FANDOM


Gemi nedir ve nasıl yüzer?

Genel tanimiyla Gemi; denize yeterli ve elverişli, kendini suda iten bir düzeneği olan ve yüzme koşulunu yerine getiren, belirli amaçlara hizmet eden her türlü taşıttır. İnsan taşıyorsa, "yolcu gemisi"; ticari bir mal taşıyorsa, "yük gemisi" adını alırlar. Tankerler, konteyner gemileri vbg. yük gemileridir. Uygulamada gemiler; gereksinimler doğrultusunda çok amaçlı da olabilirler. Örneğin hem yolcu, hem yük veya farklı türden yükler taşıyabilen gemiler. Gemi yapımında maksat daha çok ticari olsa da eğlence amaçlı olanları veya bireylerin kendi zevkleri için üretilenleri vardir ki, biz bunlara Yat diyoruz. Yatlar, kişiye özel olabilceği gibi gezi amaçlı ticaret için de inşa edilirler. Gemiler, dünya yük taşımacılığının dörtte üçünü sırtında taşır. Yavaştır, ancak binlerce tırlık yük alabilirler. Bu yararıyla, hem ucuz hem de en çok yeğlenen taşımacılık biçimi olmayı sürdürmektedir.

Taşıtlar suda nasıl yüzebiliyorlar?

Yüzme koşulunu sağlayan her cisim suda yüzer. Yüzme koşulu Arşimet'in "suyun kaldırma kuvveti" ilkesine dayanır. Cismin ağırlığı, taşırdığı suyun ağırlığına eşit olmak zorundadır. Cismin ağırlığı, taşan suyun ağırlığından fazlaysa cisim suya batar. Bu ağırlık, taşan suyunkine eşit ya da ondan daha az ise yüzme gerçekleşir.

Gemi ağırlığının, taşan su ağırlığından az olması da belirli bir oran çerçevesinde tutulur. Teknede ağırlık merkezinin yerinin uygun seçilmesi, teknenin su içindeki dengesinin korunabilmesi açısindan gemi mühendislerinin üzerinde uğraştığı tasarım konularındandır. Bu oran aşılırsa, teknenin salınmasında artış olacağı gibi teknenin yan devrilmesine de yol açabilir. Bu durum, yolcuların veya taşınan yüklerin zarar görmesine neden olur.


Tarihçe İlk Gemiler İlk gemiler Mısırlılarca inşa edildi. Nil nehrinin ticari olanakları bunu gerek kılmıs ve insanı suda yüzebilen tasıtların yapımına sevk etmistir. Malzeme olarak kamış ve ahşap kullandılar. Bu işe ilk soyunanlarda halat ve yelken işiyle uğraşanlar olmuştur.

Indus nehri kenarında yaşayan Hintlilerde ilk gemi inşacılardır. Hatta türkçede denizde seyr etmek, seyre cikmak olarak kullandigimiz Navigasyon sözcüğü de kökünü Sanskritçe olan "navgathi" kelimesinden alır.

Zamanla teknelerin inşası, başka deniz uygarlıklarınca, geliştirilmistir. Daha dengeli (Stabil), gövdenin su karşısında gösterdiği direnci azaltan ve daha uzun biçimli tekneler yapıldı. Gemiyle ilk uzun yolculuğun, akdeniz ve karadeniz arasinda yapıldığı bilinmektedir. Yükler içinse, gövdeleri iri olan tekneler geliştirildi. Tamirler ya sular yükseldiğinde, ya da sahil kenarlarında yürütülürdü. Sonraları da bu tür işler için özel yerler, yani tersaneler yapıldı. Sanayileşmeyi getiren gelişmeler, sonralari, uygarlıkların iktidar dengelerini de etkili bir biçimde değiştirmiştir. Tabii bu da savas gemilerinin yapımını mecbur kılmıştır.

Modern Sanayi Öncesi Avrupa'da gelişmeler; biri Akdeniz'de, diğeride Baltik denizinde olmak üzere iki ayri koldan sürmüştür. Guletler özellikle akdenizin en göze çarpan tekneleri olurken, örneğin bas ve kici ayni sekilde insa edilen kuzey denizi ve Baltik denizi tipi tekneleri, akdenizde de Tirhandil olarak görebiliyoruz.

Wikingler İslanda, Grönland ve daha başka uzak yerlere ulasabilecekleri uzun, simetrik, narin tekneler geliştirdiler.

1300`lü yillarda, ticaretle uğraşsanlar veya korsanlarin, kuzeyden akdenize inmesiyle, gelişmenin iki kolu, artik, melez tekneler üreterek birbirine geçecekti.

19. yy`a kadar tersaneler, sahillerde alip başini gidecekti. Ağirlikla kuzey avrupa ülkelerinde yoğunlasan bu tersaneler, Osmanlilar zamaninda da marmara bölgesinde inşa edilmistir. 1390 da Geliboluda bir tersane, daha sonra, İstanbulda da Haliç tersanesi 1455 yilinda yapilmislardir. Hatta o dönemlerde Haliç Tersanesi, dünyanin en büyüğü konumundaydi.

Tekne Nedir? Tekne,geminin su yüzeyine oturan kaburga,omurga ve kaplamadan oluşan temel kısmıdır.Ama tekne denince akla kürekli,motorlu yada yelkenli herhangi bir deniz taşıtı gelir.Eskiden tüm tekneler ağaçtan üretilir ve ahşap olurlardı.Günümüzde ise tekneelrin büyük kısmı fiberden üretiliyor.Çok gelişmiş fiber teknolojisi ile çok güçlü ve dayanıklı yapılar elde ediliyor. Ahşap tekne imalatı oldukça işçilik gerektirir.Fiber teknolojisi gibi herhangi bir kalıptan,tekneler seri üretilemez.Tek tek ağaç yontulur ve şekil verilir.Ayrıca ahşap tekenelerin bakımı da zordur.Her sene boya ve vernik atmak gerekir.Fakat ahşap teknelere iyi bakıldığı zaman ömrünün fiberglas teknelerden daha uzun olacağı kesindir.Tekneler alüminyum,fiber,demir ve karışık malzemelerden de yapılabilirler. Tekne Nasıl Yüzer? Tekne suyun içinde yüzen bir hacimdir.Bu hacmi kullanmak tamamen teknenin kullanma amacına göre yapılmıştır.Yük taşımak için,yolcu taşımak için veya gezmek için farklı farklı tasarımlar yapılır.Teknenin yüzmesinin esas sebebi suyun kaldırma kuvvetinin olmasıdır.Suyun kaldırma kuvveti tahmin edebileceğinizmiktarın çok çok üzerindedir. Sadece 1 metreküplük bir hacmi suya batırmamız için 1 tonluk güç gerekmektedir.Herhangi bir cismi suya attığımızda ağırlığı kadar su taşırır.Cismin yüzmesi veya batması bu kuralı değiştirmez.Eğer yüzen teknenin ağırlığı taşırdığı suyun hacminden az ise o tekne daima yüzmeye devam eder.Tüm deniz araçlarının yapılma prensibi işte bu Archimed'in bulduğu suyun kaldırma kuvvetidir.Günümüzde tonlarca ağırlıkta demir gemiler yapılmakta,yüzlerce ton ağırlık taşımaktadırlar ve okyanuslarda sefer yapmaktadırlar. Teknenin Genel Kısımları

Tüm teknelerin yapısı,şekli,tasarımı,boyutu ve kullanım amacı farklı olsada her teknenin belli yerleri aynı isimleri alır.Bunlar standart terimlerdir.

Sancak: Teknemizin başına doğru bakarken sağ tarafına verilen isimdir. İskele:Yine teknemizin başına doğru bakarken sol kısmına verilen isimdir. Pruva:Teknemizin ön kısmıdır. Kıç:Teknemizin arka kısmıdır. Gövde:Teknemizin gövdesidir. Küpeçte:Teknenin en üst kısmıdır.Küpeçtede oturulur. Borda:Teknemizin suyun üzerinde kalan kısmıdır. Kemere:Teknemizin ortasırı.Teknenin genişliği kemereden ölçülmelidir. Karina:Teknemizin alt kısmıdır. Alabanda:Teknemizin su kesiminden yukarıda olan iç kısmıdır. Sintine:Teknemizin su kesiminden aşağıda olan iç kısmıdır.

Gemi Nedir Ve Bölümleri ? 1 Gemicilik nedir? Genel tarifini yapınız. İnsanların su üzerinde yüzme yeteneği olan araçlardan istifade etmeye başladıkları günden, zamanımıza kadar ulaşan uzun tarihi olan bir meslektir.

2 Gemi nedir? Tarifini yapınız.

Gemi tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan ve denizde yelken, makina gücüyle hareket eden ticaret ve savaş maksatları için özel şekillerde techiz edilmiş muhtelif büyüklükteki ağaç, saç veya sentetik maddelerden yapılmış teknelerdir.

3 Gemiler kullanılış amacına göre kaç sınıfa ayrılırlar?

Üç sınıfa ayrılırlar:

a. Savaş Gemileri b. Ticaret Gemileri c. Spor ve Tenezzüh Tekneleri

4 Savaş gemilerini tarif ediniz.

Savaş maksadına uygun olarak, hücum ve savunma için özel silahlar ile donatılmış gemilerdir.

5 Ticaret gemilerini tarif ediniz.

Ticaret maksadıyla inşa edilmiş gemilerdir. Tamamıyla ticaret maksadıyla kullanılır.

6 Spor ve tenezzüh teknelerini tarif ediniz.

Gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılan teknelerdir. 7 Ticaret gemileri yaptıkları işe göre kaç sınıfa ayrılırlar? a. Yolcu gemileri, yatlar b. Yük gemileri (şilepler) c. Yük ve yolcu gemileri d. Tankerler e. Balıkçı gemileri f. Hovercraft (hava yastıklı gemiler) g. Ro-Ro gemileri h. Konteyner gemileri i. Hizmet tekneleri Bir geminin kısımlarını oluşturan aşağıdaki kavramları açıklayınız.

8 Ana Omurga nedir?

Geminin temelini teşkil eder. Baştan kıça kadar geminin en altında ve ortadadır.

9 Kontra Omurga nedir?

Ana omurganın zedelenmemesi için altına konan omurgadır.

10 Yalpa Omurgası nedir?

Geminin yalpasını azaltmak için su kesiminin alt kısmına sintine dönümü dış kısmına, boylamasına konan uzun parçalardır.

11 Baş Bodoslama nedir?

Omurgadan baş tarafa kaldırılan demir veya ağaç kısımdır.

12 Kıç Bodoslama nedir?

Omurgadan kıç tarafa kaldırılan demir veya ağaç kısımdır.

13 Posta veya Eğri nedir?

Döşeklerden yukarı doğru çıkan ve üzerlerine kaplama veya saç levhaların vurulduğu tekne yapı elemanıdır.

14 Kaplama nedir?

Ağaç teknelerde üzerine boyuna kaplanan tahtalardır.

15 Kemere nedir?

Karşılıklı iki postayı veya eğriyi birleştiren tekne elemanıdır. Bunların üzerine güverte saçı veya tahtaları konur.

16 Öksüz Kemere nedir?

Makina kaportası veya ambar ağızları gibi açık yerlerin iki yan tarafına konan yarım kemerlere denir.

17 Karina nedir?

Gemi boşken su yüzünden aşağıya omurgaya kadar olan dış kısımdır. 18 Borda nedir?

Gemi boşken karinanın üstünde ana güverteye kadar olan dış kısmıdır.

19 Alabanda nedir?

a. Tekne borda kaplamalarının iç yüzü b. Dümeni olanağı kadar basmak anlamındadır.

20 Kaç türlü güverte vardır? İsimlerini yazınız.

a. Ana güverte, b. Filika güvertesi c. Glodara güvertesi d. Gezinti güvertesi e. Miyar pusla güvertesi f. Kasara güvertesi Bir geminin kısımlarından şu deyimleri açıklayınız.

21 Çene nedir?

Baş tarafta bodoslama ile omurga arasındaki kavisli yerdir.

22 Çalım veya Kuruz nedir?

Kıç tarafta sudan aşağı olan dar kısımdır.

23 İskele Tavası nedir?

Gemi iskelelerinin en alt ve üst kısımlarındaki dört köşe kısımlardır.

24 Lumbarağzı nedir?

Gemiye giriş - çıkış yerleridir.

25 Armuz nedir?

Yan yana gelen kaplama veya güverte tahtalarının arasında, uzunluğuna hasıl olan açıklıktır.

26 Sugra nedir?

Baş başa bitişik olarak gelen güverte veya kaplama tahtalarının aralarında, enliğine hasıl olan açıklıktır.

27 Puntel nedir?

Güvertenin kuvvetlendirilmesi maksadıyla alttan dikine vurulan destekler ile güverte üzerindeki vardavelaları tutmak için güverte üzerine dik konulan demir veya pirinç çubuklardır.

28 Vardavela nedir?

Küpeştenin altındaki veya üzerindeki puntellere bağlı ve güverteye paralel demir veya pirinç çubuklardır. Tentelerin yakalarını bağlamak için kullanılan ve puntellerin üst başlarında boyuna geçirilen tellere de vardavela denir. Gemicilikte kullanılan aşağıdaki deyimleri açıklayınız.

29 Şeytan Çarmıhı deyimini açıklayınız.

Gemicilerin bordadan aşağıya inmesi için kullanılan ip merdivenlerdir.

30 Manika deyimini açıklayınız.

Geminin ambar, makina dairesi v.s. gibi kapalı mahallerine temiz hava girmesi için açılan deliklere konulan hava borularıdır.

31 Baba deyimini açıklayınız.

Halat ve tel bağlamak için gemi güvertesine bağlı demir sütunlarıdır.

32 Koç Boynuzu deyimini açıklayınız.

Geminin çeşitli yerlerinde halat volta etmek için kullanılan boynuz şeklinde ağaç veya metallerdir.

33 Mapa deyimini açıklayınız.

Güverte üzerinde bulunan sabit halkalardır.

34 Anele deyimini açıklayınız.

Güverte üzerinde bulunan hareketli halkalardır.

35 Karanfil deyimini açıklayınız.

Pruva direği ile grandi direği cundaları arasındaki tel halattır.

36 Falaka deyimini açıklayınız.

İki matafora cundaları arasında yeralıp can halatlarının bağlı bulunduğu tel halat.

37 Irgat deyimini açıklayınız.

Geminin demirini denize funda etmek, tekrar gemiye almak ve halat manevraları yapmak için baş üstünde bulunan makinadır.

38 Vinç deyimini açıklayınız.

Özellikle gemiye yük almak ve vermek için kullanılan ambar ağızlarına yakın makinalardır.

39 Bumba deyimini açıklayınız.

Gemiye yük alıp, çıkarmak için genelde vinçle kullanılan ağaç veya içi boş demir borulardır.

40 Abli deyimini açıklayınız.

Bumba cundasına bağlı halat veya palangalardır. Bumbayı istenilen tarafa çevirmek için kullanılır. Bir geminin kısımlarından aşağıdaki deyimleri açıklayınız.

41 Küpeşte nedir?

Parampetlerin veya vardavela puntel yapısı üzerine konulan ağaç veya metallerdir.

42 Firengi Delikleri nedir?

Güvertedeki suların denize akması için bordaya açılan deliklerdir.

43 Sintine nedir?

Çift dipli teknelerde ambarların dip taraflarında karina saçları

44 Kurt Ağzı nedir?

İçinden halat geçmesi için güverte üzerinde baş ve kıç omuzlarına bağlanan demir yastıklardır.

45 Portuç nedir?

Aletler, boya vs. saklanmasına mahsus dolap veya kapalı bölüm.

46 Dabılbotum nedir?

Geminin karinesi yırtıldığı zaman teknenin su almaması için, postaların iç tarafına ikinci bir kaplama daha kaplanır ki bu iki kaplama arasına dabılbotum denilir. Safra veya yakıt tankı olarak kullanılabilir.

47 Lumbuz nedir?

Işık veya havanın gemiye girmesi için bordaya açılan yuvarlak pencerelerdir.

48 Körkapak nedir?

Lumbuzları içerden kapayan demir kapaklardır.

49 Pruva Direği nedir?

Pruvadan itibaren 1. direktir.

50 Grandi Direği nedir?

Pruvadan itibaren 2. direktir.

51 Mizana Direği nedir?

Pruvadan itibaren 3. direktir.

52 Kontra Mizana Direği nedir?

Pruvadan itibaren 4. direktir.

53 Kontreta Mizana Direği nedir?

Pruvadan itibaren 5. direktir.

54 Seren nedir?

Direk veya çubuklara enine olarak konulan ağaç veya saç sütun olup, makinalı gemilerde işaret bayraklarının çekilmesi, yelkenli gemilerde yelken açılmasında kullanılır.

55 Cunda nedir?

Bir serenin veya direğin en ucuna denilir.

56 Kapela nedir?

Çarmık veya patrisaların bağlı bulundukları veya geçtikleri yerlere denir.

57 İskalarya nedir?

Çarmıkların aralarında yapılan ip basamaklardır.

58 Çarmık nedir?

Direkleri yandan tutan tel halatlardır.

59 Patrisa nedir?

Direkleri kıça doğru tutan halatlardır.

60 İstirilya nedir?

Direkleri başa doğru tutan halatlardır.


61 Arma nedir?

Güverte üzerinde bulunan direk, seren, bumba vs. ile bunların donanımıdır. 62 Cıvadra nedir?

Geminin baş tarafından denize doğru çıkmış olan direktir. Buraya istiralyalar bağlanır.

63 Dümen nedir?

Gemiyi istenilen yöne çevirmek için, saç veya tahtadan yapılan ve geminin kıç tarafında bulunan hareketli donanımdır.

64 Yelpaze nedir?

Dümenin su içindeki en geniş kısmıdır.

65 Dümen Boğazı nedir?

Yelpaze ile dümen tası arasındaki kısımdır.

66 Dümen Tası nedir?

Yekenin dümene bağlı bulunduğu en üst kısmıdır.

67 Yeke nedir?

Dümeni istenilen yöne çevirmek için dümen tasına bağlı koldur.

68 Dümen Dolabı nedir?

Dümen yekesine donatılan dümeni sancak ve iskeleye basan donanımdır.

69 Loça nedir?

Demir zinciri ve halatların gemiye giriş çıkış yerlerinde özel olarak yapılmış açıklıklardır.

70 Tente nedir?

Güverteyi güneş ve yağmurdan muhafaza etmek için güverte üzerine açılan branda örtü.

71 Tente Omurgası nedir?

Tentenin, orta altına konulan ağaçtır.

72 Sancak ve iskele geminin neresidir?

Bir geminin baş - kıç hattı üzerinde pruvaya baktığımızda sağda kalan kısmına sancak, solda kalan kısmına iskele denir.

73 Pupa ve pruva nedir?

Geminin kıç tarafına pupa, baş tarafına da pruva ismi verilir.

74 Gemi demiri nedir?

Geminin deniz üstünde bir mevkide durmasını sağlamak için, halat ve zincire bağlı muayyen ağırlıklarda şekil verilmiş demirdir.

75 Gemi demirinin kısımlarını sayınız.

a. Anele b. Beden c. Çipo d. Askı Mapası e. Kollar f. Tırnak g. Gaga h. Meme

76 Deniz araçlarında genellikle kullanılan makaraları tanımlayınız.

Ağır cisimlerin kaldırılmasında veya indirilmesinde, az güç sarfederek çok iş yapmak amacı ile palanga sistemlerinde veya işleyen bir halatın yönünü değiştirmede kullanılan madeni ve ağaç araçlardır.

77 Halat nedir?

Gemilerde arma ve diğer donanımlarda; bağlama, çekme, kaldırma işlerinde kullanılan malzemelerdir.

78 Yapıldıkları materyale göre halat tiplerini sayınız.

a. Bitkisel halatlar b. Madeni halatlar c. Sentetik halatlar

79 Yapılış malzemesi ne olursa olsun halatlarda bulunması gereken nitelikler nelerdir?

v Çekme gücünün yüksek olması v Tabi ve kimyevi etkenlere karşı dayanıklılık v Esnek, yumuşak ve hafif olması

80 Halatları meydana getiren elemanları sayarak açıklayınız.

a. Lif: Halatın yapıldığı malzemenin en ince parçasıdır. b. Flasa: Liflerin bir tarafa bükülmesi ile elde edilen ve halatı meydana getiren ipliklerdir. c. Kol: Flasaların bir tarafı bükülmesi sonucu halatın elde edilen uç elemanlarıdır. Flasa gibi bütün halat boyundadırlar. d. Halat: Kolların bükümünün aksi yönünde hepsinin birarada bükülmesi ile halat meydana gelir.

81 Usturmaça nedir, nerelerde kullanılır?

Gemilerin bir yere aborda (yanaşma) olmaları halinde veya bir rıhtımda yatarken, geminin deniz etkisi ile rıhtıma çarpmaması ve bordasının hasar görmemesi için, özel surette yapılmış yastıklardır. Birçok tipleri olup; ağaç, halat, lastik ve sentetik köpükten yapılmış olanları vardır.

82 Kaç çeşit yelken mevcuttur?

1. Randa yelkeni 2. Pıraçıra yelkeni a. Aşırtmalı pıraçıra b. Sabit pıraçıra 3. Latin yelkeni 4. Yarım latin yelkeni 5. Huri-pena veya markoni yelkeni

83 Dört direkli bir yelkenli geminin direklerinin isimlerini sayınız.

- Pruva - Grandi - Mizana - Kontra mizana

84 Kabasorta yelkenin yakalarını sayınız.

- Cunda yakası - İskota yakası - Seren yakası - Orsa yakası - Altabaşo yakası

85 Randa yelkenin yakalarını sayınız.

- Karula yakası - Çatal yakası - Cunda yakası - İskota yakası - Orsa yakası - Seren yakası - Kıç gradin yakası - Altabaşo yakası

86 Üç köşe yelkenin yakalarını sayınız.

- Karula yakası - İskota yakası - Çördek yakası - Kıç gradin yakası - Orsa gradin yakası - Altabaşo yakası

87 Bir can filikasında bulunması gereken malzemeler nelerdir?

Motorlu ve kürekli cankurtaran filikaları aşağıdaki gibi donatılır: 1. Yedekliği ile beraber tam kürek takımı (motorlu filikalarda aynı boyda filikadakinin yarısı) 2. Bir boyna küreği 3. 1.5 takım düz veya yarım ay iskarmoz 4. Bir filika kancası (motorlu filikalarda iki kanca) 5. Beher lavra deliğine ikişer tapa (valflı lavra deliklerinde buna gerek yoktur) 6. Galvanizli saçtan bir mastalya ve bir gerdel 7. Düz veya savlolu boyunduruk yekeli bir dümen 8. İki el baltası 9. Kullanışlı bir fener 10. Yelken donanımlı bir veya daha fazla direk 11. Bir filika pusulası 12. Filika bordasını kuşatan bir can halatı 13. Bir deniz demiri 14. 55 metre uzunluğunda bir el incesi 15. Nebati veya hayvani yağ dolu 4,5 litre hacimde ve deniz demirine bağlanabilir bir kap 16. Filikanın içine girecek beher kimse başına, 1 litre içme suyu alan, su sızdırmaz ve üzerine bir maşraba bağlanmış tatlı su sarnıcı 17. Filikanın içine girecek beher kimse başına, 1 kilo peksimet ve zeytin tanesi alan su sızdırmaz kumanya sandığı 18. En az bir düzine kendi kendine tutuşur meşale bir kutu kibriti muhtevi su sızdırmaz kutu 19. Küçük aletlerin yerleştirilmesi için sandık 20. Telsiz makinası (motorlu filikalarda) 21. Işıldak (motorlu filikalarda)

88 İskandil nedir? Kullanıldıkları amaca göre kaç çeşit iskandil vardır?

İskandil, deniz derinliğini ölçmek için elektrikli veya üzerinde kulaç işareti bulunan halat ve belirli ağırlıktaki kurşundan yapılmış aletlere verilen isimdir. Kullanıldıkları amaca göre en küçüğünden itibaren iskandil çeşitleri şunlardır: v Admiralti demiri v Marten demiri v Siemens demiri v Danfor (hafif tip demir) demiri v Pulluk tip demir v Balıkça demiri v Tırmık v Şemsiye demiri v Mantar demiri

89 Kilit nedir, kısaca anlatınız.

Gemilerde kullanılan halat, zincir gibi malzemeleri birbirine eklemek amacıyla kullanılan malzemedir. 90 Radansa nedir, kısaca anlatınız. Halatların çımalarına kasa yapmakta kullanılan ve kasa içine yerleştirilen madeni malzemelerdir. Değişik büyüklüktedir.

91 Kerye nedir, kısaca anlatınız.

Halatların çımalarına geçici kasa yapmakta kullanılan madeni malzemelerdir. Bilhassa bunların tel halatlarda kullanılma yeri fazladır.

92 Iskaça nedir?

Direklerin ve civadraların oturduğu yuvalardır.

93 Selviçe nedir?

Gemi donanımlarında kullanılan hareketli halatlara verilen genel bir isimdir.

94 İstinga nedir?

Yelkenlerin söndürülmesi için onları boğacak şekilde donatılmış selviçelerdir.

95 Arma nedir?

Gemilerin sabit donanımlarıdır.

96 Lava Etmek nedir?

Bir ana arma donanımının doldurulması, boşunun alınması anlamında kullanılır.

97 Laçka nedir?

Boş veya boşalmış anlamındadır. Bir halatı boşaltmaktır.

98 Orsa nedir?

Bir yelkenli tekne ile rüzgar üstüne yakın seyretme işlemidir.

99 Tıramola nedir?

Yelkenli bir teknede, tekneyi çevirecek rüzgarı bir kontradan diğer bir kontraya alma işlemidir.

100 Apazlama nedir?

Kemere yönünden esen, yani bordaya dik gelen rüzgara denir. Bu rüzgarı kullanarak seyreden yelkenli teknenin yaptığı seyre apazlama seyri denir.

101 Kabasorta nedir?

Arma direk donanımları serenli ve seren yelkenli olan yelkenli gemi donanımlarıdır. Başka bir manası da iki tek dilli makaradan oluşan basit bir palangadır.

102 Zincir nedir ve neden yapılmıştır?

Genel görünüşleri itibariyle birbiri içinden geçmiş madeni halkalardan oluşan bir malzemedir. Dökme veya dökmeçelik olduğu gibi, kullanılacak yerlere göre gerekli materyalden yapılır.

103 Zincirde bakla nedir?

Zinciri meydana getiren her bir halkadır.

104 Zincirde lokma nedir?

Zincirde bakla içine konan çubuk parçadır. Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

105 Kaplumbağa nedir?

Demir loçalarına yakın güvertelere monte edilmiş bir nevi kacıstanyoladır. Ticaret gemilerinde kullanılır.

106 Kastanyola nedir?

Demirin fundası esnasında zincir süratle akarken, zincirin akışını kontrol için ırgat üzerinde bulunan bir fren düzenidir.

107 Hırça Mapası nedir?

Demir zincirlerinin, zincirlikteki çimasının gemiye bağlandığı sağlam mapadır. 108 Domuz Tırnağı nedir?

Bir tarafı zincirin baklasına gelecek şekilde, diğer tarafı palanga donatmak için mapalı olarak yapılmış demir kancalardır.

109 Bosa nedir?

Demir zincirlerini veya halatları voltadan önce tutmak için, güverteye çakılı mapalara bağlı ve uçları maçalı, zincir veya halat parçasıdır. Yelkenli gemiler seyrederken kullanılan aşağıdaki kumandaları açıklayınız.

110 Aganta nedir?

İskota gibi bir halatın geçici olarak tutulmasıdır.

111 Alesta nedir?

Yapılacak işe hazır ol kumandası.

112 Arya nedir?

Çubukların, serenlerin ve yelkenlerin aşağı indirme kumandasıdır.

113 Fora nedir?

Bir yere bağlanmış halatların çözülmesi için verilen kumandadır.

114 Hisa nedir?

Bir yelkeni veya çubuğu yukarı basmak, kaldırmaktır.

115 Viya nedir?

Belirlenen bir rota veya kerterizde seyretmektir.

116 Volta nedir?

Halatın bedenini ve çımasını babaya, çubuğa bağlamak.

117 Yürütmek veya Kasmak nedir?

Yekeyi rüzgar üstüne çekerek tekneyi rüzgar yönünden daha çok açıp seyretmek.

SENİN GEMİN CAMDAN SEVGİLİ

Duydum ki yine umudunu kesmişsin insanlardan, dostluklardan... Duydum ki yine acımaya başlamışsın kendine... Yolunu kimselerin bilmediği, bilmek de istemediği sevginin o hayal ülkesinde birilerini beklerken çok üşümüşsün... İnsan ancak kendisine sevgili olabilir, diyormuşsun. Şimdi artık yollarda ve binbir hayalin peşinde sürüklediğin ve yıprattığın sevgine minnet borcunu ödeyecekmişsin... Acıyan sevgini şımartacak, onu örtülere saracakmışsın. Onu kendini güçlü ve korunaklı olduğunu hissetmediğin hiçbir yerde ortaya çıkarmayacakmışsın... Sevgini yırtıcı bir kuş gibi yetiştiriyormuşsun. En iyi savunmanın saldırı olduğunu ve yok olmamak için yok etmek gerektiğini öğretiyormuşsun ona... Ona onu, sabırlar, merhametler ve inceliklerle değil, hazlar, hayranlıklar ve kıskanç ilgilerle besleneceğini vadediyormuşsun. Her gece uyumadan önce arkasında Che Guevera’nın resmi olan aynanla konuşuyormuşsun: Bir sen varsın önemli olan, bir sen varsın gerçek olan... Hem onca acıya rağmen hala güzelim... Ve artık kendime yasaklıyorum başkalarına acımayı ve hayatın acısını... Aynadaki nefesinin buğusunu görüyorum buradan. Gözlerinle gözgöze gelemediğim için tutup aynadaki buğuyu öpüyorsun. Yaralı kendini öpüyorsun...

Oysa senin gemin camdan sevgili... İşte güçlü balığın güçsüz balığı yok ettiği kanlı denizin her tarafından seni görebiliyorum... Sadece ben değil dost düşman herkes uykuya daldığını görebiliyoruz buradan. Çünkü senin gemin camdan sevgili. Sıkıntından yediğin tırnaklarının kenarlarını... Korkulu bir rüya gördüğünde birden silkinişini... Yaralı sevgini korumak için aldığın onca kötücül karara rağman nasılsa hep masum kalan sayıklamalarını görüp duyuyorum buradan... Kaleni ve kalenin ardında sakladığın yaralı sevgini. Boşuna saklama sevgini. Senin gibiler hiç örtünemez sevgili... Seni bu kanlı deniz ve düşmanların da dostların da hemen tanır. Ya benzerini bulup gidersin buralardan. Ya da seni yok ederler sevgili... Herkes gibi ve herşeyi bilerek yaşamazsın sen Senin gibiler örtünemez... Bu kanlı denizde senin gemin camdan sevgili...


Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#Şablon:Denizcilik|{{{2}}}]] Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt

Nuvola apps bookcase2 Örnekler

[1] "Gemiler dönüyor garip ve zengin. Garip ve sonsuz sular üzerinde. " - Fazıl Hüsnü Dağlarca.
Nuvola apps bookcase Köken
[1] Nuvola apps bookcase Köken kemi
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin eş anlamlıları">Balance icon Eş Anlamlılar
[1] sefine
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri
[1] Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kolla kendini, göreyim seni
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili deyimleşmiş sözler">Crystal Clear app Login Manager Deyimler
gemi aslanı

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler
Bakınız

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ

: [1] [[skip#
20160207 071955

[ D]. 3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

Bakınız

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ

|skip]] (af)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

: [1] hajó (hu)
Bakınız

Şablon:Ur - d


Ur - Vurun urumeli şivesinde söylenişi
Ur - Urfa
Ural
Orhan - - Urhan
Urumcuk
Urums - Urumiye - Urumçi - Urumeli
Urum dili - Ur ve Kadastro-
Urum erenleri gittiler Rum diyarına - Pir Sultan Abdal

Kadastro
İbrahim

Orhan Gazi - أورخان غازي - Gazi Orhan - Orhan Bey - اورخان یکم
Орхан I - Şücaeddin - Orhan I - اورخان اول - Orhan-ı Evvel - Osman Gazi - Malhun Hatun
Orchan - I Orxan - I Orhan - Orhan I. - Orhan 1. -Orhans I - Orchanes I (sultanus Ottomanicus) - Orhán oszmán szultán - אורהן הראשון - Ορχάν - Архн I - オルハン - 오르한 1세 - สุลต่านออร์ฮานที่ 1 - উসমানীয় - সাম্রাজ্যের - শাহেনশাহ - প্রথম - ওরখান - 奥尔汗一世 -
Erbil was mentioned in Sumerian holy writings of third millennium BC as Urbilum, Urbelum or Urbillum,[7] which appears to originate from Hurrian[8] Arbilum, who inhbited the area.[9] Later, the Akkadians and Assyrians by a folk etymology rendered the name as arba'ū ilū to mean four gods.[8] The city became a centre for the worship of the Assyro-Babylonian goddess Ishtar. In classical times the city became known by its Aramaic name, Arbela. In Old Persian the city was called Arbairā.[10]

Reha Oguz Türkkan Yakın ve Eski Türk Tarihi - Teketek

Reha Oguz Türkkan Yakın ve Eski Türk Tarihi - Teketek

: [1] [[کشتی#
Bakınız

Şablon:Ur - d


Ur - Vurun urumeli şivesinde söylenişi
Ur - Urfa
Ural
Orhan - - Urhan
Urumcuk
Urums - Urumiye - Urumçi - Urumeli
Urum dili - Ur ve Kadastro-
Urum erenleri gittiler Rum diyarına - Pir Sultan Abdal

Kadastro
İbrahim

Orhan Gazi - أورخان غازي - Gazi Orhan - Orhan Bey - اورخان یکم
Орхан I - Şücaeddin - Orhan I - اورخان اول - Orhan-ı Evvel - Osman Gazi - Malhun Hatun
Orchan - I Orxan - I Orhan - Orhan I. - Orhan 1. -Orhans I - Orchanes I (sultanus Ottomanicus) - Orhán oszmán szultán - אורהן הראשון - Ορχάν - Архн I - オルハン - 오르한 1세 - สุลต่านออร์ฮานที่ 1 - উসমানীয় - সাম্রাজ্যের - শাহেনশাহ - প্রথম - ওরখান - 奥尔汗一世 -
Erbil was mentioned in Sumerian holy writings of third millennium BC as Urbilum, Urbelum or Urbillum,[7] which appears to originate from Hurrian[8] Arbilum, who inhbited the area.[9] Later, the Akkadians and Assyrians by a folk etymology rendered the name as arba'ū ilū to mean four gods.[8] The city became a centre for the worship of the Assyro-Babylonian goddess Ishtar. In classical times the city became known by its Aramaic name, Arbela. In Old Persian the city was called Arbairā.[10]

Reha Oguz Türkkan Yakın ve Eski Türk Tarihi - Teketek

Reha Oguz Türkkan Yakın ve Eski Türk Tarihi - Teketek

|کشتی]] (ur) (kaştī), [[جہاز#
Bakınız

Şablon:Ur - d


Ur - Vurun urumeli şivesinde söylenişi
Ur - Urfa
Ural
Orhan - - Urhan
Urumcuk
Urums - Urumiye - Urumçi - Urumeli
Urum dili - Ur ve Kadastro-
Urum erenleri gittiler Rum diyarına - Pir Sultan Abdal

Kadastro
İbrahim

Orhan Gazi - أورخان غازي - Gazi Orhan - Orhan Bey - اورخان یکم
Орхан I - Şücaeddin - Orhan I - اورخان اول - Orhan-ı Evvel - Osman Gazi - Malhun Hatun
Orchan - I Orxan - I Orhan - Orhan I. - Orhan 1. -Orhans I - Orchanes I (sultanus Ottomanicus) - Orhán oszmán szultán - אורהן הראשון - Ορχάν - Архн I - オルハン - 오르한 1세 - สุลต่านออร์ฮานที่ 1 - উসমানীয় - সাম্রাজ্যের - শাহেনশাহ - প্রথম - ওরখান - 奥尔汗一世 -
Erbil was mentioned in Sumerian holy writings of third millennium BC as Urbilum, Urbelum or Urbillum,[7] which appears to originate from Hurrian[8] Arbilum, who inhbited the area.[9] Later, the Akkadians and Assyrians by a folk etymology rendered the name as arba'ū ilū to mean four gods.[8] The city became a centre for the worship of the Assyro-Babylonian goddess Ishtar. In classical times the city became known by its Aramaic name, Arbela. In Old Persian the city was called Arbairā.[10]

Reha Oguz Türkkan Yakın ve Eski Türk Tarihi - Teketek

Reha Oguz Türkkan Yakın ve Eski Türk Tarihi - Teketek

|جہاز]] (ur) (cahāz)

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] gemi

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken kemi

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] gemi

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.