum Muhammed Ali'dir
Gezeyim âlemde bir yâr bulayım
Bu akan çeşmimin yaşın sileyim
Arıttım pak ettim gönlüm sarayın
İçeri girdim Muhammed Ali'dir
Dosttan haber geldi inili inil
Unul yürekteki yaralar unul
Pir Sultan der melûI olma ey gönül
Kalmışa yardım Muhammed Ali'dir
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.