Yenişehir Wiki
Advertisement

D
Gençlik Rehberi.
GENÇLİK REHBERİ
Risale:Gençlik Rehberi
Gençlik Rehberi/VP
Genclik Rehberi/Önsöz
Birinci Söz
1 ÖNSÖZ
2 Birinci Söz Besmele hakkındadır. Bu terminolji ve ontoloji yaşam haline gelmeli
3 On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamı:Aklını kaybetmeyen bazı gençlerle muhaveredir
4 Bir Zaman Eskişehir Hapishanesinin Penceresinde Oturmuştum
5 Hem deme ki: “Ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim.”
6 Gençlik Rehberi’ne İlâve Edilmesi Lâzım Gelen Üstadımızın Bir Fıkrasıdır
7 Hâşiye:
8 Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme
9 Birkaç Bîçare Gençlere Verilen Bir Tenbih, Bir Ders, Bir İhtardır
10 Risale-i Nur Talebeleri Tarafından Sorulan Bir Suale Cevap: Âlem-i İslâmın mukadderatıyla ciddi alâkadar olan bu Cihan Harbini iki senedir sormuyorsunuz?
11 Risale-i Nur Mizanlarından On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamı’nın Hâşiyesidir
12 Hapis musibetine düşenlere ve onlara merhametkârane, sadakatle nezaret ve yardım edenlere kuvvetli bir teselli
13 Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim!
14 Aziz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar!
15 On Üçüncü Söz’ün İkinci Makamı’nın Zeyli
16 Yirmi Altıncı Lem’a’dan
16.1 Yedinci Rica Ankara kalesi tefekkürü ve Said'in hayat muhasebesidir.
17 Meyve Risalesi’nden Altıncı Mesele :Bize Hâlık’ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar
18 Onuncu Söz’ün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası : Haşir hakkında
18.1 Mukaddime
19 Hüve Nüktesi
20 On Yedinci Söz’ün İkinci Makamı([5])
21 Siyah Dutun Bir Meyvesi
22 Mektup:Bayram tebriki - Üniversite - Bismark -
23 Ahmedlerin Mektubunda Bismark’ın Beyanatı
24 Otuz İkinci Söz’ün Üçüncü Mevkıfı’ndan: Ehl-i dalaletin vekili
25 MÜHİM BİR SUAL
26 Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet, nasıl faydasız kalır?
27 On Dördüncü Lem’a’nın İkinci Makamı
27.1 Birinci Sır
27.2 İkinci Sır
27.3 Üçüncü Sır
27.4 Beşinci Sır
27.5 Altıncı Sır
28 Yirmi Üçüncü Söz :İmanın mehasini hakkındadır
28.1 Birinci Mebhas
28.1.1 Birinci Nokta
28.1.2 İkinci Nokta
28.1.3 Dördüncü Nokta
28.1.4 Beşinci Nokta
28.2 İkinci Mebhas
28.2.1 Birinci Nükte
28.2.2 İkinci Nükte
28.2.3 Üçüncü Nükte
28.2.4 Dördüncü Nükte
28.2.5 Beşinci Nükte
29 Risale-i Nur Nedir?
30 Dr.Mustafa Hilmi Ramazanoğlu: İlim bir nur olduğuna göre, Risale-i Nur’un ilme olan en derin vukufunu gösterecek bir iki delil


Risale:Gençlik Rehberi
Risale:Gençlik Rehberi Mahkemesi (1952) (Müdafaalar)
Risale:Gençlik Rehberinden Eskişehir Hapishanesinin Penceresinde (İman ve Küfür Muvazeneleri)
Risale:Gençlik Rehberi
Muhsin Alev Gençlik Rehberi/İstanbul Mahkemesi Gençlik Rehberi/Mahkeme müdafaası/Sebilürreşad dergisinde yayımlanması Gençlik Rehberi/VP

Şablon:Kitap bilgi kutusu

Gençlik Rehberi (گنچلك رهبرى, Said Nursî'nin eseri. Risale-i Nur koleksiyonunun müstakil kitaplarında geçen gençlik, iman ve ahiret konulu kitapçıklardan derlenmiştir.

Eserin 1952 yılında İstanbul'da basılması dolayısıyla Said Nursi ve eseri bastıran üniversite öğrencisi mahkemeye verilmiş, mahkeme beraatle neticelenmiştir.[1]

Kitapta, gençleri asrın çekici günahlarından sakındırmak için, İslam inancına göre haram olan her lezzetin netice vereceği kabir ve cehennem azabının yanı sıra, bu lezzetlerin hemen sonrasında beraberinde getirdiği bu dünyadaki manevi acıları gösterme metodu izlenmiştir. Böylelikle insanların akıllarını tatmin ederek, manevi hayatı zehirleyen günahlara karşı vicdanlarda ve akıllarda bir kaçınma isteği oluşturulması hedeflenmiştir.

Özeti[]

Kitapta içerilen konuların özetleri[2]:

Birinci Söz[]

Yazar, Bismillah kelimesini ele almakta ve bu kelimeyi her hayrın öncüsü, İslam belirtisi, bütün varlıkların sürekli zikri, başvurduğu kuvvet ve bereket kaynağı olarak ifade etmektedir. Bu kelimeyi askere kaydolarak ordunun gücünü ardına almaya benzetmektedir. Evrende her şeyin bu kelime ile güç kazandığı belirtilerek, bizim de aynı yolla zorlukları aşabileceğimiz ifade edilmektedir. Ayrıca sunulan nimetlerin bedelinin üç şey olduğu anlatılmaktadır: Zikir (Bismillah), fikir (Yaratıcıdan geldiğini anlamak) ve şükür (Elhamdulillah). Nimet elçilerini abartıp gerçek nimet vereni tanımamanın büyük ahmaklık olduğu vurgulanarak her işimizde Allah'ın adıyla hareket etmemiz önerilmektedir.[3]

Onüçüncü Söz'ün İkinci Makamı[]

Yazar, kendisine yöneltilen "Şimdiki çekici günahlar karşısında âhiretimizi nasıl kurtarırız" sorusunu yanıtlamaktadır. Kaçınılmaz kabre üç tarz gidiş olduğunu, inananların kurtulacakları ölüm kapısında, inanmayan veya inanıp gereğini yapmayanların sonsuz idam veya sonsuz yalnızlık yaşayacaklarını, ecel gizli olduğu için her an başa gelebilecek bu sorunun çözülmesi gereken çok büyük bir problem olduğunu ifade etmektedir. Sayısız dini otoritelerin -peygamberler, evliyalar, araştırmacı dindarlar- bu sorunun çözümü için "iman ve ona uygun yaşamayı" önerdiğine işaret etmektedir. Kaybettirici yolun endişelendireceğini, kazandırıcı yolun sevindireceğini vurgulayarak, dünyada dahi cehennem gibi bir huzursuzluk veya cennete benzer bir huzurun söz konusu olacağını söylemekte, inanan bir gencin geçici lezzetlere dalmasını zehirli bal yemeye benzetmektedir. Başka din mensupları ile İslâm'a inananların farkını açıkladıktan sonra, iki dünya huzurunu isteyen birinin iman dairesindeki Muhammed'in terbiyesini esas almasını önermektedir.[4]

Kaynakça[]

  1. Nursî, Said: "Tarihçe-i Hayatı", sayfa 661. İstanbul: Envâr Neşriyat, 2003.
  2. Nursî, Said: "Gençlik Rehberi", sayfa 3. İzmir: Işık Yayınları, 2003.
  3. Nursî, Said: "Sözler", sayfa 5. İstanbul: Sözler Neşriyat, 2005.
  4. Nursî, Said: "Sözler", sayfa 136. İstanbul: Sözler Neşriyat, 2005.

Dış bağlantılar[]

Şablon:Kitap-taslak

Advertisement